accesskey_mod_content
OBSAE

A Comisión de Estratexia TIC, de acordo con o disposto no Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE(Abre en nova xanela) , ten entre as súas funcións “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital". Deste xeito dáse continuidade ao labor do Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) iniciada xa co antigo Consello Superior de Administración Electrónica segundo o disposto no Real Decreto 589/2005.

No seu labor de análise e difusión da situación da Administración Electrónica en España o OBSAE:

  • Sintetiza, analiza e publica indicadores de Administración electrónica.
  • Realiza estudos periódicos (xeralmente anuais) e publica os seus resultados en informes que avalían o grao de desenvolvemento da Administración Electrónica e a implantación e uso do TIC nas Administracións Públicas considerando os diferentes ámbitos administrativos.
  • Publica trimestralmente un boletín cunha recompilación de diversas fontes dos principais indicadores da Administración Electrónica en España.
  • Publica mensualmente notas técnicas sobre aspectos concretos do desenvolvemento da Administración Electrónica.
  • Tamén publica ocasionalmente estudos temáticos sobre aspectos concretos da Administración Electrónica e artigos publicados en medios de comunicación e foros especializados.
  • Colabora con entidades internacionais como a Comisión Europea, o OECD e a ONU para a definición e posterior medición das actuacións españolas en diferentes estudos internacionais.

As Comisións Ministeriais de Administración Dixital , as Comunidades Autónomas e a FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias), estas últimas no marco da Comisión Sectorial de Administración Electrónica cooperan co Observatorio nas súas actividades.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral

Outros Observatorios de Administración ElectrónicaOutros Observatorios de Administración Electrónica