Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma d'Interoperabilitat del Govern de Canàries

 • Indicadors:
  • S'han implantat 11 servicis.
  • Formació completa a tots els interlocutors i responsables funcionals de totes les Conselleries.

  Descripció Funcional

  La iniciativa té com a fi desenvolupar la plataforma PLATÍ del Govern de Canàries per a donar suport a l'administració electrònica, amb un model d'arquitectura on la reutilització i els diferents aspectes d'interoperabilitat són els eixos que han marcat l'estratègia.

  Les fases per al desenvolupament del sistema han sigut: Fase prèvia, reenginyeria, simplificació i normalització; Fase de Inicio, establiment de comunicació, validació, definició de l'abast preliminar; Anàlisi de la integració; Construcció, disseny i integració del procediment amb la plataforma, i en paral·lel l'ajust si és necessari; Proves d'integració; Posada en producció del procediment; Creació d'una oficina tècnica de suport a la plataforma; Protocol de reporte d'incidències sobre la plataforma; Protocol de desplegament de noves versions dels diferents servicis que compon la plataforma.

  Des del punt de vista funcional, PLATÍ té caràcter únic i obligatori per a tota l'Admon de Canàries i els seus organismes públics. Els servicis existents en PLATÍ hauran de ser utilitzats per a totes aquelles funcionalitats que es pretenguen oferir relacionades amb la prestació de servicis per mitjans electrònics, com la firma digital, el registre d'entrada / eixida, la gestió de documents electrònics de tramitació, etc.

  Des del punt de vista organitzatiu, existix una Oficina Tècnica de PLATÍ (OTP) per a donar suport a tots aquells sistemes que desitgen integrar-se i operar amb la plataforma, sent responsable de la resolució d'incidències i gestió dels desenvolupaments correctius i evolutius, incloent el desplegament d'aquells nous servicis que siguen d'utilitat per a l'organització.

  Des del punt de vista operatiu, PLATÍ està disponible 365 dies a l'any, 24 hores al dia.

  Descripció Tècnica

  En relació a la solució i arquitectura tecnològica, es va adoptar l'Arquitectura Orientada al Servici (SOA), on les aplicacions distribuïdes estan compostes de servicis granulars i reutilitzables, amb interfícies ben definides, públiques i conformes a estàndards. Addicionalment seguix altres paradigmes arquitectònics:

  • És una Arquitectura Dirigida por Mensajes (MDA), on les aplicacions emissores envien missatges a les aplicacions receptores.
  • És també una Arquitectura Dirigida per Esdeveniments (EDA), on les aplicacions poden generar i consumir missatges de forma totalment desacoblada (de forma asíncrona).

  Per a integrar tots estos aspectes es necessitava basar la plataforma en un model d'Enterprise Service Bus (ESB).

Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades