accesskey_mod_content

Legislaci?n nacional

  • Leis e normativa b?sicas en Administraci?n electr?nica

  • Cronolog?a de leis e normas reguladoras de ?mbito estatal importantes para a implantaci?n da Administraci?n electr?nica

  • Convenios subscritos con distintas administraci?ns p?blicas en materia de Administraci?n electr?nica

  • Comisi?ns Ministeriais de Administraci?n Dixital (CMADs)

  • Disposici?ns de creaci?n de sedes electr?nicas en organismos das instituci?ns do Estado e Punto de acceso xeral

  • Disposici?ns de creaci?n de rexistros electr?nicos en organismos das instituci?ns do Estado e Rexistros electr?nicos com?ns

  • Legal framework of the dixital administration in Spain

 Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral