accesskey_mod_content

Calquera Administraci��n P��blica pode solicitar o alta dunha soluci��n reutilizable no directorio de soluci��ns do CTT para que estea a disposici��n do resto de Administraci��ns P��blicas.

Para iso, identif��quese no PAe cun usuario rexistrado das Administraci��ns P��blicas e acceda a esta mesma p��xina, Rexistro dunha soluci��n. Unha vez identificado, nela ter�� dispo��ible un formulario para encher os datos da soluci��n que desexa dar de alta.

Cando a soluci��n fose aprobada notificar��selle ao solicitante.

Consulte a Gu��a de publicaci��n e licenciamiento de activos , preparada dentro do ��mbito do Esquema Nacional de Interoperabilidade, para co��ecer todas as consideraci��ns previas e pasos a realizar antes de proceder a solicitar o alta da soluci��n: condici��ns de copyright e autor��a, estudo de compo��entes, selecci��n da licenza, preparaci��n do activo para a distribuci��n, etc.

En colaboraci��n con Rede.es ofr��cese un servizo de consultas a trav��s do cal as AAPP poder��n formular cuesti��ns relacionadas con software libre e o licenciamiento das s��as soluci��ns.

E para axudar no proceso de preparaci��n do c��digo fonte da soluci��n ofr��cese unha ferramenta de axuda para a inclusi��n de cabeceiras.

Consulte o documento Manual de Usuarios - Edici��n de Contidos - CTT-PAe, dispo��ible na ��rea de descargas da soluci��n CTT para co��ecer os detalles pr��cticos de edici��n da soluci��n.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral