Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma d'Interoperabilitat del Govern de Canàries

 • Indicadors:
  • S'han implantat 11 serveis.
  • Formació completa a tots els interlocutors i responsables funcionals de totes les Conselleries.

  Descripció Funcional

  La iniciativa té com a fi desenvolupar la plataforma PLATÍ del Govern de Canàries per donar suport a l'administració electrònica, amb un model d'arquitectura on la reutilització i els diferents aspectes d'interoperabilitat són els eixos que han marcat l'estratègia.

  Les fases per al desenvolupament del sistema han estat: Fase prèvia, reenginyeria, simplificació i normalització; Fase d'Inici, establiment de comunicació, validació, definició de l'abast preliminar; Anàlisi de la integració; Construcció, disseny i integració del procediment amb la plataforma, i en paral·lel l'ajust si és necessari; Proves d'integració; Posada en producció del procediment; Creació d'una oficina tècnica de suport a la plataforma; Protocol de reporti d'incidències sobre la plataforma; Protocol de desplegament de noves versions dels diferents serveis que compon la plataforma.

  Des del punt de vista funcional, PLATÍ té caràcter únic i obligatori per tota l'Admon de Canàries i els seus organismes públics. Els serveis existents en PLATÍ hauran de ser utilitzats per a totes aquelles funcionalitats que es pretenguin oferir relacionades amb la prestació de serveis per mitjans electrònics, com la signatura digital, el registre d'entrada / sortida, la gestió de documents electrònics de tramitació, etc.

  Des del punt de vista organitzatiu, existeix una Oficina Tècnica de PLATÍ (OTP) per donar suport a tots aquells sistemes que desitgin integrar-se i operar amb la plataforma, sent responsable de la resolució d'incidències i gestió dels desenvolupaments correctius i evolutius, incloent el desplegament d'aquells nous serveis que siguin d'utilitat per a l'organització.

  Des del punt de vista operatiu, PLATÍ està disponible 365 dies a l'any, 24 hores al dia.

  Descripció Tècnica

  En relació a la solució i arquitectura tecnològica, es va adoptar l'Arquitectura Orientada al Servei (SOA), on les aplicacions distribuïdes estan compostes de serveis granulars i reutilitzables, amb interfícies ben definides, públiques i conformes a estàndards. Addicionalment segueix altres paradigmes arquitectònics:

  • És una Arquitectura Dirigida per Missatges (MDA), on les aplicacions emissores envien missatges a les aplicacions receptores.
  • És també una Arquitectura Dirigida per Esdeveniments (EDA), on les aplicacions poden generar i consumir missatges de forma totalment desacoblada (de forma asíncrona).

  Per integrar tots aquests aspectes es necessitava basar la plataforma en un model d'Enterprise Service Bus (ESB).

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades