Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestió d'Expedients de Dependència de Ceuta i Melilla

 • Fecha Puesta en Producció:

  28/11/2016

  Descripció Funcional

  Aplicació per a la Gestió de Comunitat Autònoma (GCA) de la dependència (Llei 39/2006).

   La aplicació engloba tot el procés de gestió d'expedients de dependència. Cada menú se centra en un aspecte concret d'este procés. A continuació, a manera de resum, s'enumeren els diferents menús disponibles i es descriu breument la funcionalitat de cadascun d'ells:

  • Solicitudes: Engloba la gestió del Registre de sol·licituds de dependència, des del moment en què es registra la sol·licitud fins a la notificació al sol·licitant de l'inici del seu procediment.
  • Expedients: Engloba la gestió dels expedients de dependència.
  • Persones: Engloba la gestió de les persones i dels rols implicats en el procediment.
  • Cites: Engloba la gestió de cites.
  • Grau: Engloba la gestió dels tràmits que conformen la fase de reconeixement de situació de dependència des de la cita per a la valoració fins a la resolució.
  • PIA: Engloba la gestió dels tràmits que conformen la fase de reconeixement de prestació des de la negociació fins a la resolució del PIA.
  • Servicios: Engloba la gestió dels servicis de discapacitat, majors, salut mental i teleassistència, així com les seues corresponents llistes d'espera i els centres on es presten eixos servicis.
  • Centres: Engloba la gestió dels centres (acreditats o no) associats a les prestacions disponibles que ho requerisquen.
  • Revisiones: Engloba la gestió de les revisions (Grau i PIA) contemplades en el procés de la llei de dependència.
  • Recursos: Engloba la gestió dels recursos (Grau i PIA) contemplats en el procés de la llei de dependència.
  • Administració: Engloba la gestió d'usuaris, plantilles, rols, manteniment, etc.
  • Notificaciones: Engloba la consulta de notificacions que es van realitzar al ciutadà i que s'han registrat en l'aplicació.

  Descripció Tècnica

  El sistema GCA està constituït principalment per una aplicació web que utilitza un patró d'arquitectura en tres capes basat en tecnologia Java.

  • Capa d'accés a dades: Utilitza el com ORM (Mapatge Objecte-Relacional) el framework Hibernate. Precisa d'un motor de base de dades Postgre.
  • Capa de servici: La capa de servici conté tota la lògica del negoci del sistema GCA.
  • Capa de presentació: S'utilitza el patró MVC (Model-Vista-Controlador). Per a donar suport a este disseny s'ha optat per l'ús del framework ZKoss.

   L'aplicació compta amb un mòdul d'interoperabilitat que permet l'enviament de les dades a IMSERSO a través del Punt d'Interoperabilitat que IMSERSO disposa per a tal fi. El mòdul d'interoperabilitat està compost per un client JAX-W, un constructor de missatges SOAP adaptable al negoci, un programador i un gestor de traçabilitat.

  L'aplicació permet l'associació de documents als expedients, quedant aquests documents emmagatzemats en el sistema d'arxius del servidor.

  GCA 2.0 ha sigut dissenyat per al seu desplegament en servidors d'aplicacions Java EE 1.6 Certified. En concret s'ha optimitzat per al seu ús amb les versions JBoss AS 7.1 Community (versió no privativa de JBoss) i JBoss EAP 6.2.1 (versió empresarial).