Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Xestor de Expedientes Electrónico da Comunidade de Madrid

 • Indicadores:
  • Actualmente aínda non existe ningún sistema en uso en produción.
  • Previsto comezo de uso do sistema en decembro de 2010. Pendente de dispor de datos de uso do sistema.

  Descrición Funcional

  Gest@ intégrase tanto con servizos electrónicos desenvolvidos en paralelo, e a disposición do cidadán (ferramentas de achega de documentación electrónica, Rexistro electrónico, Notificacións electrónicas, etc.), así como coas distintas ferramentas coas que conta a Comunidade de Madrid para realizar a súa xestión interna (ICDA – Interoperabilidade con outras AAPP, Rexistro, Arquivo documental, Notificacións electrónicas, Portafirmas electrónico, etc.).
  Desde o punto de vista funcional, a ferramenta presenta diversas funcionalidades que permiten sustentar o ciclo de vida de procedementos, desde a fase inicial, con definición e diagramación do proceso, fase de probas e validación, ata tramitación e supervisión polo usuario final. A seguir analízanse con máis detalle os módulos que compoñen Gest@:

  • Modelador: contorna de diagramación de procedementos que serán tramitados electronicamente.
  • Tramitador: contorna de execución, integración con SCTEs e xestión de expedientes electrónicos.
  • Supervisión: xestión de usuarios, persoais, informes, auditoría, rastrexabilidade e control de accesos.
  • Administración e Seguridade: perfís, permisos e accesos para diferentes grupos de usuarios.

  Desde o punto de vista organizativo, organizáronse diferentes grupos de traballo con funcións acoutadas e específicas ao alcance das áreas previamente asignadas: Comité Dirección, Comités de Seguimento de Comunidade de Madrid e ICM, Dirección e Coordinación do proxecto, Grupo de definición funcional e Grupo de definición tecnolóxica.

  Desde o plano operativo, constituíronse diferentes órganos de control e supervisióndel proxecto, responsables de xestionar os diferentes plans que se implantaron: Plan de proxecto, Control e seguimento, Plan de comunicación, Xestión de cambio e Plan de despregamento.

  Descrición Técnica

  En relación á solución tecnolóxica, utilizouse fundamentalmente a plataforma Oracle BPM e arquitectura de desenvolvemento sobre JSF, Hibernate e Spring, seguíndose as seguintes etapas:

  • Análise de situación inicial: lexislativa, funcional e tecnolóxica, requisitos de seguridade e autentificación, impacto nova arquitectura, integracións e configuración e piloto.
  • Definición Funcional, Tecnolóxica, Procesos: requisitos do sistema e principios de arquitectura.
  • Deseño técnico: procedementos e normativas de uso de ALBPM, arquitectura e plan de probas.
  • Construción: construción propiamente dita do sistema, desenvolvemento e probas, instalación en ICM, probas de integración e rendemento, validación funcional e certificación.
  • Plan de comunicación, formación e implantación: Cambios de contorna (pre e prol), formación e difusión, en paralelo co resto de etapas.
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable