Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Xestión de Expedientes de Dependencia de Ceuta e Melilla

 • Fecha Puesta en Produción:

  28/11/2016

  Descrición Funcional

  Aplicación para a Xestión de Comunidade Autónoma (GCA) da dependencia (Lei 39/2006).

   La aplicación engloba todo o proceso de xestión de expedientes de dependencia. Cada menú céntrase nun aspecto concreto deste proceso. A seguir, a modo de resumo, enuméranse os distintos menús dispoñibles e descríbese brevemente a funcionalidade de cada un deles:

  • Solicitudes: Engloba a xestión do Rexistro de solicitudes de dependencia, desde o momento en que se rexistra a solicitude ata a notificación ao solicitante do inicio do seu procedemento.
  • Expedientes: Engloba a xestión dos expedientes de dependencia.
  • Persoas: Engloba a xestión das persoas e dos roles implicados no procedemento.
  • Citas: Engloba a xestión de citas.
  • Grao: Engloba a xestión dos trámites que conforman a fase de recoñecemento de situación de dependencia desde a cita para a valoración ata a resolución.
  • PIA: Engloba a xestión dos trámites que conforman a fase de recoñecemento de prestación desde a negociación ata a resolución do PIA.
  • Servicios: Engloba a xestión dos servizos de discapacidade, maiores, saúde mental e teleasistencia, así como as súas correspondentes listas de espera e os centros onde se prestan eses servizos.
  • Centros: Engloba a xestión dos centros (acreditados ou non) asociados ás prestacións dispoñibles que o requiran.
  • Revisiones: Engloba a xestión das revisións (Grao e PIA) consideradas no proceso da lei de dependencia.
  • Recursos: Engloba a xestión dos recursos (Grao e PIA) contemplados no proceso da lei de dependencia.
  • Administración: Engloba a xestión de usuarios, persoais, roles, mantemento, etc.
  • Notificaciones: Engloba a consulta de notificacións que se realizaron ao cidadán e que se rexistraron na aplicación.

  Descrición Técnica

  O sistema GCA está constituído principalmente por unha aplicación web que utiliza un patrón de arquitectura en tres capas baseado en tecnoloxía Java.

  • Capa de acceso a datos: Utiliza o como ORM (Mapeo Obxecto-Relacional) o framework Hibernate. Precisa dun motor de base de datos Postgre.
  • Capa de servizo: A capa de servizo contén toda a lóxica do negocio do sistema GCA.
  • Capa de presentación: Utilízase o patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). Para dar soporte a este deseño optouse polo uso do framework ZKoss.

   A aplicación conta cun módulo de interoperabilidade que permite o envío dos datos a IMSERSO a través do Punto de Interoperabilidade que IMSERSO dispón para tal fin. O módulo de interoperabilidade está composto por un cliente JAX-WS, un construtor de mensaxes SOAP adaptable ao negocio, un programador e un xestor de rastrexabilidade.

  A aplicación permite a asociación de documentos aos expedientes, quedando este documentos almacenados no sistema de arquivos do servidor.

  GCA 2.0 foi deseñado para o seu despregamento en servidores de aplicacións Java EE 1.6 Certified. En concreto optimizouse para o seu uso coas versións JBoss AS 7.1 Community (versión non privativa de JBoss) e JBoss EAP 6.2.1 (versión empresarial).