accesskey_mod_content

Metodoloxías e Guías

Selección de títulos publicados na súa maioría no programa editorial do ministerio como publicacións oficiais na serie editorial ou colección: administración electrónica

 • Guías de aplicación das Normas Técnicas de Interoperabilidade (NTI)

  As chamadas Guías de aplicación das Normas Técnicas de Interoperabilidade (NTI) son publicacións oficiais que serven de instrumento de axuda das Normas Técnicas de Interoperabilidade publicadas no BOE.

 • Guías do Observatorio de Accesibilidade

  Diferentes guías prácticas e manuais que pretenden ser unha axuda para a xestión e mantemento da accesibilidade en documentos, aplicacións móbiles e tamén nos portais web da administración –coordinadas dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web–.

 • Guía Dixitalízache

  Guía para facilitar ás Entidades locais o cumprimento das obrigacións dixitais das leis –Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público– a través do acceso e uso das ferramentas tecnolóxicas que a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) pon a disposición de todas as Administracións públicas.

 • Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado

  A Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado proporciona un marco de criterios, recomendacións e boas prácticas a ter en conta polos seus Departamentos e organismos ao crear, xerar contidos ou evolucionar os sitios e portais web, as sedes electrónicas ou os sitios relacionados coas novas tecnoloxías web2.0 (blogues, contas ou perfís de redes sociais aos que accede baixo os nomes oficiais dos Departamentos ou organismos da AGE).

 • MAGERIT v.3 : Metodoloxía de Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información

 • Métrica v.3 (2001)

  A metodoloxía MÉTRICA Versión 3 ofrece ás Organizacións un instrumento útil para a sistematización das actividades que dan soporte ao ciclo de vida do software.

 • Guía de aplicación do Real Decreto 1495/2011 polo que se desenvolve a Lei 37/2007, sobre Reutilización da Información do Sector Público (2012)

 • SSD-AAPP versión 4 (2011)

  O Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas versión 4 (SSD-AAPP), é unha ferramenta automática, que potencia a fiabilidade e independencia da toma de decisións. Publicado o manual da ferramenta en 2011.

 • Criterios de seguridade, normalización e conservación das aplicacións utilizadas no exercicio de potestades (2004)

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas