Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma Autenticación de Usuarios - Goberno de Aragón

 • Descrición Funcional

  A plataforma de autorización de usuarios e aplicacións (PAU) contén toda a información relativa ás aplicacións, os roles por aplicación e as súas accións, a información dos grupos de xestión, cos seus procedementos, así como a información sobre como se relacionan os empregados públicos e as propias aplicacións do noso sistema con todas estas entidades.

  O fin deste sistema é proporcionar ao resto de iniciativas unha maneira segura de autorizar aos usuarios e as aplicacións e de obter os datos necesarios para poder traballar con eles nas súas diversas aplicacións, así como tamén poder obter información sobre as aplicacións, os procedementos e os grupos de xestión e que toda esta información poida estar centralizada nun mesmo punto a modo de motor.

  Para conseguir tal obxecto o sistema proporciona:

  • Servizos/Core de Autorización de Usuarios (PAU_Core): Servizos publicados para permitir ás aplicacións externas ao sistema facer uso da funcionalidade proporcionada polo mesmo.
  • Aplicación de Administración (PAU_Admin): Aplicación con interface web que permite a xestión da información requirida no sistema, así como a consulta de toda aquela actividade realizada no mesmo.  Para máis información débese consultar:

  Documento de Análise  Descrición Técnica

  Para o deseño da arquitectura de PAU seguíronse os patróns de deseño máis estendidos como son as arquitecturas J2EE en diferentes capas. As capas da aplicación son as seguintes:

  • Capa de Presentación: encargada de interaccionar co usuario e presentar a información. Para esta capa elixiuse o framework Struts2 que implementa o estendido patrón de deseño MVC ou Modelo-Vista-Controlador. Sendo:
  • Vista: JSP's coa utilización de tags (JSTL ou Struts2 tags) e tiles para definir persoais, tamén se utilizou a tecnoloxía AJAX para acelerar os tempos de resposta
  • Modelo: diferentes Actions definidos
  • Controlador: Dispatcher proporcionado polo framework Struts2
  • Capa de Negocio-Servizos: para a capa de negocio utilízase o framework de Spring para inxectar as dependencias. Para a xeración dos servizos web que exporán as funcionalidades de PAU ao exterior utilízase CXF.
  • Capa de Acceso a Datos: para a xestión da capa de datos utilízase o framework Hibernate coa utilización do patrón de deseño DAO.

  Os compoñentes externos cos que interactúa son os seguintes:

  • Plataforma de Firma Electrónica (ASF)
  • Sistema de Identificación de Usuarios (SIU)
  • Sistema de Xestión de Alertas (SGA)
  • Catálogo de Procedementos

  A aplicación desenvolveuse conforme ás características técnicas das contornas onde reside que son as seguintes:

  • Sistemas Sun Solaris
  • Servidor de aplicacións Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de datos Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de conexión a base de datos: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  PAU require que a máquina virtual de java sobre a que se executa o servidor de aplicacións sexa jdk1.5.0_22, con J2EE v1.4, JSP 2.0 e Servlet 2.4. En concreto PAU despregouse e probado con jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server e a base de datos Oracle.

  • Para máis información débese consultar:
  • Manual de explotación
  • Manual de instalación
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable