accesskey_mod_content

Accesibilidade

A Administración Electrónica Inclusiva é un concepto amplo que abarca todas as medidas encamiñadas a conseguir que os beneficios da Administración Electrónica esténdanse ao conxunto dos cidadáns, con independencia da súa capacidade económica ou o seu nivel de alfabetización dixital.

 • Observatorio de Accesibilidade

  19 outubro 2018

  O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Política Territorial e Función Pública que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

 • Accessibility Observatory

  29 marzo 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, Xeral State Administration).

 • Implantación RD 1112/2018

  15 xullo 2019

  Materiais e información de utilidade para a implantación do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

 • Comunidade Accesibilidade

  19 outubro 2018

  Espazo de colaboración para os xestores de portais das administracións públicas. Ofrece materiais de axuda, foros de discusión e o servizo de diagnóstico en liña. 

 • Normativa

  18 febreiro 2019

  Lexislación, normas de accesibilidade e certificación.

 • Materiais de axuda

  15 febreiro 2019

  Preguntas frecuentes, guías prácticas, accesibilidade en PDFs.

 • Cooperación internacional no ámbito da accesibilidade

  18 xaneiro 2019

  Implicacións das directivas europeas con respecto á accesibilidade do TIC.

 • Observatorio de Accesibilidade

  19 outubro 2018

  O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Política Territorial e Función Pública que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

 • Accessibility Observatory

  29 marzo 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, Xeral State Administration).

 • Implantación RD 1112/2018

  15 xullo 2019

  Materiais e información de utilidade para a implantación do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

 • Comunidade Accesibilidade

  19 outubro 2018

  Espazo de colaboración para os xestores de portais das administracións públicas. Ofrece materiais de axuda, foros de discusión e o servizo de diagnóstico en liña. 

 • Normativa

  18 febreiro 2019

  Lexislación, normas de accesibilidade e certificación.

 • Materiais de axuda

  15 febreiro 2019

  Preguntas frecuentes, guías prácticas, accesibilidade en PDFs.

 • Cooperación internacional no ámbito da accesibilidade

  18 xaneiro 2019

  Implicacións das directivas europeas con respecto á accesibilidade do TIC.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral