Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content

Enquisa PAe

Enquisa do Portal de Administración electrónica

Os campos con asterisco * son obrigatorios
A túa OPINIÓN É IMPORTANTE
* Valora o Portal a nivel xeral
* Valora as seccións principais do Portal (do 1 ao 5)
* Puntúa o Portal segundo estes criterios (do 1 ao 5)
Utilidade do Portal
Calidade dos contidos
Facilidade de acceso
Deseño
Suxestións