accesskey_mod_content

Lexislación autonómica

Lexislación e normativa de desenvolvemento en materia de administración electrónica nas Comunidades Autónomas españolas.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.