accesskey_mod_content

Accesibilidade

A Administración Electrónica Inclusiva é un concepto amplo que abarca todas as medidas encamiñadas a conseguir que os beneficios da Administración Electrónica esténdanse ao conxunto dos cidadáns, con independencia da súa capacidade económica ou o seu nivel de alfabetización dixital.

 • Observatorio de Accesibilidade

  23 April 2018

  O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Política Territorial e Función Pública que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

 • Accessibility Observatory

  23 April 2018

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, Xeral State Administration).

 • Normativa

  29 May 2018

  Lexislación, normas de accesibilidade e certificación.

 • Materiais de axuda

  05 September 2018

  Preguntas frecuentes, guías prácticas, accesibilidade en PDFs.

 • Comunidade Accesibilidade

  23 April 2018

  Espazo de colaboración para os xestores de portais das administracións públicas. Neste espazo, os seus membros poderán compartir experiencias e coñecementos en accesibilidade web así como atopar axuda para resolver as súas dúbidas.

 • Cooperación internacional no ámbito da accesibilidade

  24 May 2018

  Implicacións das directivas europeas con respecto á accesibilidade do TIC.

 • Observatorio de Accesibilidade

  23 April 2018

  O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Política Territorial e Función Pública que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

 • Accessibility Observatory

  23 April 2018

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, Xeral State Administration).

 • Normativa

  29 May 2018

  Lexislación, normas de accesibilidade e certificación.

 • Materiais de axuda

  05 September 2018

  Preguntas frecuentes, guías prácticas, accesibilidade en PDFs.

 • Comunidade Accesibilidade

  23 April 2018

  Espazo de colaboración para os xestores de portais das administracións públicas. Neste espazo, os seus membros poderán compartir experiencias e coñecementos en accesibilidade web así como atopar axuda para resolver as súas dúbidas.

 • Cooperación internacional no ámbito da accesibilidade

  24 May 2018

  Implicacións das directivas europeas con respecto á accesibilidade do TIC.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral