accesskey_mod_content
OBSAE

A Comisión de Estratexia TIC, de acordo con o disposto no Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE(Abre en nova xanela) , ten entre as súas funcións “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital". Deste xeito dáse continuidade ao labor do Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) iniciada xa co antigo Consello Superior de Administración Electrónica segundo o disposto no Real Decreto 589/2005.

No seu labor de análise e difusión da situación da Administración Electrónica en España o OBSAE:

  • Sintetiza, analiza e publica indicadores de Administración electrónica.
  • Realiza estudos periódicos (xeralmente anuais) e publica os seus resultados en informes que avalían o grao de desenvolvemento da Administración Electrónica e a implantación e uso do TIC nas Administracións Públicas considerando os diferentes ámbitos administrativos.
  • Publica trimestralmente un boletín cunha recompilación de diversas fontes dos principais indicadores da Administración Electrónica en España.
  • Publica mensualmente notas técnicas sobre aspectos concretos do desenvolvemento da Administración Electrónica.
  • Tamén publica ocasionalmente estudos temáticos sobre aspectos concretos da Administración Electrónica e artigos publicados en medios de comunicación e foros especializados.
  • Colabora con entidades internacionais como a Comisión Europea, o OECD e a ONU para a definición e posterior medición das actuacións españolas en diferentes estudos internacionais.

As Comisións Ministeriais de Administración Dixital , as Comunidades Autónomas e a FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias), estas últimas no marco da Comisión Sectorial de Administración Electrónica cooperan co Observatorio nas súas actividades.

Outros Observatorios de Administración ElectrónicaOutros Observatorios de Administración Electrónica