Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma d'Interoperabilitat del Govern de Canàries

 • Indicadors:
  • S'han implantat 11 serveis.
  • Formació completa a tots els interlocutors i responsables funcionals de totes les Conselleries.

  Descripció Funcional

  La iniciativa té com a fi desenvolupar la plataforma PLATÍ del Govern de Canàries per donar suport a l'administració electrònica, amb un model d'arquitectura on la reutilització i els diferents aspectes d'interoperabilitat són els eixos que han marcat l'estratègia.

  Les fases per al desenvolupament del sistema han estat: Fase prèvia, reenginyeria, simplificació i normalització; Fase de Inicio, establiment de comunicació, validació, definició de l'abast preliminar; Anàlisi de la integració; Construcció, disseny i integració del procediment amb la plataforma, i en paral·lel l'ajust si és necessari; Proves d'integració; Posada en producció del procediment; Creació d'una oficina tècnica de suport a la plataforma; Protocol de reporti d'incidències sobre la plataforma; Protocol de desplegament de noves versions dels diferents serveis que compon la plataforma.

  Des del punt de vista funcional, PLATÍ té caràcter únic i obligatori per tota l'Admon de Canàries i els seus organismes públics. Els serveis existents en PLATÍ hauran de ser utilitzats per a totes aquelles funcionalitats que es pretenguin oferir relacionades amb la prestació de serveis per mitjans electrònics, com la signatura digital, el registre d'entrada / sortida, la gestió de documents electrònics de tramitació, etc.

  Des del punt de vista organitzatiu, existeix una Oficina Tècnica de PLATÍ (OTP) per donar suport a tots aquells sistemes que desitgin integrar-se i operar amb la plataforma, sent responsable de la resolució d'incidències i gestió dels desenvolupaments correctius i evolutius, incloent el desplegament d'aquells nous serveis que siguin d'utilitat per a l'organització.

  Des del punt de vista operatiu, PLATÍ està disponible 365 dies a l'any, 24 hores al dia.

  Descripció Tècnica

  En relació a la solució i arquitectura tecnològica, es va adoptar l'Arquitectura Orientada al Servei (SOA), on les aplicacions distribuïdes estan compostes de serveis granulars i reutilitzables, amb interfícies ben definides, públiques i conformes a estàndards. Addicionalment segueix altres paradigmes arquitectònics:

  • És una Arquitectura Dirigida por Mensajes (MDA), on les aplicacions emissores envien missatges a les aplicacions receptores.
  • És també una Arquitectura Dirigida per Esdeveniments (EDA), on les aplicacions poden generar i consumir missatges de forma totalment desacoblada (de forma asíncrona).

  Per integrar tots aquests aspectes es necessitava basar la plataforma en un model d'Enterprise Service Bus (ESB).

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades