Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Llibreria d'Intercanvi SIR

 • Descripció Funcional

  La Llibreria d'Intercanvi SIR gestiona tot el protocol d'intercanvi registral entre aplicacions de registre connectades a la plataforma SIR.

  Es compon dels següents elements:

  • Una sèrie de mètodes per permetre el registre i l'intercanvi registral a les aplicacions de registre.
  • Una Base de dades per emmagatzemar els seients registrals enviats, rebuts, i els seus canvis d'estat.
  • Una sèrie de mètodes per consultar els seients registrals de la Base de dades.
  • Uns Serveis Web que gestionen l'intercanvi registral a través de la Plataforma SIR.
  • Un servei que realitza les anotacions de canvi d'estat dels seients registrals en el mòdul de Traçabilitat de SIR.
  • Un servei que registra de manera oficial en el Registre Electrònic Comú.
  • Una integració amb els components d'@signatura i repositori comú CSV Storage de la SGAD.

  L'ús de la Llibreria d'Intercanvi en les aplicacions de registre implica el desplegament dels Serveis Web que gestionen l'intercanvi registral amb la Plataforma SIR. La llibreria proporciona els mètodes necessaris als quals cridarà cada servei amb els mateixos paràmetres d'entrada al servei. Aquests mètodes de la llibreria seran els encarregats d'actualitzar la Base de dades d'Intercanvi, inserint en ella els registres rebuts des de la Plataforma SIR i actualitzant el seu estat

  La llibreria s'encarregarà internament d'anotar en Traçabilitat l'estat de tots els registres intercanviats, bé sigui amb altres aplicacions de registre (l'anotació en Traçabilitat la realitza el component CIR) o entre oficines de registre de la mateixa aplicació (l'anotació la realitza la Llibreria d'Intercanvi de la pròpia aplicació).

  De moment, la sincronització amb el Directori Comú d'Oficines i Unitats, DIR3, s'haurà de seguir implementant des de les pròpies aplicacions de registre. Es valorarà en una propera versió la possibilitat de realitzar aquesta integració des de la Llibreria d'Intercanvi.

  Descripció Tècnica

  Les eines tecnològiques amb les quals s'està desenvolupant la llibreria d'intercanvi són:

  • JAVA 1.7
  • Spring 4. 3.11 .RELEASE
  • JUnit 4.11
  • registre4j 1.2.17
  • maven 3.3
  • hibernate.core 5.1.10 .Final            
  • hibernate.validator 4.3.2.Final
  • ojdbc6 11.2.0.3