accesskey_mod_content

Arquivo Electr��nico

O arquivo electr��nico permite almacenar por medios electr��nicos todos os documentos utilizados nas actuaci��ns administrativas. Estes arquivos electr��nicos, destinados a cubrir o conxunto do ciclo de vida dos documentos electr��nicos ve��en ser complementarios e equivalentes aos arquivos convencionais.

 • Arquivo electr��nico de documentos

  Informaci��n acerca dos Arquivos Estatais, onde est��n, que servizos ofrecen e cales son as s��as principais li��as de actuaci��n e lexislaci��n asociada.

 • Pol��tica de xesti��n de documentos electr��nicos

  Unha pol��tica de xesti��n de documentos electr��nicos cont��n orientaci��ns ou directrices para a creaci��n e xesti��n de documentos aut��nticos, fiables e dispo��ibles ao longo do tempo.

 • Metadatos

  Os metadatos de xesti��n de documentos serven para identificar, autenticar e contextualizar documentos. Mentres que ��un esquema de metadatos define a incorporaci��n e xesti��n dos metadatos dos documentos electr��nicos ao longo do seu ciclo de vida.

 • Documento e expediente electr��nico

  A definici��n de documentos e expedientes electr��nicos xunto coas s��as pol��ticas de xesti��n son a base para o intercambio dos mesmos as�� como para a s��a recuperaci��n e conservaci��n en arquivos electr��nicos.

 • Ferramentas para a xesti��n de documentos e expedientes electr��nicos

  O funcionamento dos arquivos electr��nicos bas��ase na utilizaci��n de diferentes ferramentas.

 • Normas (est��ndares) e boas pr��cticas

  A pol��tica de xesti��n de documentos electr��nicos dunha organizaci��n estar�� baseada en boas pr��cticas e normas consolidadas a nivel nacional e internacional. Esta secci��n ofrece ligaz��ns ��s normas e boas pr��cticas m��is relevantes.

 • Arquivo electr��nico de documentos

  Informaci��n acerca dos Arquivos Estatais, onde est��n, que servizos ofrecen e cales son as s��as principais li��as de actuaci��n e lexislaci��n asociada.

 • Pol��tica de xesti��n de documentos electr��nicos

  Unha pol��tica de xesti��n de documentos electr��nicos cont��n orientaci��ns ou directrices para a creaci��n e xesti��n de documentos aut��nticos, fiables e dispo��ibles ao longo do tempo.

 • Metadatos

  Os metadatos de xesti��n de documentos serven para identificar, autenticar e contextualizar documentos. Mentres que ��un esquema de metadatos define a incorporaci��n e xesti��n dos metadatos dos documentos electr��nicos ao longo do seu ciclo de vida.

 • Documento e expediente electr��nico

  A definici��n de documentos e expedientes electr��nicos xunto coas s��as pol��ticas de xesti��n son a base para o intercambio dos mesmos as�� como para a s��a recuperaci��n e conservaci��n en arquivos electr��nicos.

 • Ferramentas para a xesti��n de documentos e expedientes electr��nicos

  O funcionamento dos arquivos electr��nicos bas��ase na utilizaci��n de diferentes ferramentas.

 • Normas (est��ndares) e boas pr��cticas

  A pol��tica de xesti��n de documentos electr��nicos dunha organizaci��n estar�� baseada en boas pr��cticas e normas consolidadas a nivel nacional e internacional. Esta secci��n ofrece ligaz��ns ��s normas e boas pr��cticas m��is relevantes.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral