Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma Autenticació d'Usuaris - Govern d'Aragó

 • Descripció Funcional

  La plataforma d'autorització d'usuaris i aplicacions (PAU) conté tota la informació relativa a les aplicacions, els rols per aplicació i les seves accions, la informació dels grups de gestió, amb els seus procediments, així com la informació sobre com es relacionen els empleats públics i les pròpies aplicacions del nostre sistema amb totes aquestes entitats.

  La fi d'aquest sistema és proporcionar a la resta d'iniciatives una manera segura/segura d'autoritzar als usuaris i les aplicacions i d'obtenir les dades necessàries per poder treballar amb ells en les seves diverses aplicacions, així com també poder obtenir informació sobre les aplicacions, els procediments i els grups de gestió i que tota aquesta informació pugui estar centralitzada en un mateix punt a manera de motor.

  Per aconseguir tal objecto el sistema proporciona:

  • Serveis/Core d'Autorització d'Usuaris (PAU_Core): Serveis publicats per permetre a les aplicacions externes al sistema fer ús de la funcionalitat proporcionada pel mateix.
  • Aplicació d'Administració (PAU_Admin): Aplicació amb interfície web que permet la gestió de la informació requerida en el sistema, així com la consulta de tota aquella activitat realitzada en el mateix.  Per a més informació s'ha de consultar:

  Document d'Anàlisi  Descripció Tècnica

  Per al disseny de l'arquitectura de PAU s'han seguit els patrons de disseny més estesos com són les arquitectures J2EE en diferents capes. Les capes de l'aplicació són les següents:

  • Capa de Presentació: encarregada d'interaccionar amb l'usuari i presentar la informació. Per a aquesta capa s'ha triat el framework Struts2 que implementa l'estès patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador. Sent:
  • Vista: JSP's amb la utilització d'etiquetes (JSTL o Struts2 etiquetes) i tiles per definir plantilles, també s'ha utilitzat la tecnologia AJAX per accelerar els temps de resposta
  • Model: diferents Actions definits
  • Controlador: Dispatcher proporcionat pel framework Struts2
  • Capa de Negoci-Serveis: per a la capa de negoci s'utilitza el framework de Spring per injectar les dependències. Per a la generació dels serveis web que exposaran les funcionalitats de PAU a l'exterior s'utilitza CXF.
  • Capa d'Accés a Dades: per a la gestió de la capa de dades s'utilitza el framework Hibernate amb la utilització del patró de disseny DAO.

  Els components externs amb els quals interactua són els següents:

  • Plataforma de Signatura Electrònica (ASF)
  • Sistema d'Identificació d'Usuaris (SIU)
  • Sistema de Gestió d'Alertes (SGA)
  • Catàleg de Procediments

  L'aplicació s'ha desenvolupat conforme a les característiques tècniques dels entorns on resideix que són les següents:

  • Sistemes Sun Solaris
  • Servidor d'aplicacions Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de dades Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de connexió a força de dades: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  PAU requereix que la màquina virtual de java sobre la qual s'executa el servidor d'aplicacions sigui jdk1.5.0_22, amb J2EE v1.4, JSP 2.0 i Servlet 2.4. En concret PAU s'ha desplegat i provat amb jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server i la base de dades Oracle.

  • Per a més informació s'ha de consultar:
  • Manual d'explotació
  • Manual d'instal·lació
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable