accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Indicadores DATAOBSAE

Preséntase neste apartado un conxunto de indicadores que permite analizar a implantación e uso da Administración Electrónica e do TIC nas Administracións Públicas.

Os indicadores preséntanse agrupados en áreas e ordenados por sistemas orixe da información ou por perspectiva.

As dúas primeiras áreas presentan información dos servizos electrónicos prestados a cidadáns, a empresas e ás distintas Administracións desde a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, unidade responsable do desenvolvemento de Infraestruturas e servizos comúns para a implantación da administración electrónica.

Nas seguintes áreas preséntanse os indicadores recolleitos nos informes sobre infraestruturas TIC no tres ámbitos administrativos: Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas e Entidades locais, elaborados desde esta mesma Dirección en colaboración con todas as Entidades implicadas. Por último o ámbito Indicadores de fontes externas recolle información relevante sobre o tema publicada por outras Entidades ou Organizacións.

Nas distintas pestanas de cada indicador pódese analizar, segundo o caso, a súa evolución anual ou mensual, a desagregación das cifras globais por outras variables, informes adicionais, mapas que presentan a información territorializada e definición de conceptos. Cada indicador conta ademais cunha pequena descrición do mesmo e unha ligazón a outras páxinas onde ampliar a información.

Os indicadores son actualizados mensualmente ou anualmente segundo a súa natureza.

Acceso DATAOBSAE(Abre en nova xanela)