accesskey_mod_content

A Conferencia Sectorial da Administraci?n P?blica ? o ?rgano de cooperaci?n en materia de administraci?n p?blica entre a Administraci?n Xeral do Estado, das Administraci?ns das Comunidades Aut?nomas, das Cidades Aut?nomas de Ceuta e Melilla e da Administraci?n Local. O seu organizaci?n e funcionamento r?xense pola Resoluci?n de 16 de novembro de 2018, da Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Administraci?n P?blica, pola que se aproba o Regulamento de Organizaci?n e Funcionamento (BOE de 17 de novembro de 2018)(Abre en nova xanela)

A Comisi?n Sectorial de Administraci?n Electr?nica (CSAE) ? un ?rgano t?cnico presidido polo Secretario Xeral de Administraci?n Dixital do Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica para a cooperaci?n da Administraci?n Xeral do Estado, das administraci?ns das Comunidades Aut?nomas, das entidades que integran a Administraci?n Local en materia de administraci?n electr?nica. En ?l participan os titulares das Direcci?ns Xerais das Comunidades e Cidades Aut?nomas con competencias en materia de Administraci?n Electr?nica, por parte da Administraci?n Xeral do Estado a Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital . As entidades da Administraci?n Local quedar?n representadas pola Federaci?n Espa?onda de Municipios e Provincias. E tambi?n participa como convidada a CRUE, Conferencia de Reitores das Universidades Espa?ondas.

Dentro da Comisi?n Sectorial establ?cense grupos de traballo ?t?cnicos para compartir experiencias e boas pr?cticas ou para a realizaci?n de proxectos en colaboraci?n.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral