accesskey_mod_content

Goberno Aberto

O Goberno Aberto ten como obxectivo que os cidadáns colaboren na creación e a mellora dos servizos públicos e no robustecimiento da transparencia e a rendición de contas. O concepto de Goberno Aberto susténtase en tres alicerces básicos: a Transparencia, a Colaboración, a Participación.

Estes principios de Transparencia, Participación e Colaboración ponse de manifesto en diferentes actuacións levadas a cabo desde as Administracións públicas.

 • Transparencia, acceso á información pública e Bo Goberno.

  logo transparencia

  Os responsables públicos deben velar pola transparencia da actividade pública, o dereito de acceso á información e cumprir as obrigas de bo goberno.

 • Reutilización da información do Sector Público.

  Datos.gob.es

  A reutilización da información do sector público consiste no uso por parte de persoas físicas ou xurídicas, de información xerada ou custodiada por organismos do sector público, con fins comerciais ou non.

 • A Administración Xeral do Estado nos medios sociais.

  Redes Sociais

  Os medios e redes sociais son un lugar de encontro, no que os usuarios de Internet consomen un tempo cada vez maior. Os organismos e ministerios iniciaron un achegamento aos mesmos, saíndo ao encontro dos cidadáns.

 • logo transparencia
  Transparencia, acceso á información pública e Bo Goberno.

  Os responsables públicos deben velar pola transparencia da actividade pública, o dereito de acceso á información e cumprir as obrigas de bo goberno.

 • Datos.gob.es
  Reutilización da información do Sector Público.

  A reutilización da información do sector público consiste no uso por parte de persoas físicas ou xurídicas, de información xerada ou custodiada por organismos do sector público, con fins comerciais ou non.

 • Redes Sociais
  A Administración Xeral do Estado nos medios sociais.

  Os medios e redes sociais son un lugar de encontro, no que os usuarios de Internet consomen un tempo cada vez maior. Os organismos e ministerios iniciaron un achegamento aos mesmos, saíndo ao encontro dos cidadáns.