accesskey_mod_content

Normativa da Unión Europea

  • Disposicións da Unión Europea

    Selección de disposicións legais relevantes acerca de: Interoperabilidade e Servizos públicos europeos de administración electrónica, Identidade e firma electrónica, seguridade en redes e sistemas de información, acesibilidad, reutilización de datos do sector público, contratación e factura electrónica, protección de datos persoais [...] de rango: Decisión, Directiva, Regulamento, etc. publicadas no Diario Oficial da Unión Europea, Serie L.

  • Comunicacións e documentos preparatorios da Comisión Europea

    Selección de actos e documentos da Comisión Europea (no seu maior parte documentos COM publicados no Diario Oficial da Unión Europea, Serie C) acerca de: Plans estratéxicos na economía dixital, Plans de acción de administración electrónica, Interoperabilidade, Servizos públicos europeos de administración electrónica, Identidade e firma electrónica, seguridade, acesibilidad, reutilización [...] difundidos desde o portal EUR-Lex

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral