accesskey_mod_content

Biblioteca

Libros - biblioteca

A Biblioteca de Administración Electrónica pon a disposición dos usuarios do portal importantes materiais fundamentais no ámbito da Administración Electrónica.

Biblioteca de Administración electrónica

A Biblioteca de Administración electrónica recompila unha selección da documentación existente en formato dixital en materia de Administración electrónica a través dun repositorio único.

Este repositorio documental con documentos actuais e históricos, inclúe unha relación das publicacións que en materia de Administración electrónica viñeron realizando os órganos directivos implicados nesta materia desde a Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP).

Promovendo a difusión de publicacións tales como normas, informes, guías e análises, estudos e manuais, moitas delas incluídas no marco do Programa editorial do ministerio.

Selecciónanse e describen ademais unha relación de publicacións realizadas por outras entidades que son de interese no desenvolvemento da Administración electrónica no noso país.

A Sección Biblioteca deste portal compleméntase coa Sección Documentación na que se recolle lexislación relativa a esta materia e destácanse tamén diferentes guías e metodoloxías de aplicación xeral neste ámbito.

Os obxectivos da Biblioteca son:

  • Promover o entendemento en materia de Administración electrónica.
  • Ampliar a cantidade e a variedade de contidos existentes.
  • Facilitar recursos documentais aos grupos de traballo en administración electrónica: Administración, Empresas, Cidadáns e o público en xeral.

 

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral