Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content

Comunidade accesibilidade

 • Nome Abreviado:
  accesibilidade

  Descrición:

  Novo  Vídeo da Comunidade de Accesibilidade

  Todas as Administracións Públicas teñen obriga de dar cumprimento aos requisitos de accesibilidade impostos polo Real Decreto 1112/2018 do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público . Isto tradúcese en que todos os sitios web das administracións públicas deben cumprir a  norma UNE-EN 301549:2019 de "Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC"(Abre en nova xanela) aliñada a os Criterios de Conformidade de nivel A e AA de o WCAG 2.1.

  Para axudar ás administracións nesta tarefa, ofrécese esta comunidade na que os seus membros poderán compartir as súas experiencias e coñecementos en accesibilidade web así como acceder ao servizo de diagnóstico en liña.

  Destinatarios

  Personal de las AAPP responsable da xestión da accesibilidade nos seus portais web.

  Os membros da Comunidade poden:

  • Utilizar o servizo de diagnóstico en liña dispoñible a través da pestana "Servizo"
  • Compartir documentación e información: Incorporando documentos (estudos, informes, documentación, arquitecturas de información, resolución de problemas ou incidencias, etc.) xerados nas súas organizacións a través da pestana "Documentación"
  • Participar activamente no foro de discusión a través da pestana Colaboración.  
  • Compartir melloras ou/e desenvolvementos no ámbito da accesibilidade. As AAPP cedente deberá ter os dereitos de propiedade intelectual.
  • Manterche informado das últimas novidades A través das apartado  Suscripciones poderás recibir no teu correo electrónico as noticias publicadas a través da comunidade accesibilidade. E tamén poderás utilizar a lista de distribución caccesibilidad-avisos(Abre en nova xanela)

  Acceso á comunidade

  Para poder usar o Servizo de diagnóstico en liña e participar activamente na comunidade é necesario ser membro da Comunidade Accesibilidade. Para iso:

  • Deberás ser persoal das AAPP.
  • Ter un usuario activo en PAe con perfil administración pública. Se non contas xa con el podes solicitar o alta dun usuario .
  • Realizar unha “Solicitude de acceso á comunidade” na pestana "Xeral" da Comunidade (lembra que debes estar identificado en PAe para ter dispoñible esta opción). Unha vez admitido na comunidade recibirá un correo electrónico de confirmación.

  Noticias

  17 September 2021

  Dispoñible a Norma UNE-EN 301549:2020 no PAe

  Despregar acordeon

  O 12 de agosto de 2021 a Comisión Europea publicou no Diario Oficial da Unión Europea a Decisión de Execución (UE) 2021/1339 da Comisión, do 11 de agosto de 2021(Abre en nova xanela) , pola que se modifica a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 no que incumbe á norma harmonizada aplicable a sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles.

  En dita decisión substitúese a norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC(Abre en nova xanela) pola nova EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC(Abre en nova xanela) , coexistindo ambas as normas ata o 11 de febreiro de 2022. A partir do 12 de febreiro de 2022 unicamente será aplicable a nova norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

  Esta nova versión da norma europea non se materializou aínda en ningunha norma española aínda que é similar á norma española UNE-EN 301549:2020 “Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC”(Abre en nova xanela) publicada por AENOR AENOR(Abre en nova xanela) en maio de 2020, coa única excepción da que a norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)(Abre en nova xanela) conta cun novo apéndice (apéndice F) no que se recolle unha táboa co histórico de cambios da norma.

  Grazas a un acordo pasado, subscrito entre a Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) e AENOR, podemos facilitar o acceso de maneira gratuíta a esta última versión, para que poida ser consultada por todas as Administracións Públicas españolas. Este novo documento está dispoñible a través do Portal de Administración Electrónica:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549-2020.pdf

  Como en anteriores ocasións, coa publicación da este norma preténdese axudar tanto aos desenvolvedores e avaliadores de aplicacións móbiles e páxinas web en materia de accesibilidade, como ás persoas encargadas de realizar as avaliacións de accesibilidade, normalmente auditores ou consultores que velan polo cumprimento dos requisitos de accesibilidade.

  16 September 2021

  Aberto o prazo para comentarios do Borrador Metodoloxía Seguimento Profundidade APP

  Despregar acordeon

  Esta metodoloxía, ligada ao seguimento en profundidade dos sitios que os Estados membros deben realizar respecto diso do cumprimento da Directiva 2016/2102,  ábrese a consulta para contar coa participación de todos os actores involucrados na accesibilidade: administracións públicas, sector empresarial,asociacións de persoas con discapacidade e calquera outro actor particular que queira participar.

  Para obter máis información pódese visitar a noticia publicada no PAe .

  20 August 2021

  Publicado o novo estándar harmonizado europeo sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións móbiles

  Despregar acordeon

  A Decisión de Execución (UE) 2021/1339 publicada no Diario Oficial da Unión Europea, o día 12 de agosto de 2021, recoñece como novo estándar harmonizado aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles á norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

  Máis información en:

  https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidade/pae_Noticias/Anio2021/Agosto/Noticia-2021-08-20-Publicado-novo-estandar-harmonizado-europeo-sobre-accesibilidade-de-sitios-web-e-aplicacións-moviles.html

  16 July 2021

  Publicado o novo modelo do Informe de Revisión de Accesibilidade para aplicacións móbiles

  Despregar acordeon

  Desde o 23 de xuño de 2021 todas as aplicacións móbiles do sector público deben de ser accesibles e cumprir coa norma  UNE-EN 301 549:2019(Abre en nova xanela)   (tradución da norma establecida como o estándar de aplicación para o cumprimento de a  Directiva (UE) 2016/2102(Abre en nova xanela) ).

  As Administracións Públicas deberán dispor do primeiro informe de revisión de accesibilidade para aplicacións móbiles antes do 20 de setembro de 2021.

  Para realizar este labor, publicouse na sección "Descargas" de a  Comunidade de Accesibilidade, o novo modelo do Informe de Revisión de Accesibilidade para aplicacións móbiles (en dous formatos: XLSX e ODS), baseado na norma UNE-EN 301 549:2019 e que corrixe moitos dos problemas e carencias que tiña a versión anterior. Será necesario encher este modelo para realizar correctamente a revisión exhaustiva de accesibilidade das aplicacións para dispositivos móbiles. 

  Este informe, do mesmo xeito que xa pasaba co Informe de Revisión de Accesibilidade de sitios web, deberá incluírse no informe anual de seguimento sobre cumprimento de accesibilidade que as Unidades Responsables de Accesibilidade deben encher.

  Todo o sector público está obrigado a realizar revisións periódicas do cumprimento dos requisitos de accesibilidade tanto ao longo do proceso deseño e desenvolvemento como coa posta en funcionamento dos seus sitios web e das súas aplicacións para dispositivos móbiles. As revisións de accesibilidade deberán abarcar todos os requisitos esixidos e terán en consideración tanto aspectos de revisión automática como aspectos de revisión manual experta, quedando todo plasmado e recolleito nun "Informe de revisión da accesibilidade".

  17 June 2021

  Actividades formativas en materia de accesibilidade

  Despregar acordeon

  O INAP organizou para o 2º semestre de 2021 dúas actividades formativas en materia de accesibilidade cuxo prazo de solicitude está aberto ata mañá, día 18 de xuño de 2021. As actividades son:

  • O curso Técnicas de Accesibilidade para Desenvolvedores de sitios web , que se realizará do 27 de setembro ao 15 de novembro. (En a ligazón podedes ver os contidos).
   • Duración 30 horas. Modalidade En liña – tutorizada.
   • Dirixida a empregados públicos que presten servizo nunha área TIC, con coñecementos e experiencia en programación web (HTML, CSS e Javascript)
  • E unha nova edición do curso Elaboración de informes de revisión da accesibilidade de sitios web , que se realizará do 4 de outubro ao 12 de novembro. (Na ligazón podedes ver os contidos).
   • Duración 30 horas. Modalidade En liña – tutorizada.
   • Dirixida a empregados públicos que presten servizo en unidades responsables da xestión de contidos web das administracións públicas que presten servizos en unidades responsables da xestión de contidos web das AA.PP., con coñecemento das pautas de accesibilidade WCAG 2.1. e manexo de coñecementos básicos de HTML.
  11 May 2021

  Curso Fundación ONCE en UNED aberta - Accesibilidad TIC en compras públicas (5ª ed)

  Despregar acordeon

  O próximo 17 de maio comezará o curso gratuíto e aberto en Canle Fundación ONCE en UNED Aberta sobre a Accesibilidad TIC en compras públicas (5ª edición).

  O curso permite coñecer a lexislación e a normativa europea en materia de accesibilidade (EN 301 549), aplicala en novos desenvolvementos TIC e avaliar se un produto ou servizo TIC cumpre os requisitos de accesibilidade.

  O curso adaptouse á máis recente versión da norma europea (v3.1.1).

  Conta con apoio tutorial e docente. Non se requiren coñecementos previos, e cada estudante ten a posibilidade de obter o recoñecemento ou a acreditación polos méritos conseguidos.

  Inscrición e máis información achega do curso

  Tamén podedes seguirlles en Twitter: @CanalFONCE_UNED, o hashtag deste curso é: #MOOCAccTIC

  22 April 2021

  Nova ferramenta para realizar as revisións de accesibilidade dun sitio web

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web pon en produción a Herramienta IRA(Abre en nova xanela) ,unha ferramenta de asistencia para realizar a revisión de accesibilidade e xerar o Informe de Revisión de Accesibilidade dun sitio web.

  Para obter máis información pódese visitar a noticia publicada no PAe .

  16 April 2021

  Curso en liña "Edición e xeración de contidos web accesibles"

  Despregar acordeon

  O INAP publicou unha nova edición do curso " Elaboración de informes de Revisión da Accesibilidade de Sitios web " en formato en liña, a través da plataforma do INAP e en modalidade "tutorizado" (a tutorización levará a cabo polo equipo do Observatorio de Accesibilidade Web). O prazo de inscrición para este curso termina o vindeiro martes día 20 de abril. Por iso, pedímosvos que, se alguén está interesado no curso, inscribádesvos canto antes.     

  O curso desenvolverase ao longo de 6 semanas, desde o 10 de maio de 2021 e ata o 18 de xuño de 2021, e contará con tres sesións participativas de 1 hora eminentemente practicas, nas que se realizarán preguntas e resolveranse algunhas cuestións e as persoas que o completen, recibirán un certificado de aproveitamento de 30 horas lectivas.

  Para a realización do curso requírese uns coñecementos previos en materia de accesibilidade web. A actividade formativa conta unicamente con 80 prazas. Nesta ocasión, o proceso de selección e priorización de alumnos será realizada exclusivamente polo INAP.

  22 January 2021

  Nova funcionalidade do Servizo de diagnóstico en liña

  Despregar acordeon

  O servizo de diagnóstico en liña permite solicitar un borrador do Informe de revisión de accesibilidade (en formato ods, xlsx e json), o cal pode servir como punto de partida para realizar a revisión de accesibilidade (artigo 17 do RD 1112/2018); este borrador deberá ser completado revisando manualmente todos os criterios de conformidade.

  21 January 2021

  Aberto o prazo para comentarios do Borrador Metodoloxía Seguimento Profundidade Sitios web

  Despregar acordeon

  Esta metodoloxía, ligada ao seguimento en profundidade dos sitios que os Estados membros deben realizar respecto diso do cumprimento da Directiva 2016/2102,  ábrese a consulta para contar coa participación de todos os actores involucrados na accesibilidade: administracións públicas, sector empresarial, asociacións de persoas con discapacidade e calquera outro actor particular que queira participar.   

  Para obter máis información pódese visitar a noticia publicada en o PAe .

  18 January 2021

  Curso en liña "Edición e xeración de contidos web accesibles"

  Despregar acordeon

  O Instituto Nacional de Administracións Públicas (INAP) ofrece o curso en liña "Edición e xeración de contidos web accesibles" sen tutorizar (dispoñible as 24 horas) e para realizar "ao teu ritmo" (avance totalmente flexible). Este curso foi elaborado pensando nos editores de contido e está aberto a calquera persoa interesada en xerar contidos accesibles, xa sexa do sector privado ou público.

  Iso si, se a persoa interesada pertence ao sector público poderá, ademais, inscribirse e obter unha certificación (a primeira certificación está prevista para marzo de 2021).

  Pode realizar o auto matriculación ao este curso a través da seguinte ligazón (prazo aberto): https://campus.inap.es/v3/course/view.php?ide=1796

  22 September 2020

  Ferramenta WCAG-EM do W3C como axuda na elaboración dos Informes de revisión da accesibilidade

  Despregar acordeon

  No proceso de revisión de accesibilidade dos sitios web que deben realizar as entidades obrigadas polo RD 1112/2018, pódese contar coa ferramenta ferramenta WCAG-EM(Abre en nova xanela) do W3C; é unha ferramenta en inglés, en liña e gratuíta que non realiza unha avaliación automática da accesibilidade, senón que serve de guía na aplicación da metodoloxía WCAG-EM(Abre en nova xanela) do W3C/WAI (Metodoloxía de Avaliación de Conformidade coa Accesibilidade en sitios web do W3C/WAI ); esta metodoloxía describe un método para determinar o nivel de accesibilidade dun sitio web completo de acordo ao WCAG 2.1, especificando boas prácticas e pasos concretos para definir o alcance da avaliación, explorar o sitio web, seleccionar unha mostra representativa de páxinas, auditar a mostra seleccionada e reportar os resultados da avaliación mediante informes estruturados.

  O formato JSON do informe de revisión da accesibilidade xerado pola ferramenta WCAG-EM tamén se pode remitir ao Observatorio de Accesibilidade Web (cando este se o solicite ás Unidades Responsables de Accesibilidade) como Informe de revisión de accesibilidade que recolle o resultado da revisión de accesibilidade indicado no artigo 17 do Real Decreto 1112/2018.

  No Observatorio de Accesibilidade Web estamos a traballar para ofrecer unha versión en castelán desta ferramenta.

  16 September 2020

  Debate en liña sobre a Directiva de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  A Dirección Xeral de Redes, Contidos e Tecnoloxía das Comunicacións da Comisión Europea e o Foro Europeo da Discapacidade organizan un debate en liña sobre a Directiva de Accesibilidade Web o 23 de setembro de 2020; no debate destacaranse os logros e os desafíos pendentes en termos de implementación práctica da accesibilidade web tendo en conta que o 23 de setembro é a data na que todos os sitios web do sector público da UE deberán ser accesibles para as persoas con discapacidade.
  O evento será público, gratuíto  e require inscrición.

  Máis información sobre o evento e inscrición(Abre en nova xanela)

  09 September 2020

  Publicación de modelos de Informes para a monitorización e reporte da accesibilidade

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web fai públicos os modelos dos informes que deben preparar as Unidades Responsables de Accesibilidade antes do 1 de outubro de 2020:

  • Informe sobre a atención de queixas e reclamacións
  • Informe de seguimento sobre o cumprimento dos requisitos de accesibilidade
  • Informe de seguimento sobre a promoción, concienciación e formación

  Ademais tamén fai público o modelo de Informe de revisión de accesibilidade para sitios web, que recolle o resultado de realizar unha revisión exhaustiva dos sitios web e que a Unidade Responsable de Accesibilidade debe incluílo no Informe anual de seguimento sobre cumprimento de accesibilidade; máis adiante publicarase outro modelo de Informe de revisión de accesibilidade para aplicacións para dispositivos móbiles.

  Para obter máis información pódese visitar a noticia publicada no PAe(Abre en nova xanela) .

  23 June 2020

  Publicación de varios vídeos divulgativos sobre o Real Decreto 1112/2018 e sobre os servizos ofrecidos polo Observatorio de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  Coa entrada en vigor, o 20 de setembro de 2018,  de o  Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) , establécense novas disposicións en materia de accesibilidade e amplíase as entidades obrigadas que deben cumprir a nova normativa.
  Neste contexto o Observatorio de Accesibilidade Web publica un conxunto de vídeos cos seguintes obxectivos:

  • Dar a coñecer a todas as entidades obrigadas as principais novidades introducidas polo Real Decreto 1112/2018, destacando os aspectos relativos ao Seguimento e a Monitorización que se realizará a nivel así como a elaboración das Declaracións de accesibilidade.
  • Dar a coñecer os servizos ofrecidos polo Observatorio, destacando a Comunidade de accesibilidade, o Servizo de diagnóstico en liña e os Informes de accesibilidade elaborados polo Observatorio. Os vídeos relacionados con estas temáticas están orientados fundamentalmente ás administracións públicas coas que ata agora o Observatorio non tivera contacto, para darlles a coñecer os servizos que ofrece o Observatorio cuxo obxectivo é o de axudarlles na mellora da accesibilidade dos seus sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles.

  Os vídeos publicados son os seguintes:

  • Vídeo de Implantación do Real Decreto 1112/2018. Este vídeo explica, de forma resumida, as diferentes novidades que introduce o Real Decreto 1112/2018 tales como tales como cambios mais significativos que se introducen con respecto á lexislación anterior, prazos de entrada en vigor, ámbito de actuación e que elementos están afectados por el, accións a desenvolves por parte das unidades responsables de accesibilidade das Administracións Públicas etc..
  • Vídeo de Monitorización do Real Decreto 1112/2018. Este vídeo aborda aspectos sobre o seguimento e a monitorización que se terá que levar a cabo co fin de comprobar a conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles cos requisitos de accesibilidade esixidos polo RD 1112/2018 e a presentación de informes ante a Comisión Europea.
  • Vídeo da Declaración de accesibilidade. Este vídeo aborda aspectos relativos á Declaración de Accesibilidade que deben incluír todos os sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público, indicando os apartados máis importantes que deben ter as declaracións así como a localización desde a que ten que estar dispoñible.
  • Vídeo da Comunidade de Accesibilidade. Este vídeo explica, de forma resumida, o funcionamento e os servizos que ofrece a Comunidade de Accesibilidade.
  • Vídeo do Servizo de diagnóstico en liña. Este vídeo explica, de forma resumida, as principais funcionalidades do Servizo de Diagnóstico en liña ofrecido polo Observatorio de Accesibilidade Web.
  • Vídeo de los Informes de accesibilidade elaborados polo Observatorio. Este vídeo explica, de forma resumida, como utilizar un Informe de accesibilidade web elaborado polo Observatorio de accesibilidade web.

  Os vídeos están enlazados desde as páxinas do Portal de Administración electrónica que teñen relación co tema de cada vídeo, aínda que a sección de Vídeos divulgativos contén todos os vídeos publicados polo Observatorio de accesibilidade web.

   

  15 June 2020

  Cursos do INAP abertos a calquera Administración Pública. Solicitudes ata o 24 de Xuño

  Despregar acordeon

  Coa entrada en vigor do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público todo o Sector Público está obrigado a realizar revisións periódicas do cumprimento dos requisitos de accesibilidade, tanto ao longo do proceso deseño e desenvolvemento, como coa posta en funcionamento dos seus sitios web ou aplicacións para dispositivos móbiles.

  Estas revisións exhaustivas de accesibilidade deberán abarcar todos os requisitos esixidos e terán en consideración tanto aspectos de revisión automática como aspectos de revisión manual experta, quedando todo plasmado e recolleito nun "Informe de revisión da accesibilidade", respectando os condicionantes impostos na Decisión de Execución (UE) 2018/1524 como a periodicidade, a selección da mostra de páxinas e a revisión dos procesos.

  A primeira revisión de accesibilidade para sitios web deberá realizarse antes do 21 de setembro de 2020 e para aplicacións para dispositivos móbiles antes do 20 de setembro de 2021.

  Unha vez realizada a primeira revisión deberán realizarse revisións exhaustivas polo menos cada 3 anos.

  O Instituto Nacional de Administración Públicas (INAP), no marco das súas competencias de formación, ofrece para o segundo semestre varias accións formativas:

  • Para axudar en todo este proceso de revisión (selección da mostra, enchido do informe de revisión da accesibilidade, declaración de accesibilidade, etc.), ofrécese, en colaboración co Observatorio de Accesibilidade Web, un curso de 25 horas, en modalidade en liña tutotizada, para a realización de revisións exhaustivas de sitios web chamado ELABORACIÓN DE INFORMES DE REVISIÓN DA ACCESIBILIDADE DE SITIOS WEB [limitado a 80 alumnos].
  • No ámbito das aplicacións móbiles, no que os requisitos de accesibilidade serán de obrigado cumprimento desde o 23 de xuño de 2021, o INAP tamén ofrece un curso de 25 horas, en modalidade en liña tutotizada, chamado DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MÓBILES ACCESIBLES [limitado a 40 alumnos].

  O prazo de inscrición para ambos os cursos termina o día 24 de xuño de 2020.

  Tamén lembramos que segundo o artigo 8 do RD 1112/2018 todos os institutos de formación dos diferentes ámbitos competenciais están obrigados a incluír nos seus plans de formación a formación necesaria nesta materia. Así mesmo, cada entidade obrigada deberá realizar accións formativas específicas.

  25 May 2020

  Liberada a nova versión do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web desenvolveu unha nova versión da súa ferramenta do Rastreador compatible con todos os requisitos do seguimento simplificado de a  Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) . Esta versión baséase en o  borrador da nova metodoloxía(Abre en nova xanela)  no que se veu traballando en colaboración cos diferentes actores implicados (administracións públicas, asociacións de discapacitados, sector empresarial, expertos en accesibilidade, etc.)

  Esta nova versión (en concreto a 5.0.4) liberouse con licenza EUPL v 1.2 e atópase dispoñible por 2 medios:

  Esta liberación realízase para a súa compartición con outros estados ou institucións que teñan interese en realizar actividades de monitorización con respecto ao cumprimento dos requisitos de accesibilidade nos seus sitios web. É de especial interese para todos os países europeos que tamén teñen que cumprir cos requisitos da Directiva Europea, concretamente para os "Organismos de seguimento e presentación de Informes" que existirán en todos os Estados Membros.

  As administracións públicas españolas non necesitan realizar esta instalación xa que teñen ao seu dispor de forma gratuíta o  servizo de diagnóstico en liña da Comunidade Accesibilidade   (pestana Servizo).

  Entre as melloras incluídas nesta nova versión do rastreador, cabe destacar:

  • Aplicación do estándar  UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela)   (WCAG 2.1).
  • Incluíuse unha tradución ao inglés da ferramenta xerado a través de ferramentas de tradución automática
  • Creáronse novas funcionalidades para a xestión das sementes asociadas a un observatorio mellorando a súa caracterización para controlar a súa posterior execución e agregación de resultados.
  1. Xestión de complexidades para analizar diferente número de páxinas dun sitio web en función da súa complexidade.
  2. Xestión de recurrencia (fixa, par, impar) para controlar as sementes que se analizan en cada período de monitorización.
  3. Xestión de etiquetas por tipo de servizo (educación, sanidade, etc.), localización xeográfica, nivel institucional, etc. totalmente parametrizables para a súa futura expansión.
  4. Mellora da importación e exportación de sementes, podéndose filtrar as sementes a importar/exportar e establecendo maiores controis no proceso.
  5. Nova funcionalidade para incluír sementes en bloque desde un ficheiro a un observatorio xa creado.
  6. Novo campo de "observacións" para as sementes.
  • Novas características para o proceso de xeración de informes agregados dinámicos a través de persoais e a caracterización da semente.

  Todas estas novas funcionalidades foron desenvolvidas permitindo a compatibilidade cara atrás para as institucións que xa teñan instalada a versión previa da ferramenta.

  08 May 2020

  Curso Fundación ONCE en UNED aberta - Accesibilidad TIC en compras públicas (4ª ed)

  Despregar acordeon

  O próximo 11 de maio comeza o curso gratuíto e aberto en Canle Fundación ONCE en UNED Aberta sobre a Accesibilidade TIC en compras públicas (4ª edición).

  O curso permite coñecer a lexislación e a normativa europea en materia de accesibilidade (EN 301 549), aplicala en novos desenvolvementos TIC e avaliar se un produto ou servizo TIC cumpre os requisitos de accesibilidade.

  O curso adaptouse á máis recente versión da norma europea (v3.1.1), que acaba de ser publicada en Europa por ETSI-CEN-CENELEC e en España por UNE.

  Ten unha duración estimada de 5 semanas, non se requiren coñecementos previos, e cada estudante ten a posibilidade de obter o recoñecemento ou a acreditación polos méritos conseguidos.

  Inscrición e máis información achega do curso

  24 April 2020

  Aberto o prazo para comentarios sobre o borrador do Informe de revisión da accesibilidade

  Despregar acordeon

  Este documento, ligado ás revisións en profundidade establecidas pola Comisión Europea na Decisión de Execución (UE) 2018/152, ábrese a consulta para contar coa participación de todos os actores involucrados na accesibilidade:administracións públicas, sector empresarial, asociacións de persoas con discapacidade e calquera outro actor particular que queira participar.

  Para obter máis información pódese visitar a noticia publicada no PAe .

  06 April 2020

  Publicado o modelo europeo de declaración de accesibilidade nas linguas cooficiais

  Despregar acordeon

  A declaración de accesibilidade é o apartado dun sitio web onde se indica o nivel de accesibilidade do mesmo e información adicional respecto diso.   

  As entidades responsables das webs e aplicacións para móbiles deberán proporcionar unha declaración de accesibilidade detallada, exhaustiva e clara sobre a conformidade dos seus respectivos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles co disposto en o  Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela)  que traspón ao ordenamento xurídico español a  Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .   

  Dita declaración de accesibilidade deberá publicarse, no caso dos sitios web, no sitio web correspondente estando dispoñible o seu acceso desde todas as páxinas do sitio web cunha ligazón denominada “Accesibilidade” ou o seu equivalente no idioma no que se atope dispoñible a páxina. Esta declaración deberase realizar conforme ao modelo europeo fixado a través de a  Decisión 2018/1523(Abre en nova xanela)  respectando todos os condicionantes nel establecidos.   

  A Comisión Europea publicou o modelo de declaración de accesibilidade en todos os idiomas oficiais da Unión Europea, incluído o español, para que puidesen usalos todos os Estados Membros. Con todo, no caso español carecíase dos correspondentes modelos nas diferentes linguas cooficiais.   

  Desde os diferentes gobernos rexionais, en cuxos territorios é oficial o correspondente idioma, preparáronse os modelos de declaración de accesibilidade nos idiomas cooficiais: catalán, eúscaro, galego, valenciano e occitano-aranés. Dichos modelos poderán utilizarse para todos os sitios web que teñan versións idiomáticas nos correspondentes idiomas en todos os sitios web das administracións públicas estatais, rexionais e locais.   

  Dentro da sección Modelo de Declaración de accesibilidade  do portal de administración electrónica - PAe,  poderán descargar o modelo europeo de declaración de accesibilidade nas diferentes linguas oficiais. Ademais, facilitáronse ligazóns directas a outros idiomas que poidan ser de maior interese: inglés, francés e portugués.   

  NOTA: As declaracións de accesibilidade para aplicacións móbiles serán de aplicación a partir de xuño de 2021.

  27 March 2020

  Nova versión dos documentos Resumen do RD 1112/2018 para persoas interesadas e para entidades obrigadas

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web publicou unha nova versión dos documentos Resumen do RD 1112/2018 que conteñen, entre outras cousas, as modificacións pertinentes froito da STC 100/2019, do 18 de xullo de 2019, que resolve o conflito positivo de competencia en relación co RD 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público.

  Os documentos están dispoñibles nas sección Accesibilidade do Portal de administración electrónica :

  Lembrámosvos que todos os materiais están xerados con licenzas creative commons para facilitar a súa reutilización e aproveitamento por todas as administracións públicas, sendo posible modificalos para adaptalos ás súas necesidades concretas.

  20 February 2020

  Nova versión do servizo de diagnóstico e Iteración de proba

  Despregar acordeon

  Púxose  en produción a nova versión do Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio, con as correccións relacionadas cos erros que nos reportaron desde o 31 de xaneiro, fundamentalmente nas verificacións "1.11 Título de páxina e de marcos" e "2.3 Maquetación adaptable". 

  A partir da semana que vén lanzarase unha iteración de proba do Observatorio coa nova metodoloxía (24 de febreiro AGE e 2 de marzo CCAA).

  31 January 2020

  Nova versión do servizo de diagnóstico en liña dispoñible a través da Comunidade de Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Segundo recolle a Directiva 2016/2102 os Estados membros comprobarán periodicamente a conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público cos requisitos de accesibilidade establecidos na norma harmonizada  EN 301549v2.1.2:2018 , que na súa versión española materialízase en  UNE-EN 301549:2019 , e que está en liña con WCAG 2.1.

  Derivado da directiva, tamén o ano pasado, publicouse a  Decisión de Execución (UE) 2018/1524 que dá instrucións específicas respecto diso da metodoloxía de seguimento, establecendo dous métodos de seguimento: seguimento simplificado, que afecta a sitios web e que permite detectar os casos de incumprimento dun subconjunto dos requisitos da norma harmonizada e seguimento en profundidade, que afecta tanto a sitios web como a aplicacións para dispositivos móbiles e que permite verificar minuciosamente o cumprimento de todos os requisitos identificados.

  De acordo con o  Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público, o Observatorio de Accesibilidade Web está a traballar nas tarefas de seguimento e presentación de informes que ten asignadas, entre as cales se atopa a xeración da " Nova metodoloxía para o Seguimento Simplificado UNE-EN 301549 ".

  Neste contexto, ponse en produción a nova versión do Servizo de diagnóstico en liña , dispoñible a traves da Comunidade de Accesibilidade, de acordo con a proposta preliminar da "Nova metodoloxía para o Seguimento Simplificado UNE-EN 301549". Os cambios fundamentais no servizo son a modificación de certas verificacións de accesibilidade, incorporando comprobacións de WCAG2.1, a selección da cantidade de páxinas a analizar, así como o envío por correo electrónico do código fonte analizado nun arquivo codigo_fonte.zip xunto co informe de accesibilidade.

  Animamos a todos os interesados a que proben esta nova versión da metodoloxía e remítannos os seus comentarios respecto diso, co obxectivo de mellorar e consolidar a proposta da Metodoloxía  para o Seguimento Simplificado UNE-EN 301549 para posteriormente realizar a súa aprobación definitiva, así como para mellorar o Servizo de diagnóstico en liña como implantación práctica da este metodoloxía.

  04 December 2019

  Curso MOOC sobre accesibilidade web

  Despregar acordeon

  No Día Internacional das Persoas con Discapacidade (3 de decembro), o Consorcio World Wide Web (W3C) e o Instituto da UNESCO para Tecnoloxías da Información na Educación (UNESCO IITE) anunciaron o lanzamento dun curso en liña promocionado desde a Iniciativa de Accesibilidade Web(Abre en nova xanela) (WAI) do W3C, con formadores expertos internacionais de organizacións membros do Consorcio W3C. O Curso En liña Masivo en Aberto (MOOC) " Introdución á accesibilidade web(Abre en nova xanela) " será impartido a través da plataforma edX  e o seu contido estará integramente en inglés . Pero pode ser de gran interese para persoal das nosas administracións e os técnicos externos que traballan para nós.

  O curso ofrece unha introdución na accesibilidade dixital e proporciona unha base sólida para que, tanto os sitios web como as aplicacións, sexan accesibles para persoas con discapacidade, cumpran cos estándares internacionais e melloren a experiencia de todos os usuarios.

  Esperamos que vos poida ser de utilidade

  22 November 2019

  O rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web será utilizado polo Goberno de Arxentina para realizar monitorizacións de accesibilidade no seu ámbito nacional

  Despregar acordeon

  A Oficina Nacional de Tecnoloxías de Información (ONTI) do Goberno de Arxentina vai usar o rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web, desenvolvido polo Goberno de España, para realizar monitorizacións do cumprimento dos requisitos de accesibilidade con respecto á súa Lei N° 26.653 de “Accesibilidade da Información das Páxinas Web” e o Decreto Regulamentario da mesma.

  Para obter máis información pódese visitar a noticia publicada no PAe .

  05 November 2019

  Formación en accesibilidade de aplicacións móbiles

  Despregar acordeon

  O RD 1112/2018 esixe o cumprimento dos requisitos de accesibilidade nas aplicacións móbiles do sector público a partir do 23 de xuño de 2021.

  O momento de inicio de aplicación parece aínda afastado, con todo, terá efecto con carácter inmediato non contemplando ningunha cláusula de excepción ou período de transición para aquelas aplicacións desenvolvidas antes desa data. Por lo tanto, para non ter que acometer posteriores recodificaciones das aplicacións móbiles, recoméndase empezar a aplicar, canto antes, os criterios de accesibilidade.

  Tendo en conta isto, publicouse en decembro de 2017, a “ Guía de accesibilidade de aplicacións móbiles (apps) ”, que aínda que estaría pendente de actualizar a ÚNEA-EN 301 549:2019 (WCAG 2.1), si cobre os requisitos de WCAG 2.0, e ademais serve para sentar as bases para empezar a traballar nesta materia. Ademais, creouse un espazo en github onde compartir exemplos e materiais respecto diso de accesibilidade en aplicacións móbiles.

  O Ministerio de Facenda, a través da Universidade de Alcalá, impartiu para a súa propio persoal un curso específico sobre accesibilidade en aplicacións móbiles, probablemente un dos primeiros no ámbito Administracións Públicas.

  En aras de facilitar a implantación e colaborar na difusión do coñecemento, a Universidade de Alcalá preparou e seleccionou algúns materiais respecto diso do desenvolvemento de aplicacións móbiles accesibles e a súa validación que comparte con toda a comunidade a través do espazo en GITHUB(Abre en nova xanela) .

  Agradecemos enormemente a súa colaboración e esperamos vos sexa de utilidade a todos vós.

  24 October 2019

  Accesibilidade en redes sociais

  Despregar acordeon

  Desde o Observatorio de Accesibilidade Web xeramos unha nova sección de preguntas preguntas frecuentes dedicada nesta ocasión á accesibilidade dos contidos que publicamos as administracións públicas nas redes sociais.

  Agradecemos a colaboración de "Plan de Aprendizaxe Dixital - forMadrid" da Comunidade de Madrid que nos facilitou o contido respecto diso dos tweets accesibles e animámosvos a todos a que se tedes materiais que poidan ser de utilidade para o resto de administracións compartádelos e podamos difundilos para todos.

  04 October 2019

  Aberto o prazo para comentarios sobre o borrador da Metodoloxía do Observatorio de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  Esta metodoloxía, ligada ao seguimento simplificado que os Estados membros deben realizar respecto diso do cumprimento da Directiva 2016/2102, ábrese a consulta para contar coa participación de todos os actores involucrados na accesibilidade: administracións públicas, sector empresarial, asociacións de persoas con discapacidade e calquera outro actor particular que queira participar.

  Para obter máis información pódese visitar a noticia publicada no PAe .

  23 July 2019

  Novos materiais aclaratorios sobre o Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público

  Despregar acordeon

  O pasado 20 de setembro de 2018 entrou en vigor a maioría das provisións do novo Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) que  traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .

  Desde entón recibíronse numerosas consultas sobre algúns dos seus preceptos, o modo de aplicalos e os prazos nos que debe facerse, especialmente desde o punto de vista das administracións públicas que son as entidades obrigadas a aplicalo. Por esta razón, desde o Observatorio de Accesibilidade Web preparáronse estes materiais:

  Estes documentos inclúen tamén materiais gráficos orientados a aclarar o contexto e a facilitar a difusión e concienciación dentro das administracións públicas.

  Todos os materiais están xerados con licenzas creative commons para facilitar a súa reutilización e aproveitamento por todas as administracións públicas sendo posible modificalos para adaptalos ás súas necesidades concretas.

  Por último, tamén se xerou a sección de Preguntas Preguntas Frecuentes respecto diso do Real Decreto onde se irán publicando aquelas preguntas que poidan ser de interese a todos os actores interesados.

  16 May 2019

  Dispoñible a Norma UNE-EN 301549:2019 no PAe

  Despregar acordeon

  O 21 de decembro de 2018 a Comisión Europea publicou a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, do 20 de decembro de 2018 , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello. Esta decisión aplica ao contexto español a través do RD 1112/2018 .

  Coa publicación desta decisión establécese que o estándar de aplicación para o cumprimento dos requisitos é a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC" , que na súa versión española materialízase na norma UNE-EN 301-549:2019, de Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC. É por iso, que se considera necesario facilitar o seu acceso de maneira gratuíta para que poida ser consultada por todas as Administracións Públicas españolas.

  Isto é posible grazas a un acordo subscrito entre a Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) e AENOR para a difusión desta norma. Este documento está dispoñible a través do Portal de Administración Electrónica:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549-2019.pdf

  Coa publicación da este norma preténdese axudar tanto aos desenvolvedores e avaliadores de aplicacións móbiles e páxinas web en materia de accesibilidade , como ás persoas encargadas de realizar as avaliacións de accesibilidade, normalmente auditores ou consultores que velan polo cumprimento dos requisitos de accesibilidade.

  07 May 2019

  Curso Fundación ONCE en UNED aberta - Accesibilidade TIC en compras públicas (3ª ed)

  Despregar acordeon

  O próximo 13 de maio comeza o curso gratuíto e aberto en Canle Fundación ONCE en UNED Aberta sobre a Accesibilidade TIC en compras públicas (3ª edición).

  O curso permite coñecer a lexislación e a normativa europea en materia de accesibilidade nos procesos de compras públicas (EN 301 549), aplicala en novos desenvolvementos TIC e avaliar se un produto ou servizo TIC cumpre os requisitos de accesibilidade.

  O curso dura 5 semanas, non se requiren coñecementos previos, e cada estudante ten a posibilidade de obter o recoñecemento ou a acreditación polos méritos conseguidos.

  Inscrición e máis información achega do curso
  01 March 2019

  Nova nota técnica do OBSAE: A accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público

  Despregar acordeon

  O Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público , traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público .

  Este Real Decreto cobre todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público, desde aqueles pertencentes ás administracións, tribunais e servizos de policía aos dos hospitais, universidades e bibliotecas públicas, esixindo que sexan accesibles a todos os cidadáns, especialmente para todos aqueles con algún tipo de discapacidade. Por tanto, terá un gran beneficio para a sociedade en xeral.

  Doutra banda, as Administracións Públicas, enfróntanse ao reto de conseguir a implantación efectiva de todas as medidas nel incluídas o que implica renovados esforzos pola multitude de actores implicados.

  Ademais a súa implantación debe considerarse  non só desde o punto de vista tecnolóxico senón tamén desde o punto de vista organizativo e administrativo. Por iso, debe terse en conta o papel que neste contexto desempeñan as unidades encargadas da xestión e edición dos contidos nos diferentes sitios web así como todos as unidades funcionais que son as provedoras finais da maioría deses contidos. Por tanto, a figura das unidades responsables de accesibilidade será fundamental na aplicación do real decreto.

  Esta nota técnica, ademais de describir o contexto e retos aos que se enfrontan todos os actores implicados mostra os resultados da última iteración dos estudos periódicos do Observatorio de Accesibilidade web realizada a finais de 2018 ofrecendo unha imaxe global da situación neste momento.

  Para máis información pode consultar a Nota Técnica: " A accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público "

  22 February 2019

  Publicación de Recomendacións para realizar o modelo europeo de declaración de accesibilidade

  Despregar acordeon

  De acordo con o Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público as entidades responsables dos sitios webs e aplicacións para dispositivos móbiles proporcionarán unha declaración de accesibilidade detallada, exhaustiva e clara sobre a conformidade dos seus respectivos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles co disposto neste real decreto.

  A disposición transitoria única do Real Decreto 1112/2018, especifica que mentres non se defina o modelo de declaración no territorio nacional, usarase o modelo que estableza a Comisión Europea. Este modelo está recollido na Decisión de Execución (UE) 2018/1523 da Comisión do 11 de outubro de 2018 pola que se establece un modelo de declaración de accesibilidade de conformidade coa Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento e do Consello sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público . O modelo europeo de declaración de accesibilidade entrou en vigor o 1 de novembro de 2018 e especifica unha versión en castelán con instrucións para encher o este modelo de declaración.

  Desde o Observatorio de Accesibilidade Web elaborouse o documento Recomendacións para realizar o modelo europeo de declaración de accesibilidade co obxectivo de ofrecer instrucións que sirvan de axuda aos organismos do sector público para facilitar a elaboración do modelo europeo de declaración de accesibilidade achegando recomendacións para a súa aplicación no ámbito nacional. O documento está dispoñible na sección " Modelo de Declaración de accesibilidade " dentro de "Implantación RD 1112/2018" no portal de Administración electrónica - PAe.

  O Real Decreto 1112/2018 tamén habilita a xeración dun modelo de declaración de accesibilidade específico nacional, compatible co europeo. Con todo, dado que o modelo europeo é suficientemente detallado non se prevé, actualmente, a xeración dun novo modelo e aplicarase tal e como indica a disposición transitoria única o modelo europeo.

  15 February 2019

  As guías do Observatorio de Accesibilidade Web actualízanse a WCAG 2.1

  Despregar acordeon

  O 20 de setembro de 2018 entrou en vigor o  Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) , que traspón ao ordenamento xurídico español a  Directiva (UE) 2016/21022(Abre en nova xanela) .

  No Real Decreto establécense como requisitos de accesibilidade a cumprir os indicados na norma harmonizada que a Comisión Europea ha publicado o 21 de decembro de 2018 mediante a Decisión de Execución (UE) 2018/2048. Este estándar harmonizado está baseado na última versión da norma  EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Abre en nova xanela)   “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” que á súa vez, a un nivel técnico, converxe en última instancia co novas  WCAG 2.1(Abre en nova xanela)   do W3C (Pautas de Accesibilidade para a Contido Web).

  Baixo este novo marco, o Ministerio de Política Territorial e Función Pública, a través do Observatorio de Accesibilidade Web, adaptou as guías previamente existentes que ven afectadas polos novos requisitos do estándar harmonizado e, por conseguinte, polo WCAG 2.1. Estas novas versións das guías poderaas atopar na sección " Guías Prácticas " dentro dos "Materiais de axuda" no portal de Administración electrónica - PAe.

  A seguir preséntanse as novas guías:

  • Guía de Accesibilidade en Sedes Electrónicas: O obxectivo desta guía é o de axudar aos técnicos responsables do desenvolvemento de Sedes electrónicas na tarefa de incluír mecanismos de tramitación electrónica, de tal forma que estes sexan accesibles segundo os requisitos que ditan as normativas vixentes, permitindo así o acceso a eles a todos os usuarios, independentemente das súas propias limitacións ou as derivadas da súa contorna.
  • Guía de cuestións básicas de Accesibilidade para os Editores Finais de Contidos: O obxecto desta guía é o de ofrecer unha visión xeral da xestión da accesibilidade usando xestores de contido, destacando especialmente o papel crítico que xogan os editores finais de contido. Pretende ser unha axuda para estes editores finais de contido na cal se recollan as cuestións de accesibilidade que deben ter en conta na edición diaria dos contidos e así conseguir sitios accesibles.
  • Guía de Accesibilidade en Xestores de Contido: O obxecto desta guía é o de ofrecer unha visión xeral da xestión da accesibilidade propia dos xestores de contido. Pretende ser unha axuda para técnicos administradores de sitios web, na cal se recollan as cuestións de accesibilidade que deben ter en conta e implementar nun xestor de contidos para conseguir sitios accesibles.

  Ademais, tamén se preparou unha nova versión da Guía de Validación de Accesibilidade Web. O obxectivo da guía é servir de referencia para levar a cabo procesos de avaliación ou revisión de accesibilidade dos contidos dun sitio web, apoiándose para iso en diversas ferramentas automáticas e manuais, durante os diferentes ciclos de vida. Esta guía pretende ser de utilidade tanto a desenvolvedores, editores de contido ou outro persoal, en xeral, que estea relacionado coa validación dos obxectivos de accesibilidade dun sitio web desde o momento inicial do seu deseño ata a xestión de contidos e monitorización durante a fase de produción do mesmo.  Neste caso, ademais de realizar o aliñamento co novas WCAG 2.1 e actualizar a relación de ferramentas dispoñibles, introducíronse os requisitos para revisións de accesibilidade segundo o RD 1112/2018 e ademais os condicionantes impostos por  Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela)   con respecto ás revisións de accesibilidade en profundidade. Estes requisitos terán que ser aplicados por todos os sitios web das Administracións Públicas.

  No entanto, continua pendente de definición e consenso o formato que terán os "Informes de revisión da accesibilidade" especificados no RD 1112/20018. Mentres este formato, as revisións que leven a cabo reflectiranse nun formato libre.

  Estas guías únense ás tamén recentemente publicadas Guía de adaptación a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0, cuxo obxectivo é axudar aos responsables de sitios web e aplicacións aliñados ao WCAG 2.0 a adaptalos ao novas WCAG 2.1; e a Guía para a inserción de subtítulos en Youtube, cuxo obxectivo é axudar aos editores de contido na inserción, edición e exportación de subtítulos.

  05 February 2019

  Publicada nova guía sobre como inserir e editar subtítulos en YouTube

  Despregar acordeon

  O 20 de setembro de 2018 entrou en vigor a maioría de as previsións do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) . No seu artigo 3 “Ámbito obxectivo de aplicación” apartado 2 preséntase  unha listaxe de contidos obrigados entre os que se atopan os contidos multimedia pregrabados de base temporal, entendéndose por “contido multimedia de base temporal” calquera ficheiro multimedia dos seguintes tipos: só audio, só vídeo, audio e vídeo, ou calquera de os anteriores combinado con interacción (artigo 4 "Definicións”).

  Dita obriga afecta a todo o contido multimedia de base temporal xerado polas Administracións Públicas e que difundan a través dos seus sitios web e aplicacións móbiles, con independencia da plataforma tecnolóxica que usen para iso. Por tanto, afecta os contidos que poidan estar a subir a plataformas como Youtube, Facebook, etc.

  É por esta razón pola que se creou esta guía, eminentemente práctica e enfocada a editores de contido para a inserción, edición e exportación de subtítulos.

  De todas as plataformas antes enumeradas, escolleuse Youtube para a elaboración desta guía debido a tres razoes fundamentalmente:

  • Ten unha alta penetración no mercado, sendo unha de as principais plataformas para difusión de vídeo.
  • É utilizada por numerosas Administracións Públicas.
  • Ofrece ferramentas e servizos para a xeración automática de subtítulos, que fan moi fácil a súa xeración, edición e a súa exportación a un ficheiro.

  Pode atopar esta guía, xunto a outras guías relacionadas coa accesibilidade web, no apartado " Guías prácticas " dentro dos "Materiais de axuda" da sección de Accesibilidade.

  29 January 2019

  Publicada nova guía de adaptación a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0 e actualizada sección de Faqs sobre o novas WCAG 2.1

  Despregar acordeon

  O 20 de setembro de 2018, un día despois da súa publicación no Boletín Oficial do Estado, entrou en vigor o Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público , que traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/21022 .

  No Real Decreto establécense como requisitos de accesibilidade a cumprir os indicados na norma harmonizada publicada pola Comisión Europea o 21 de decembro de 2018 mediante a Decisión de Execución (UE) 2018/2048, sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles . Este estándar harmonizado está baseado na última versión da norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” que á súa vez, a un nivel técnico, converxe en última instancia co novas WCAG 2.1 do W3C (Pautas de Accesibilidade para a Contido Web).

  Ata a publicación deste novo Real Decreto as Administracións Públicas debían cumprir os requisitos de nivel A e nivel AA de ÚNEA 139803:2012 que son equivalentes ao WCAG 2.0.

  O obxectivo da nova guía de adaptación a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0 é ofrecer, a aqueles responsables de sitios web que xa son conformes con respecto ao WCAG 2.0, unha guía resumen útil que lles sirva para a evolución ou adaptación dos seus sitios ou aplicacións web ao novas WCAG 2.1.

  Por tanto, nesta guía describiranse as novidades a nivel técnico máis importantes introducidas polo WCAG 2.1 para o nivel de conformidade AA esixido pola lexislación española.

  Xunto coa publicación desta nova guía, incorporouse tamén un conxunto amplo de preguntas frecuentes relativas ao novas WCAG 2.1 coas que se pretende dar resposta ás posibles dúbidas que poidan xurdir por mor da aparición desta nova versión. Estas preguntas e respostas están dispoñibles a través do apartado O novas WCAG 2.1: novidades que incorpora e a súa relación coa norma EN 301-549 , dentro da sección de Preguntas frecuentes de Accesibilidade. A medida que se vaian detectando novas cuestións que resulten de interese iranse engadindo a esta mesma sección.

  21 December 2018

  Publicado o estándar harmonizado europeo sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións móbiles

  Despregar acordeon

  Hoxe publicouse no Diario Oficial da Unión Europea a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 (Abre en nova xanela) da Comisión, do 20 de decembro de 2018 , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello. É dicir, a declaración como estándar harmonizado da norma " EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC(Abre en nova xanela) "

  Por tanto, desde hoxe 21 de decembro de 2018, o estándar a cumprir polas Administracións Públicas españolas nos seus sitios web é o EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). No caso das aplicacións móbiles aplicará a partir do 23 de Xuño de 2021.

  Máis información en:

  https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidade/pae_Noticias/Anio2018/Decembro/Noticia-2018-12-21-estandar-harmonizado-europeo-accesibilidade-sitios-web-e-aplicacións-moviles.html

  30 October 2018

  Nova sección no PAe sobre o RD 1112/2018

  Despregar acordeon

  Creouse unha nova subsección dentro da sección de "Accesibilidade" do Portal de Administración electrónica - PAe chamada " Implantación R.D. 1112/2018 ". Nesta nova sección atopardes información práctica sobre o novo  Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público , que se irá actualizando e ampliando con novos contidos. Actualmente dispón do seguinte contido e información:

  • as principais novidades que este R.D. introduce
  • os estándares de aplicación
  • o modelo de declaración de accesibilidade 
  • o sistema de monitorización, as autorevisiones e a presentación de informes ante a Comisión Europea

  É tamén moi interesante a presentación resumen dos aspectos do Real Decreto dispoñible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/implantacion_rd_accesibilidad que vos pode axudar a comprender e aplicar mellor algúns dos aspectos recolleitos neste novo Real Decreto.

  18 October 2018

  Aprobados os actos de execución europeos relativos á aplicación do novo RD 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público

  Despregar acordeon

  O novo  Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela)  traspón ao ordenamento xurídico español a  Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .

  Por tanto, todas as súas actuacións teñen que ir encadradas dentro do contexto e requisitos internacionais que se van a establecer a nivel europeo. O pasado 11 de outubro a Comisión Europea aprobou senllas Decisións mediante as cales se establecen os seguintes aspectos que impactan en España a través do Real Decreto 1112/2018:

  • Decisión 2018/1523(Abre en nova xanela) : establece o modelo de declaración de accesibilidade que deben empregar todos os sitios web e aplicacións móbiles dos organismos do sector público. Na decisión publícase unha versión específica en castelán con instrucións respecto diso da información a encher. Segundo establécese no artigo 15 do RD 1112/2018 deberá revisarse anualmente. Dado que aínda non está definido o modelo estatal, aplicarase por defecto este modelo europeo, recentemente publicado, e que por tanto entra en vigor 1-11  coa súa publicación no DOUE.
  • Decisión 2018/1524(Abre en nova xanela) : establece unha metodoloxía de seguimento e as disposicións para a presentación de informes que terán que cumprir os Estados Membros para realizar o seguimento a nivel nacional do cumprimento dos requisitos da directiva e realizar o reporte periódico cada 3 anos á Comisión Europea. As actuacións e coordinación a nivel nacional necesaria para aplicar esta decisión quedan encadradas dentro dos artigos 18, 19 e 20 do Real Decreto 1112/2018.
  05 October 2018

  Nova versión da norma EN 301 549:2018, Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC

  Despregar acordeon

  Recentemente aprobouse a revisión 2.1.2. da norma europea de accesibilidade TIC, EN 301 549:2018, Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC, por parte do Comité Europeo de Normalización (CEN), do Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) e do Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacións (ETSI).

  Dita norma realizouse con base nos mandatos da Comisión Europea M/376 e M/554 sendo de especial importancia para o sector TIC nas Administracións Públicas. A Comisión Europea procederá a declarala como estándar europeo harmonizado para dar presunción de conformidade aos requisitos esenciais de a  directiva (UE) 2016/2102 de "accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público"(Abre en nova xanela) , a cal se traspón á lexislación española mediante o  Real Decreto 1112/2018 sobre "accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público"(Abre en nova xanela) . Prevese que que o novo estándar harmonizado estea publicado no DOUE a finais do ano 2018.

  As principais novidades desta nova versión da Norma EN 301 549 son as seguintes:

  • Cambio do título, que xa non fai referencia ás compras públicas nin á contorna europea, para evitar interpretacións nesgadas do seu obxecto e campo de aplicación
  • Mellora dos requisitos aplicables ás aplicacións móbiles, que están cubertas pola Directiva de Accesibilidade Web
  • Armonización coa nova versión do WCAG 2.1
  • Inclusión dun anexo informativo cos criterios de éxito AAA do WCAG 2.1 aínda que non serán de obrigado cumprimento.

  A Asociación Española de Normalización (UNE) está a realizar os trámites para a súa adopción nacional, o que implicará a anulación da actual norma UNE-EN 301549 V1.1.2:2015, “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC aplicables á contratación pública en Europa” e a súa substitución por esta nova revisión.

  Ata a publicación do estándar harmonizado, os sitios web das administracións públicas españolas, deberán seguir aplicando a  norma UNE-EN 301 549 V1.1.2:2015(Abre en nova xanela) . A Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) ten subscrito con AENOR un acordo para a distribución gratuíta desta norma a través do Portal de Administración Electrónica quedando prohibida a distribución desta norma por outros medios distintos dos autorizados por AENOR. Unha vez estea dispoñible a adaptación nacional da nova versión da norma facilitarase tamén a súa distribución a través deste portal.

  Para obter máis información pode visitar a  noticia publicada en ÚNEA(Abre en nova xanela)   ou a a  sección de "responsabilidade social" de ÚNEA(Abre en nova xanela)  .

  Para obter máis información sobre a directiva europea pode consultar a  sección "Accesibilidade no contexto internacional"  no PAe.

  20 September 2018

  Novo Real Decreto 1112/2018

  Despregar acordeon

  Hoxe entran en vigor a maioría das provisións do novo Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (Abre en nova xanela) .

  Este novo Real Decreto traspón á lexislación española a directiva (UE) 2016/2102 de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público e cobre todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público, desde aqueles pertencentes ás administracións, tribunais e servizos de policía aos dos hospitais, universidades e bibliotecas públicas, facendo que sexan accesibles a todos os cidadáns, especialmente a aqueles con dificultades auditivas, visuais ou funcionais.

  Dicho Real Decreto substitúe e mellora as condicións que xa viñan esixindo aos portais das administracións públicas desde o 31 de decembro de 2018 co Real Decreto 1494/2007 (Abre en nova xanela) .

  Podedes ampliar esta información acudindo á noticia publicada no Portal de Administración Electrónica - PAe .

  Para facilitar o labor das administracións públicas, iranse desenvolvendo novos materiais de axuda e incluiranse novas preguntas frecuentes (FAQ) ao material do que xa dispomos no Portal de Administración Electrónica - PAe.

  06 September 2018

  Curso Fundación ONCE en UNED aberta - Interacción Persoa-Computador. Deseño para Todos e Produtos de Apoio (3ª ed)

  Despregar acordeon

  O próximo 10 de setembro comeza o curso gratuíto e aberto en Canle Fundación ONCE en UNED Aberta sobre a Accesibilidade Universal e os Produtos de Apoio.

  O curso, de carácter introdutorio, permite adquirir competencias e habilidades para que no exercicio diario da profesión téñanse en conta os principios da Accesibilidade Universal, o Deseño para Todos e os Produtos de Apoio.

  O curso dura 5 semanas, non se requiren coñecementos previos, e cada estudante ten a posibilidade de obter o recoñecemento ou a acreditación polos méritos conseguidos.

  Inscrición e máis información achega do curso

  12 July 2018

  Dispoñible exemplo en iOS para Guía sobre como facer e avaliar apps accesibles

  Despregar acordeon

  Utilizando esta guía será posible xerar aplicacións móbiles nativas accesibles para os principais sistemas operativos do mercado (Android e iOS), así como avaliar o nivel de accesibilidade das mesmas.

  Tanto o código co exemplo práctico en Android e iOS, como a propia guía estarán dispoñibles na sección de Materiais de axuda do Observatorio de Accesibilidade Web .

  06 June 2018

  Publicadas o WCAG 2.1, unha guía de accesibilidade mellorada para sitios web e aplicacións móbiles

  Despregar acordeon

  A revisión que se está levando a cabo da EN 301 549 incluirá as novas provisións de WCAG 2.1 que será de aplicación en Europa a través da Directiva 2016/2102 sobre a Accesibilidade dos Sitios web e aplicacións móbiles do Sector Pública.

  O W3C anunciou unha actualización significativa das Pautas de Accesibilidade para a Contido Web, recoñecidas internacionalmente, e que abordan a accesibilidade da contido web, sitios web e aplicacións web de escritorio, portátiles, tabletas e dispositivos móbiles. As Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG) 2.1 amplían a guía desenvolvida pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do W3C ao longo dos anos, e utilízanse amplamente para facer que a contido web sexa máis accesible para as persoas con discapacidades.

  Máis información na noticia publicada en PAe .

  31 May 2018

  Dispoñible a Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisitos de accesibilidade de proxectos e servizos TIC aplicables á contratación pública en Europa no PAe

  Despregar acordeon

  A norma EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisitos de accesibilidade de proxectos e servizos TIC aplicables á contratación pública en Europa establece os requisitos funcionais que garante que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas.Dita norma foi adaptada por parte de UNE en España na forma: UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015
  A Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) e o novo Real Decreto que trasporá esta Directiva ao ordenamento xurídico español fan referencia a esta norma e por tanto é de gran interese para as Administracións Públicas. É por iso que a Secretaría de Estado de Función Pública, ao considerar necesario facilitar o seu acceso, subscribiu un acordo con AENOR para a difusión desta norma a través do Portal de Administración Electrónica.
  O coñecemento e uso desta norma pretende incidir positivamente na implantación destes novos requisitos de accesibilidade nas Administracións Públicas, especialmente nas aplicacións móbiles e nos portais web das Administracións Públicas.
  A descarga da Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 está dispoñible desde: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549.pdf

  23 May 2018

  Observatorio estatal da discapacidade. Tecnoloxías da Información e da Comunicación

  Despregar acordeon

  O informe Olivenza 2017  na súa capitulo: " Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC)"  elaborado en colaboración coa Fundación Vodafone España, pon de manifesto esta realidade.

  Discapacidade

  1. Sete de cada dez persoas con discapacidade non utilizan Internet. Tres variables son significativas e explican as tendencias neste uso de Internet:
   • A idade. Así, mentres o 31,1% das persoas  con discapacidade de 16 a 45 anos non o utilizan, esta porcentaxe sobe ata o 87,9% entre os maiores de 65 anos.
   • O nivel educativo. O non uso de Internet entre as persoas con discapacidade que só chegaron a educación primaria chega ao 87%, mentres que naquelas que concluíron educación secundaria esta porcentaxe sitúase no 37,9%. Estas dúas variables tamén determinan o uso de Internet na poboación xeral.
   • O perfil de discapacidade. O grao de uso de Internet tamén varía segundo o perfil de discapacidade. Así, as persoas con discapacidade intelectual presentan un uso máis baixo que aquelas con outros perfís de discapacidade.
  2. O principal motivo para non usar Internet, segundo as persoas con discapacidade enquisadas, é que lles parece moi avanzado e complexo o seu uso. Un 15,3% tentárono, pero pareceulles inaccesible para o seu tipo de discapacidade. A un 9,3% dálle medo utilizalo porque cre que poden enganala.
  3. Entre as persoas que usan Internet, a frecuencia da súa utilización é elevada, pois o 78,6% fano diariamente, mentres que outro 18% utilízano semanalmente.
  4. Para as dúas tarefas máis realizadas polas persoas con discapacidade (como son buscar información, usar o correo electrónico), o dispositivo máis utilizado é o computador. O teléfono móbil imponse para o uso das redes sociais (terceira tarefa máis realizada polas persoas con discapacidade).
  5. Practicamente en igual medida, as persoas con discapacidade consideran que as dúas principais achegas de Internet á súa vida diaria son, por unha banda, que lles permite acceder a todo tipo de información (29,4%) e, por outro, que lles permite estar conectados co mundo (28,9%).
  6. A redución do prezo de Internet (48,4%), a promoción de cursos de formación para utilizalo e o deseño das páxinas web de forma máis sinxela e intuitiva son as melloras máis relevantes sinaladas polas persoas con discapacidade para facilitar o acceso e uso de Internet.

  Para obter máis información pode facelo a través de: Observatorio estatal da Discapacidade

  O Observatorio Estatal da Discapacidade (OED) é un instrumento técnico que a Administración Xeral do Estado, a través do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (Dirección Xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade e Real Padroado sobre Discapacidade), e a Xunta de Estremadura, a través do Servizo Estremeño de Promoción da Autonomía e Atención á Dependencia, SEPAD, pon ao servizo das Administracións Públicas, a Universidade e o Terceiro Sector, para a recompilación, sistematización, actualización, xeración e difusión de información relacionada co ámbito da discapacidade.

  O OED ten o seu amparo no artigo 73 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido de a Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Configúrase como instrumento de promoción e orientación das políticas públicas de conformidade coa Convención Internacional sobre os dereitos das persoas  con discapacidade.

  As institucións promotoras do OED son o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a través da Dirección Xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade e o Real Padroado sobre Discapacidade, a Comunidade Autónoma de Estremadura a través do Servizo Estremeño de Promoción da Autonomía e Atención á Dependencia (SEPAD), o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade e a Universidade de Estremadura.

  Fontes oficiais das noticias:

  CERMI

  O Observatorio Estatal da Discapacidade (OED )

  Fundación Vodafone

  22 May 2018

  Disponibles en consulta pública os actos de implementación da Directiva de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  A Comisión Europea ha aberto o período de consulta pública a todos os actores interesados respecto diso. Poderanse remitir comentarios ata o 15 de Xuño.

  Máis información consultando a noticia publicada en PAe:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2018/mayo/noticia-2018-05-21-Disponibles-consulta-publica-actos-implementacion-directiva-accesibilidade.html

  17 May 2018

  MOOC Accesibilidad TIC en Compras Públicas

  Despregar acordeon

  O próximo 21 de maio comeza o curso gratuíto e aberto en Canle Fundación ONCE en UNED Aberta sobre a accesibilidade TIC en compras públicas.

  O curso permite coñecer a lexislación e a normativa en materia de accesibilidade (norma europea EN 301 549), aplicala en novos desenvolvementos TIC e avaliar se un produto ou servizo TIC cumpre os requisitos de accesibilidade.

  O curso dura 5 semanas, non se requiren coñecementos previos, e cada estudante ten a posibilidade de obter o recoñecemento ou a acreditación polos méritos conseguidos.

  Vídeo de presentación do curso(Abre en nova xanela)

  Inscrición e máis información achega do curso(Abre en nova xanela)

  07 May 2018

  A FEMP distribúe unha circular relativa á directiva de accesibilidade e provisións a aplicar en EELL

  Despregar acordeon

  A Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) distribuíu a todos os seus entes una circular(Abre en nova xanela) a través da cal se pretende axudar á difusión da directiva de accesibilidade.

  Ademais, en dita circular indícanse unha serie de recursos que servirán de apoio para o cumprimento dos requisitos establecidos pola nova directiva.

  25 April 2018

  Acuerdos aprobados tras a reunión para a aprobación formal da nova metodoloxía

  Despregar acordeon

  Na reunión mantida durante o pasado 23 de abril polos grupos de traballo de "Accesibilidade no TIC da AGE" e de "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisión Sectorial de administración electrónica acordáronse os seguintes puntos:
   
  • Aprobación da nova metodoloxía para o Observatorio de Accesibilidade Web.
  • A nova iteracion oficial do observatorio realizarase con base nesta metodoloxía nas seguintes datas:
   • 3 de maio para EELL
   • 7-8 de maio para CCAA
   • 14-15 de maio para AGE

  Os resultados desta nova iteracion iniciarán unha nova serie histórica, dado que non son totalmente comparables coa anterior polo cambio de metodoloxía.

  09 April 2018

  Curso de verán “Accesibilidade web avanzada: Análise e corrección de problemas de accesibilidade en páxinas e aplicacións web”

  Despregar acordeon

  A Universidade de Alcalá impartirá a terceira edición do curso de verán “Accesibilidade web avanzada: Análise e corrección de problemas de accesibilidade en páxinas e aplicacións web”, destinado a desenvolvedores de páxinas e aplicacións web, con obxecto de capacitarlles na creación de páxinas e aplicacións web accesibles, que calquera persoa poida visitar para utilizar toda a súa funcionalidade, incluídas as persoas con algún tipo de discapacidade física ou sensorial.

  O curso é gratuíto e semipresencial, aínda que se pode realizar totalmente en liña.

  Data de impartición: Do 12 de xuño ao 22 de xullo de 2018.
  Data límite para solicitar participación no curso: 27 de maio de 2018.

  Para máis información sobre o curso visitar: http://www.esvial.org/cursos/curso_accesibilidad_web(Abre en nova xanela)

  22 March 2018

  A ferramenta TAW de accesibilidade lanza a súa versión 5

  Despregar acordeon

  A ferramenta TAW (test de accesibilidade web), moi estendida en España para a realización de auditorías e verificacións exhaustivas de accesibilidade, alcanza a súa versión 5 e incorpora novidades e melloras tanto de funcionamento como gráficas. Entre os principais cambios atópanse:

  • Actualización do motor. Nesta nova versión validar a accesibilidade tanto do código fonte que chega do servidor, como no producido mediante Javascript en cliente. Isto convértea na primeira ferramenta deste tipo en implementar a dita funcionalidade.
  • Incorporación de novas comprobacións e mellora das existentes. Agora TAW é máis intelixente buscando erros.
  • Resultados no teu e-mail. Unha vez analizada a páxina, podes recibir o resultado detallado da análise no teu correo electrónico.
  • Mellora da seguridade aplicando HTTPS ao portal.
  • Novos idiomas soportados. Ademais de castelán e inglés, TAW agora fala portugués.
  • E un novo deseño de portal no que se simplificaron os contidos para que se máis sinxelo o uso da ferramenta e a procura de información.

  Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) .

  07 March 2018

  Nova edición curso en liña, gratuíto e aberto: Materiais dixitais accesibles

  Despregar acordeon

  O próximo 9 de abril a Canle Fundación ONCE UNED inaugura unha nova edición do curso en liña, gratuíto e aberto: Materiais dixitais accesibles

  O curso está financiado polo Real Padroado sobre Discapacidade, do Ministerio de Sanidade, Asuntos Sociais e Igualdade. Ten unha duración de 5 semanas, non se requiren coñecementos previos e cada estudante ten a posibilidade de obter a acreditación polos méritos conseguidos.

  Trátase dun curso introdutorio con vídeos, foros, test e actividades para coñecer e aplicar as principais características dos textos e vídeos dixitais:

  • Coñecer as vantaxes do dixital, grazas á súa flexibilidade, á posibilidade de compartilo ou de usalo desde diferentes dispositivos (computadores, teléfonos, tabletas).
  • Coñecer a Víctor, Carlos, Ana, Álex… e por tanto os desafíos aos que  se enfrontan as persoas con discapacidade ao usar os documentos dixitais no seu día a día.
  • Entender a accesibilidade como un asunto de dereitos civís.
  • Desenvolver os coñecementos e habilidades necesarios para xerar contidos dixitais accesibles e identificar problemas de accesibilidade.
  • Adquirir, como autores, estratexias para a produción sustentable de material dixital de aprendizaxe, como a modularidad ou o uso de contidos de diferentes tipos como textos, imaxes, vídeos ou test.

  Vídeo de presentación do curso .

  Máis información achega do curso.

  08 February 2018

  Audiencia pública do Real Decreto sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do Sector Público

  Despregar acordeon

  O pasado 2 de Decembro de 2016 publicouse a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público, entrando en vigor o 22 de Decembro de 2016. Esta directiva establece os condicionantes, con respecto á súa accesibilidade, que deberán cumprir todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público: estatal, rexional, local, universitario, etc. incluíndo tamén entes como centros sanitarios e educativos, bibliotecas, tribunais, etc.

  Segundo establece a propia directiva, esta deberá estar trasposta antes do 23 de setembro de 2018. Este Real Decreto que agora se somete ao trámite de audiencia pública atende ao requisito de transposición á lexislación española e virá substituír e mellorar as condicións que xa se esixían aos portais das administracións públicas no Real Decreto 1494/2007(Abre en nova xanela) , o cumprimento dos requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0).

  O trámite de audiencia e información pública, ten por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades. Este trámite atópase publicado na web do Ministerio de Facenda e Función Pública http://www.minhafp.gob.es/es-É/Normativa%20e%20doutrina/NormasEnTramitacion/Paxinas/normasentramitacion.aspx(Abre en nova xanela) . A recepción de achegas estará  aberta ata o próximo 27 de febreiro.

  23 January 2018

  Nova versión do servizo de diagnóstico en liña dispoñible a través da Comunidade de Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Desde o ano 2015 os servizos do Observatorio de Accesibilidade Web(Abre en nova xanela) atópanse dispoñibles utilizando unha metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 . Baseándonos na experiencia acumulada destes anos, na evolución que realizaron os portais e as tecnoloxías webs, e nos comentarios expostos desde as diferentes entidades usuarias expúxose unha remodelación desta metodoloxía.

  A nova metodoloxía foi discutida e presentada no Grupo de Traballo de Accesibilidade no TIC da AGE e o grupo de traballo de "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisión Sectorial de Administración Electrónica (AGE, CCAA, EELL e CRUE) e tras a súa aprobación preliminar foi implementado no Observatorio. Comeza agora a fase de verificación e proba á cal se convida a todos os organismos das Administracións Públicas a participar. Poden remitirnos todos os comentarios a través do foro dispoñible na pestana "colaboración" da comunidade accesibilidade. A aprobación formal levará a cabo nos Grupos de traballo dos órganos colexiados en materia TIC.

  Para poder realizar estas probas, o servizo de diagnóstico en liña, dispoñible na Comunidade Accesibilidade(Abre en nova xanela) , ofrece xa a posibilidade de solicitar un novo tipo de análise con respecto á nova metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012, que denominamos versión BETA.

  Entre os cambios introducidos na nova metodoloxía inclúense: a ampliación do tamaño de mostra (pasando de 17 a 33 páxinas), o refinamiento dos procesos de selección de páxinas, a eliminación do concepto de nivel de análise, a revisión de verificacións e reagrupación dalgunhas delas e o incremento de comprobacións que teñen en conta a implementación de WAI-ARIA.

  A nova versión do observatorio tamén inclúe axustes e resolución de problemas presentes na metodoloxía actual aínda vixente.

  15 December 2017

  Publicada guía sobre como facer e avaliar apps accesibles

  Despregar acordeon

  Esta guía está enfocada para ser de utilidade a profesionais de diversos perfís, xa sexa desenvolvedores, profesionais dedicados á avaliación, editores de contido ou, en xeral, a calquera persoa dedicado á consecución dos obxectivos de accesibilidade dunha app móbil.

  O 2 de decembro de 2016 publicouse no Boletín oficial da Unión Europea a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) . Esta directiva establece os condicionantes, con respecto á súa accesibilidade, que deberán cumprir todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público: estatal, rexional, local, universitario, etc. incluíndo tamén entes como centros sanitarios e educativos, bibliotecas, tribunais, etc.

  Deste xeito, aos requisitos de accesibilidade para os portais públicos, que xa viñan aplicando en España desde o Real Decreto 1494/2007, incorpóranse os requisitos de accesibilidade ás aplicacións móbiles do sector público de modo que todas elas (antigas ou novas) deberán ser accesibles a partir do 23 de xuño de 2021.

  O momento de inicio de aplicación parece afastado, con todo, terá efecto con carácter inmediato non contemplando ningunha cláusula de excepción ou período de transición para aquelas aplicacións desenvolvidas antes desa data. Por tanto, para non ter que acometer posteriores recodificaciones das aplicacións móbiles, recoméndase empezar a aplicar, canto antes, os criterios de accesibilidade.

  Neste contexto, tendo en conta os requisitos xa definidos na EN 301 549, confeccionouse o presente documento para axudar aos desenvolvedores/avaliadores de aplicacións móbiles (apps) en materia de accesibilidade. Esta guía é de utilidade tanto para o sector público como para todo o sector empresarial que traballa para as administracións públicas.

  Acompañando á guía preparáronse exemplos prácticos dunha aplicación móbil accesible corrixindo posibles erros.

  Todos os materiais atópanse dispoñibles na nova sección sobre  accesibilidade de aplicacións móbiles (apps).

  A “Guía de accesibilidade de aplicacións móbiles (apps)” xurde como resultado da colaboración da Universidade de Alcalá (UAH), ILUNION, o IMSERSO-CEAPAT e o Observatorio de Accesibilidade do Ministerio de Facenda e Función Pública. Ademais, contouse co apoio da Rede ESVI-Ao de Cooperación sobre Accesibilidade na Educación e Sociedade Virtual e da Comunidade de Madrid.

  05 December 2017

  Sesión de presentación da Guía de accesibilidade de aplicacións móbiles

  Despregar acordeon

  Como vos habemos ido anticipando, entre as previsións da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público (Abre en nova xanela) está a accesibilidade das aplicacións móbiles do sector público.

  Trátase por tanto dunha temática nova, á que ata agora non estamos adoitados, por iso, coa colaboración da Universidade de Alcalá de Henares, e a participación de ILUNION e CEAPAT preparamos unha nova guía do Observatorio de Accesibilidade "Guía de accesibilidade de aplicacións móbiles"

  A guía está enfocada para ser de utilidade a profesionais de diversos perfís, xa sexa desenvolvedores, profesionais dedicados á avaliación, editores de contido ou, en xeral, a calquera persoa dedicado á consecución dos obxectivos de accesibilidade dunha app móbil.

  O momento de inicio de aplicación parece afastado, con todo, terá efecto con carácter inmediato non contemplando ningunha cláusula de excepción ou período de transición para aquelas aplicacións desenvolvidas antes desa data. Por tanto, para non ter que acometer posteriores recodificaciones das aplicacións móbiles, recoméndase empezar a aplicar, canto antes, os criterios de accesibilidade.

  Neste contexto, tendo en conta os requisitos xa definidos na EN 301 549, confeccionouse o presente documento para axudar aos desenvolvedores/avaliadores de aplicacións móbiles (apps) en materia de accesibilidade, máxime considerando que a partir da aplicación da directiva mencionada, as empresas que traballen en/para o sector público terán a obriga de crear aplicacións móbiles accesibles.

  Co obxectivo de presentar esta guía e mostrar unha serie de exemplos que faciliten o seu uso convocámosvos a unha reunión o próximo 14 de decembro ás 12:00 da mañá na sala 928 de María de Molina, 50. Para todos aqueles que lles resulte complicado asistir presencialmente, especialmente no caso dos participantes por parte de CCAA e EELL, habilitaremos unha sesión a través de Reunete para que poidan conectarse en remoto.

  Orde do día de previsto:

  • Presentación e benvida
  • Ejemplos desenvolvo accesibilidade en apps móbiles
  • Avaliación accesibilidade sobre unha app
  • Ruegos e preguntas

  Esperamos contar con moitos de vós.

  Dado que a temática é moi técnica, non hai inconveniente en que designedes persoas con perfil máis técnico para a asistencia. Vaise a ver un exemplo de aplicación móbil accesible desenvolvida en Android. Igualmente, no caso de asistencia virtual non hai inconveniente en que sexades varias as persoas dunha organización as que vos conectedes, aínda que por simplicidade na xestión, rogámosvos que o fagades desde un único equipo (se é posible).

  Por favor, rogámosvos vaiádesnos confirmando vosa posible asistencia á conta observ.accesibilidad@correo.gob.es.

  29 November 2017

  Liberado o Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web con licenza EUPL v2

  Despregar acordeon

  A Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público establece os condicionantes, con respecto á súa accesibilidade, que deberán cumprir todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público: estatal, rexional, local, universitario, etc.  Ademais establece que os estados membros deberán realizar revisións periódicas da accesibilidade e reportar respecto diso ante as institucións europeas.

  O estado español leva utilizando, desde o ano 2010, a ferramenta do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web, para os obxectivos de monitorización, reporte e seguimento no estado español. É por iso, que no novo contexto europeo, no que todos os estados membros terán que traballar para vixiar a accesibilidade dos seus sitios web públicos, o Ministerio de Facenda e Función Pública decidiu liberar a súa ferramenta de uso interno como software libre. Deste xeito, podería ser aproveitada por outros estados ou institucións para realizar revisións periódicas de accesibilidade.

  O Sector Público español ten xa ao seu dispor desde hai anos o uso gratuíto do Servizo de Diagnóstico en liña da Comunidade Accesibilidade sendo necesario unicamente rexistrarse nela.

  O Rastreador OAW é a ferramenta que permite levar a cabo as distintas iteracións do Observatorio de Accesibilidade Web (OAW) e a utilización do servizo de diagnóstico en liña dispoñible a través da Comunidade de Accesibilidade . O Rastreador OAW permite verificar a accesibilidade dun sitio web e xerar informes automáticos a partir das case 100 comprobacións implementadas na plataforma, ademais de achegar recomendacións sobre como liquidar os problemas detectados.

  A revisión de accesibilidade dos estudos do OAW realízase mediante unha metodoloxía automática baseada no estándar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) , desenvolvida expresamente para o Observatorio de Accesibilidade Web. Esta metodoloxía ten en conta unicamente 20 verificacións de accesibilidade. E cada verificación está composta á súa vez por varias comprobacións que se realizan automaticamente. Tamén foi posible incluír algunhas comprobacións de revisión habitualmente manual mediante métricas especializadas.

  O rastreador OAW permite a configuración de todos os parámetros necesarios para realizar unha iteración do observatorio (portais, páxinas por portal, metodoloxía, periodicidade, etc.) e por suposto levar a cabo e controlar todo o proceso de execución e de verificación. Así mesmo, permite xerar os informes de conclusións e resultados necesarios tanto para obter a panorámica xeral de situación da accesibilidade nun ámbito concreto como obter os informes detallados para cada un dos portais que faciliten a resolución dos problemas existentes.

  Ademais o rastreador OAW é usado polo servizo de diagnóstico en liña dispoñible na Comunidade Accesibilidade para obter unha estimación, baixo demanda, de cales serían os resultados alcanzados nunha iteración oficial. Facilitando a futura corrección e cotejo dos posibles erros existentes no portal.

  O rastreador do OAW analiza dúas veces ao ano máis de 700 portais o que supón a análise oficial de aproximadamente 25.000 páxinas. Así mesmo, a través do servizo de diagnóstico en liña solicítase a análise de máis de 60.000 páxinas anualmente.

  Desde o punto de vista tecnolóxico, trátase dun produto construído a partir de ferramentas de software libre no que ademais para a súa provisión tamén se utilizaron produtos libres como apache, tomcat, mysql, etc. Esta ferramenta foi desenvolvida inicialmente polo antigo INTECO. Tras a súa transformación no actual INCIBE , todo o código fonte e materiais foron cedidos ao MINHAFP que deu continuidade ao produto e que agora, unha vez liberado, ofrece a todos os posibles interesados.

  Máis información sobre a solución Rastreador OAW .

  18 October 2017

  Nova versión do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  Despregouse unha nova versión do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web coa actualización de todas as dependencias orgánicas derivadas da reestruturación da AGE co cambio de lexislatura e tamén diferentes axustes e resolución de incidencias en verificacións reportadas nos últimos meses. Esta versión será a utilizada nas próximas iteracións oficiais do Observatorio de Accesibilidade Web:

  • AGE - Semana do 23-10
  • CCAA - Semana do 30-10
  • EELL - Semana do 6-11

  Pode utilizarse o Servizo de Diagnóstico en liña para estimar e chegado o caso corrixir, os posibles futuros resultados.

  11 September 2017

  Aberto prazo de contribucións para a revisión da metodoloxía do observatorio.

  Despregar acordeon

  Coa experiencia que habemos ido acumulando durante estes 2 últimos anos de funcionamento do servizo baseado en ÚNEA 139803:2012 imos pór en marcha unha revisión da metodoloxía.

  Na este revisión estamos a pensar incluír cuestións como:   

  • Ampliar o número de páxinas analizadas (para obter unha  mellor visión estatística nos resultados)
  • Modificacións sobre verificacións e comprobacións. Incluíndo novas, eliminando quizais algunhas que vemos que están a achegar pouco valor, ou modificando/refinando algunhas das existentes.
  • Eliminar a distribución en 2 niveis de análises (nivel de análise I e nivel de análise II). A marxe para erros en os portais que contempla a metodoloxía distribuiríase en global (entre as 20) e non por cada nivel de análise. Pasar a contemplar un único conxunto de verificacións beneficiaríanos a todos e sería realmente máis proporcionado e xusto.

  A versión actual da metodoloxía atópase dispoñible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/metodologiaune2012

  Esperamos as vosas contribucións ata o próximo 30 de setembro. Podedes facérnolas chegar a través do foro de colaboración da propia Comunidade Accesibilidade dispoñible para os membros da comunidade na pestana "Colaboración".

  Se aínda non sodes membros da comunidade podedes solicitar acceso e contribuír.

  27 June 2017

  Dispoñibilidade de materiais formativos sobre a EN 301 549 Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC

  Despregar acordeon

  O 2014 publicouse a Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública que entre os seus requisitos recolle que as compras que realicen as Administracións Públicas deberán ser accesibles, incluíndo por tanto todas as relacionadas co ámbito TIC.

  O pasado 2 de Decembro de 2016 publicouse a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público. Nos próximos 21 meses deberase traspor á lexislación española e virá substituír e mellorar as condicións xa esixidas aos portais das administracións públicas no Real Decreto 1494/2007 , é dicir, que todos os portais cumpran os requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0) e a complementar outra lexislación existente como a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

  O estándar EN 301-549 xurdiu do Mandato 376 da Comisión Europea ás institucións europeas de estandarización dentro dos traballos ligados á directiva de contratación pública. Ademais foi directamente referenciado na directiva de accessibilidad dos sitios web públicos. Esta norma, a EN 301 549(Abre en nova xanela) , establece os requisitos funcionais que garantirán que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; por exemplo, desde un teléfono móbil, ata computadores, pasando por páxinas web; así, os requisitos para a web baséanse nas directrices de accesibilidade de contidos web WCAG 2.0, desenvolvidas por W3C, estando en liña cos indicados na norma española UNE 139803: 2012. Ademais, a norma europea, describe os procedementos de ensaio e a metodoloxía de avaliación de cada un deles. A norma foi adoptada ao catálogo español como UNE-EN 301 549(Abre en nova xanela) por parte de AENOR, a entidade legalmente responsable do desenvolvemento das normas técnicas en España.

  Para difundir a aplicación desta norma diversas institucións públicas e privadas xeraron materiais formativos ou estudos que poden ser de utilidade para as Administracións Públicas e para calquera outro actor relacionado coa materia.

  01 June 2017

  Nova versión do servizo de diagnóstico en liña dispoñible a través da Comunidade de Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Despregouse a nova versión do servizo de diagnóstico en liña, dispoñible a través da pestana Servizo da Comunidade de Accesibilidade . Para poder acceder á Comunidade é necesario ter un usuario rexistrado en PAe e enviar a solicitude de acceso a esta.
  Sobre esta última versión incorporáronse novas funcionalidades:

  • Análise sobre un conxunto pechado de URLs: Análise en liña dun conxunto predefinido de páxinas dun sitio web público en Internet. Como máximo poderanse analizar 17 páxinas.
  • Histórico: A partir de agora o servizo de diagnóstico en liña poderá gardar o resultado da análise asociándoo ao url e incorporar no informe o seu evolutivo respecto de execucións anteriores para poder comparalas. Almacenaranse ata un máximo de 3 execucións. Para poder agregar un resultado ao histórico será necesario analizar 17 páxinas do portal para que os resultados poidan ser comparables entre avaliacións.
  • Código fonte: Modificouse a forma de enviar o código, nesta nova versión permitirase achegar o código fonte en forma de ficheiro. Esta opción é útil naqueles casos en que o analizador non poida acceder ao contido por estar aloxado nun espazo protexido.
  03 April 2017

  Cursos formación en accesibilidade

  Despregar acordeon

  Como apoio á aplicación da Directiva Europea 2016/2102 sobre accesibilidade dos sitios web e das aplicacións móbiles, a Universidade de Alcalá de Henares impartirá dous cursos de verán sobre esta materia. Estes dous cursos son gratuítos porque están patrocinados pola Rede Internacional ESVI-Ao sobre accesibilidade ( www.esvial.org ). E colaboran profesores da Universidade Carlos III de Madrid, da Universidade de Alacante e da Universidade de Oviedo.

  Son cursos avanzados e destinados a programadores web ou programadores de Apps:

  24 March 2017

  Curso de accesibilidade TIC en compras públicas

  Despregar acordeon

  A Fundación ONCE e UNED proporcionan a través da súa canle de formación de deseño universal(Abre en nova xanela) o curso de “Accesibilidade TIC en compras públicas”.

  Este curso comeza o 17 de abril e a través del poderase comprender e aplicar a norma europea EN 301 549 "Requisitos de accesibilidade adecuados para a contratación pública de produtos e servizos TIC en Europa".

  Europa comeza a contar con lexislación e normativa que esixe a accesibilidade TIC (Tecnoloxías da Información e as Comunicacións) nos procesos de compras públicas.

  A norma europea EN 301 549 "Requisitos de accesibilidade adecuados para a contratación pública de produtos e servizos TIC en Europa", que xa sido adoptada por UNE en España, establece os requisitos funcionais que garantirán que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; desde teléfonos móbiles ata computadores, pasando por páxinas web. Os requisitos desta norma están orientados tanto para os procesos de compras públicas como para o resto de usos.

  Máis información acerca dos obxectivos do curso, público obxectivo, temario e inscricións.(Abre en nova xanela)

  16 March 2017

  Lanzamento do primeiro borrador para a nova versión das Directrices WCAG 2.1

  Despregar acordeon

  O pasado 28 de febreiro, o W3C publicou un primeiro borrador dos criterios aplicados na versión 2.1 das directrices de accesibilidade web, o WCAG.

  A versión actualmente en vigor do WCAG, a 2.0, data de 2008, e é a versión á cal se referencia tanto desde o estándar español UNE 139803:2012 como desde o estándar europeo EN 301-549. Os sitios web das Administracións Públicas españolas deben cumprir os requisitos de prioridade 1 e 2 do WCAG 2.0.

  O contexto tecnolóxico ha evolucionado desde 2008 e as directrices deben actualizar. A nova versión, Directrices de Accesibilidad á Contido Web (WCAG) 2.1(Abre en nova xanela) , publicada o pasado 28 de febreiro, cobre unha ampla gama de recomendacións para facer que a contido web sexa máis accesible. Seguir estas pautas fará que o contido o sexa para un rango máis amplo de persoas con discapacidades, incluíndo cegueira e baixa visión, xordeira e perda de audición, dificultades de aprendizaxe, limitacións cognitivas, movemento limitado, discapacidade da fala, fotosensibilidad e combinacións destas.

  Á súa vez, esta actualización salienta no feito de que a accesibilidade da contido web ha de ser efectiva en todo tipo de dispositivos: xa sexa en computadores de escritorio, portátiles, tablets ou smartphones. Seguindo estas pautas, ademais, lógrase que a contido web sexa máis claro e útil para os usuarios en xeral sen ningún tipo de discapacidade.

  Tres grupos de traballo do W3C(Abre en nova xanela) propuxeron un total de 25 novos criterios que poden incluírse no WCAG 2.1, cuxa publicación está prevista para xuño de 2018. Estes criterios inclúen requisitos para a interface móbil  e pantalla táctil, requisitos para axudar ás persoas con discapacidade visual que non sexan totalmente cegos e persoas con dificultades cognitivas.

  Desde o W3C fíxose un chamamento público para que calquera interesado envíe os seus comentarios ata o próximo 31 de marzo. E despois proseguirase con todo o proceso formal de revisión e aprobación destas.

  Esta nova versión será de gran utilidade para a aplicación da directiva europea de accesibilidade de sitios web e aplicacións móbiles do sector público ao ampliar o tratamento das cuestións móbiles.

  Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  05 December 2016

  Directiva UE sobre accesibilidade en webs e apps de Organismos Públicos

  Despregar acordeon

  Publicouse hoxe no Boletín oficial da Unión Europea a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público .

  Nos próximos 21 meses deberase traspor á lexislación española e virá substituír e mellorar as condicións xa esixidas aos portais das administracións públicas no Real Decreto 1494/2007, é dicir, que todos os portais cumpran os requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0).

  Máis información AQUÍ .

   Seguro que esta directiva será unha panca de cambio adicional no contexto da accesibilidade que nos beneficiará a todos.

  19 August 2016

  Nova versión do informe servizo diagnóstico

  Despregar acordeon

  Levouse a cabo unha remodelación dos informes que emite o Observatorio de Accesibilidade Web, tanto dos oficiais nas iteracións, como dos que remite o servizo de diagnóstico en liña.

  A información reflectida non varía substancialmente pero si a forma na que se presenta dentro do documento. Destacan, entre outros cambios, a inclusión de novas táboas que permitirán reducir o tamaño do informe mantendo a mesma información pero presentada de forma agregada, a extracción da metodoloxía como anexo do informe, etc.

  Todos estes cambios foron posibles grazas á activa participación dos membros da Comunidade de Accesibilidade , aos cales nos gustaría agradecer desde aquí e animar a seguir compartindo os seus coñecementos e achegas, imprescindibles para mellorar o servizo e que todos os membros da comunidade acábense beneficiando del.

  Cabe lembrar que estes días se está realizando a iteración oficial programada para finais de agosto e cuxos resultados comezarán a distribuírse a partir de setembro. Os informes obtidos xa incorporarán estas novas melloras.

  20 May 2016

  Modificación na estruturación dos informes do Observatorio

  Despregar acordeon

  Ao longo deste ano, no Observatorio de Accesibilidade Web, imos traballar para implementar cambios no Observatorio de Accesibilidade Web, algúns dos cales nolos habedes ido solicitando a través de diferentes canles de comunicación.

  En primeiro lugar, e antes de realizar a primeira iteración oficial deste ano, queremos levar a cabo unha remodelación dos informes que emite o Observatorio de Accesibilidade Web, tanto dos oficiais nas iteracións, como dos que remite o servizo de diagnóstico en liña. A información reflectida non vai variar substancialmente pero si podemos alterar a forma na que se presenta dentro do documento por exemplo, cambiar orde dos apartados, cambiar as gráficas ou os resumos, etc.

  Por iso, animámosvos a que, con base na vosa experiencia, comentédesnos aspectos que se poidan mellorar para que a información sexa máis facilmente comprendida. Para iso creamos varios asuntos no foro da pestana "Colaboración" para que nos poidades deixar neles todos os vosos comentarios.

  A implementación destes cambios condicionará a data de realización da primeira iteración que probablemente levará a cabo no mes de Xullo.

  No caso concreto dos informes do servizo de diagnóstico en liña queremos traballar tamén en mellorar a información que se dá sobre os erros detectados, especialmente para localizalos máis precisamente no código fonte ou portal e incluír maiores suxestión de mellora ou corrección.

  Tamén estaremos encantados de que nos fagades chegar a través do foro da pestana de "Colaboración" a vosa experiencia como usuarios finais reportando aqueles casos concretos nos que consideredes que podemos mellorar.

  06 May 2016

  Acordo a nivel europeo para a aprobación da directiva de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público

  Despregar acordeon

  O Consello Europeo e o Parlamento Europeo han logrado alcanzar un acordo despois dunha longa negociación. A Comisión Europea tamén se mostra satisfeita polo acordo.  Este acordo, suxeito aínda á aprobación formal en todos os ámbitos, permitirá establecer a nivel europeo uns requisitos de accesibilidade mínimos para os portais e as aplicacións móbiles do sector público.

  A Directiva cubrirá todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público, desde os das administracións, tribunais e servizos de policía aos dos hospitais, universidades e bibliotecas públicas, e fará que sexan accesibles a todos os cidadáns, en particular aos cegos, os xordos ou as persoas con dificultades auditivas, visuais ou funcionais.

  O texto acordado da Directiva:

  • Cobre todos os sitios web, os seus contidos e as aplicacións móbiles dos organismos do sector público, cun escaso número de excepcións (como os organismos de radiodifusión e o streaming en vivo).
  • Tamén cobre as extranets e intranets que se puliquen  ou se renoven substancialmente despois da entrada en vigor da directiva.
  • Exclúense algúns tipos de contidos antigos (documentos ofimáticos, multimedia,arquivos) a condición de que non se necesiten actualmente en procedementos administrativos. Ademais contempla un mecanismo de solicitude baixo demanda en caso de contidos non accesibles.
  • Establece un mecanismo de feedback para notificar problemas existentes pudiendo escalarlo en caso de no ser atendido.
  • Require un seguimento e unha presentación de informes por parte dos Estados membros acerca da accesibilidade destes sitios web e aplicacións móbiles. Os informes deben presentarse á Comisión e ser obxecto de publicación.
  • Esixe aos estados membros a designación dos organismos encargados de defender o cumprimento desta directiva e realizar as tarefas de monitorización e reporte.
  • Referencia as normas técnicas de aplicación en liña con UNE-EN 301 549. En contorna web isto tradúcese en WCAG 2.0 (ou o seu equivalente en ámbito español UNE 139803:2012). Estas normas será necesario complementalas cunhas CTS (common technical specifications) para cubrir ao completo o campo das aplicacións móbiles.

  Máis información en:  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2016/mayo/noticia-2016-05-06-Acordo-comision-europea-accesibilidade-web.html

  30 March 2016

  Nova contorna para a Comunidade Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Todas as Administracións Públicas teñen obriga de dar cumprimento aos requisitos de accesibilidade impostos polo Real Decreto 1494/2007 do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social. Isto tradúcese en que todos os portais das administracións públicas deben cumprir os Criterios de Conformidade de nivel A e AA da norma UNE 139803:2012 (equivalente a WCAG 2.0).

  Para axudar ás administracións nesta tarefa, vén ofrecendo desde 2010 a comunidade accesibilidade, na que os seus membros, os xestores de portais das administracións públicas, poden compartir as súas experiencias e coñecementos en accesibilidade web así como acceder ao servizo de diagnóstico en liña.

  A comunidade accesibilidade forma parte das actuacións levadas a cabo polo Observatorio de Accesibilidade Web . Co obxectivo de concentrar no Portal de Administración Electrónica todos os materiais dispoñibles desta temática: Observatorio de accesibilidade, normativa, materiais de axuda, e a propia comunidade accesibilidade, procedeuse a realizar a migración da comunidade a unha nova contorna renovada dispoñible en:

  http://administracionelectronica.gob.es/comunidades/accesibilidad

  Para facilitar o proceso de transición, coexistirán durante un tempo limitado ambas as contornas, permitindo o acceso desde ambos os ao servizo de diagnóstico en liña. Con todo, só se admitirán novos membros na nova contorna e só se atenderán as cuestións expostas no novo foro de "colaboración".

  14 May 2015

  Dispoñibles as análises de UNE 139803:2012

  Despregar acordeon

  O servizo de diagnóstico en liña ofrece xa a posibilidade de realizar análise con respecto á nova metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 e que foi provisionalmente aprobada para o seu uso polas Administracións Públicas.

  Máis información en:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2015/mayo/noticia-2015-05-14-analisis-UNE-observatorio-accesibilidade.html(Abre en nova xanela)

  19 February 2015

  Posta en funcionamento do Servizo de Diagnóstico en liña

  Despregar acordeon

  Dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web (1) púxose en funcionamento o servizo de diagnóstico en liña.

  O servizo de diagnóstico en liña permite, a calquera departamento das Administracións Públicas, realizar análises automáticas de accesibilidade conformes ás metodoloxías dos estudos do observatorio. Actualmente atópase xa dispoñible os baseados na norma UNE 139803:2004.

  A Comunidade Accesibilidade (2) é un punto de encontro para os xestores de portais web das administracións públicas de calquera ámbito administrativo (AGE, CCAA, EELL, universidades, outros entes estatais, etc.). Nel pódese compartir información e experiencias e resolver dúbidas. Agora, entre os servizos dispoñibles, incorpórase o servizo de diagnóstico en liña. Calquera xestor das administracións públicas pode solicitar formar parte desta comunidade e facer uso dos servizos ofrecidos.

  O servizo de diagnóstico permite, a partir dun URL indicada, a selección aleatoria dun número de páxinas indicado. O servizo analizará estas páxinas conforme ao tipo de estudo seleccionado e remitirá en diferido un informe en formato PDF ao correo electrónico indicado. Ademais de mostrar o detalle dos erros atopados, o servizo realiza unha estimación do nivel de accesibilidade de cada páxina asignándolle ademais unha puntuación de 0 a 10. Agregando todos os resultados ofrécese tamén unha estimación da situación global do portal.

  Poderanse solicitar análise de portais dispoñibles en internet e de portais cuxo acceso estea restrinxido á rede SARA. No caso de portais internos das organizacións ou de portais que esixen unha autenticación previa, poderase utilizar a funcionalidade de análise de código fonte. Ademais pódese acoutar a selección aleatoria de páxinas a un directorio do portal o que permite realizar un mellor varrido na revisión da accesibilidade do portal.

  Proximamente, o servizo de diagnóstico en liña será actualizado para ofrecer a posibilidade de solicitar análise conformes á metodoloxía do estudo do observatorio baseada na norma UNE 139803:2012.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad(Abre en nova xanela)
  (2) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  10 April 2014

  Nova Guía de Accesibilidade en Sedes Electrónicas

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web (1) continúa preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicación do novo estándar UNE 139803:2012 (2) equivalente ao WCAG 2.0.

  Aos materiais xa existentes na apartado Transición a UNE 139803:2012 incorpórase agora unha nova guía de Accesibilidade en Sedes Electrónicas." Esta guía de axuda está dirixida aos xestores e técnicos responsables do desenvolvemento de Sedes electrónicas das Administracións Públicas.

  O obxectivo desta guía é ofrecer unha visión dos aspectos específicos de accesibilidade nas Sedes Electrónicas. Por iso, trátanse con maior detalle a identidade e firma electrónica e os formularios electrónicos. Tamén se resumen algunhas cuestións xenéricas de accesibilidade que aplican ás Sedes Electrónicas do mesmo xeito que a calquera outro portal. Se adxunta coa guía un exemplo de formulario accesible en formato XHTML+CSS para o seu posible uso como modelo de referencia.

  Esta nova guía publicouse no tradicional formato PDF e en formato ePUB para facilitar a súa consulta e lectura. A súa descarga atópase dispoñible desde o apartado " Guías Prácticas de accesibilidade " (3)

  Os xestores de portais das administracións públicas poden usar os foros da Comunidade Accesibilidade (4) para resolver dúbidas respecto diso desta guía.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Abre en nova xanela)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Abre en nova xanela)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Abre en nova xanela)

  (4) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  05 March 2014

  A futura Directiva de Accesibilidade

  Despregar acordeon

  O Parlamento Europeo ha dado o seu primeiro visto e prace á futura Directiva de Accesibilidade 

  Segundo o texto aprobado a futura directiva de accesibilidade afectará a todos os sitios web xestionados ou financiados por entidades públicas e tamén aos sitios web operados polo sector privado pero que desempeñen servizos públicos.

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2014/marzo/noticia-2014-03-05-directiva-UE-Accesibilidade.html(Abre en nova xanela)

  06 February 2014

  Primeira norma europea de Accesibilidade en Tics

  Despregar acordeon

  A norma EN 301 549 ‘Requisitos de accesibilidade adecuados para a contratación pública de produtos e servizos TIC en Europa’, establece os requisitos funcionais que garantirán que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; por exemplo, desde un teléfono móbil, ata computadores, pasando por páxinas web; así, os requisitos para a web baséanse nas directrices de accesibilidade de contidos web WCAG 2.0, desenvolvidas por W3C, estando en liña cos indicados na norma española UNE 139803, ‘Requisitos de accesibilidade para contidos na Web’. Ademais, a norma europea describe os procedementos de ensaio e a metodoloxía de avaliación de cada un deles.

  Máis información en:
  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2014/febrero/noticia_2014-02-06_Normas_UE_Accesibilidade.html(Abre en nova xanela)

  21 January 2014

  Nova Guía de validación de accesibilidade con UNE139803:2012

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web (1) continúa preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicación do novo estándar UNE 139803:2012 (2) (equivalente ao WCAG 2.0).

  Nesta ocasión publícase unha guía totalmente nova que se nos veu demandando por diferentes canles: "Guía de validación de accesibilidade web". Esta guía de axuda inclúe as explicacións necesarias para realizar as validacións de accesibilidade durante os diferentes ciclos de vida dun portal ou sitio web. Está dirixida a desenvolvedores, editores de contido e avaliadores responsables de velar polo cumprimento dos requisitos de accesibilidade nun sitio web.

  Para seguir esta guía asúmese un coñecemento previo das pautas e criterios de conformidade do WCAG 2.0, sobre o deseño web accesible, produtos de apoio e como usan a web as persoas con discapacidade. Con todo, na guía revísanse algúns conceptos fundamentais do WCAG 2.0 e requisitos xerais de conformidade que debe cumprir unha páxina web cuxo coñecemento, máis aló dos requisitos técnicos específicos que non se inclúen nesta guía, é de especial importancia para poder levar a cabo validacións de accesibilidade de forma correcta.

  Esta nova guía publicouse no tradicional formato PDF e en formato ePUB para facilitar a súa consulta e lectura. A súa descarga atópase dispoñible desde o apartado " Guías Prácticas de accesibilidade " (3)

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Abre en nova xanela)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Abre en nova xanela)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Abre en nova xanela)
  (4) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  11 December 2013

  Nova versión Guía de Accesibilidade en Contenidos Multimedia

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web (1) continúa preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicación do novo estándar UNE 139803:2012 (2) (equivalente ao WCAG 2.0).

  Nesta ocasión publícase unha nova versión da Guía de Accesibilidade en Contidos Multimedia adaptada á norma UNE 139803:2012 (2) Esta guía, dirixida a deseñadores e desenvolvedores web, recolle as cuestións que se deben ter en conta para garantir a accesibilidade neste tipo de contidos.

  O obxectivo desta guía é ofrecer unha visión xeral da accesibilidade nos contidos multimedia e explicar os principais métodos existentes para a inclusión de elementos de vídeo e audio nun sitio web, así como as características específicas de accesibilidade que deben reunir tales elementos e os criterios xerais de accesibilidade que ha de satisfacer calquera contido multimedia. Tamén se ofrece un apartado de exemplos prácticos no que se abordan as principais metodoloxías seguidas nos sitios das administracións públicas para a inclusión de contidos multimedia, co fin de que os desenvolvedores coñezan en cada caso as medidas de accesibilidade que se deben adoptar.

  Esta nova guía publicouse no tradicional formato PDF e en formato ePUB para facilitar a súa consulta e lectura. A súa descarga atópase dispoñible desde o apartado " Guías Prácticas de accesibilidade " (3)

  Os xestores de portais das administracións públicas poden usar os foros da Comunidade Accesibilidade (4) para resolver dúbidas respecto diso desta guía.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Abre en nova xanela)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Abre en nova xanela)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Abre en nova xanela)
  (4)  http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  20 November 2013

  Publicación da Guía de Transición cara a UNE 139803:2012

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web (1) continúa preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicación do novo estándar UNE 139803:2012 (2) equivalente ao WCAG 2.0.

  Aos materiais xa existentes na apartado Transición a UNE 139803:2012 (3) incorpórase agora unha nova guía, "Guía de Transición UNE 139803:2004 a 139803:2012" que é unha guía de axuda aos deseñadores e desenvolvedores web para realizar a transición dos sitios web que xa cumpren a norma anterior UNE 139803:2004. Nela explícanse que novos requisitos hai que cumprir, cales variaron na súa orientación e mesmo cales xa non é necesario cumprir. Esta nova guía publicouse no tradicional formato PDF e como novidade en formato EPUB para facilitar a súa consulta e lectura.

  Ademais, os xestores de portais das administracións públicas poden solicitar formar parte desta comunidade, a Comunidade Accesibilidade na que se comparten coñecementos desta temática. Animámosvos a usar os foros dispoñibles para expor dúbidas con respecto á aplicación da norma UNE 139803:2012.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Abre en nova xanela)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Abre en nova xanela)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_transicion_hacia_la_norma_une_139803_2012.html(Abre en nova xanela)
  (4)  http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  10 October 2013

  Axuda para a transición cara a ÚNEA 139803:2012

  Despregar acordeon

  Tras a publicación da resolución do 2 de setembro de 2012 polo Ministerio de Industria, Turismo e Enerxía na que se especifica que a norma 139803:2012 substitúe á norma 139803:2004, as Administracións Públicas están a traballar no proceso de actualización ao novo estándar.

  O Observatorio de Accesibilidade Web está a preparar novos materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicación do novo estándar, algúns deles xa se atopan dispoñibles.

  Pode consultar o detalle en:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_transicion_hacia_la_norma_une_139803_2012.html

  25 February 2013

  Distribución gratuíta desde PAe da Norma UNE 139803:2012

  Despregar acordeon

  A través do Portal de Administración Electrónica pode obterse gratuitamente esta norma de inmensa utilidade para os sitios web das Administracións Públicas.

  A Norma UNE 139803:2012: Requisitos de Accesibilidade para contidos na web , é unha norma española de recente aprobación (xullo de 2012) que establece os requisitos de accesibilidade para a contidos web. En canto aos seus requisitos, referencia completamente ás Pautas de Accesibilidade para a contido web WCAG2.0 da Iniciativa para a Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio da Web (W3C) por tanto hai unha equivalencia directa entre elas.

  Ademais, o Ministerio de Industria, Turismo e Enerxía aprobou o pasado 2 de setembro unha resolución na que se especifica que a norma 139803:2012 substitúe á norma 139803:2004

  A Secretaría de Estado de Administracións Públicas, como parte da súa iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web, subscribiu un acordo con AENOR para a distribución gratuíta desta norma a través do Portal de Administración Electrónica.

  O coñecemento público e gratuíto desta norma pretende incidir positivamente na implantación destes novos requisitos de accesibilidade, especialmente nos portais web das Administracións Públicas.

  A descarga gratuíta da Norma UNE 139803:2012 pode realizarse desde:
  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/normativa(Abre en nova xanela)

  14 November 2011

  España líder europeo en accesibilidade webs gobernamentais

  Despregar acordeon

  A Comisión Europea sitúa a España como líder no ámbito da accesibilidade dos portais web da Administración Pública Europea segundo os datos publicados no estudo "Monitoring e-accesibility"

  Ademais, o estudo tamén situa a España moi por diante doutros países de referencia fóra de Europa que tamén foron analizados no estudo.

  Máis información dispoñible na Nota preparada polo Observatorio de Administración Electrónica:

  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_020002028.pdf

  Parabén a todos os responsables de portais web que están a facer posible este cambio

  08 November 2011

  Melloras do servizo en liña de diagnóstico accesibilidade

  Despregar acordeon

  Pomos á vosa disposición unha nova versión do servizo en liña de diagnóstico da accesibilidade que inclúe 2 importantes melloras solicitadas polos nosos usuarios. Estas melloras permiten incrementar a calidade da selección aleatoria de páxinas de modo que sexa máis fácil analizar en profundidade todos os contidos aloxados nun portal. Incluso os responsables dunha única sección dentro dun gran portal poderían autoevaluarse.

  * Limitación da análise dentro dun directorio. Aqueles portais que teñan organizada a súa estrutura de portal mediante directorios poderán, se o desexan, restrinxir a selección aleatoria de páxinas ao directorio que contén o URL indicada. O directorio seleccionado será ata a última "/" que apareza no URL. É dicir, unha solicitude de análise á páxina http://www.portal.es/directorio1/directorio2/pagina.html(Abre en nova xanela) na que se active a opción "Non rastrexar fose do directorio" só seleccionará páxinas cuxa URL conteña http://www.portal.es/directorio1/directorio2/(Abre en nova xanela)
  * Restrición de análise a páxinas especiais. Implementouse unha limitación no rastreador que realiza a selección aleatoria de páxinas de modo que se exclúan como páxinas a analizar aquelas cuxos enlaces teñan un literal determinado. Actualmente, os únicos literais incluídos foron os relativos a "impresión" para evitar analizar estas páxinas que non están preparadas para a navegación web senón para ser impresas en papel. Sería imposible incluír novos casos semellantes que se detectasen.

  Esperamos que estas melloras vos sexan de gran utilidade e animámosvos a que enviédesnos as vosas suxestións e solicitudes a través dos foros activos na Comunidade Accesibilidade. Estamos encantados de mellorar.

  03 November 2011

  Uso record do servizo de diagnóstico

  Despregar acordeon

  Durante o pasado mes de outubro alcanzamos cifras record no uso do servizo de diagnóstico en liña.

  Durante este período realizáronse máis de 1500 solicitudes de informes que supuxeron analizar máis de 3500 páxinas.

  Esperamos que o servizo vos estea sendo de gran utilidade.

  21 July 2011

  Publicación Guía accesibilidade para Contidos Multimedia

  Despregar acordeon

  Como xa vos comunicamos hai tempo, un dos aspectos que iamos tratar en detalle nas guías prácticas do Observatorio de Accesibilidade Web eran os contidos multimedia: audio e vídeo. Isto débese a que moitos dos requisitos impostos a estes contidos non se poden analizar automaticamente desde os estudos periódicos do observatorio de accesibilidade web.

  Os contidos multimedia, polos seus especiais características, son un dos tipos de contidos que resulta máis difícil ofrecer cunha calidade óptima de accesibilidade. A pesar diso, a evolución na rede fixo que este tipo de contidos estea cada vez máis presente nos portais institucionais, especialmente nas seccións de prensa. Con todo, non debemos esquecer que aínda que resulte custoso, este contidos deben cumprir os requisitos de accesibilidade de modo que poidan ser accedidos por todos os cidadáns.

  A Guía de Accesibilidade en Contido Multimedia está indicada tanto para os responsables técnicos de portais como para os responsbles de seccións con contido multimedia, por exemplo os gabinetes de prensa. A guía especifica tanto os requisitos técnicos para a inclusión do contido multimedia na web como os requisitos específicos que debe cumprir o propio contido durante a súa xeración e preparación (subtítulos, lingua de signos, etc.). É importante destacar tamén que ante a próxima necesidade de aplicación do WCAG 2.0, a guía recolle estes requisitos en función das novas pautas de accesibilidade.

  As guías poden atoparse na apartado "Documentación". Tamén poden atoparse na sección "Administración Electrónica Inclusiva - Accesibilidade" do Portal de Administración Electrónica (http://administracionelectronica.gob.es).

  Esperamos que vos sexa de utilidade

  23 May 2011

  Análise de código fonte - Servizo de Diagnóstico en liña

  Despregar acordeon

  Acábase de pór en produción unha nova versión do Servizo de Diagnóstico en liña da Comunidade Accesibilidade (pestana Servizo). Este servizo permite a realización de análise de accesibilidade web conformes á norma UNE 139803 e ao Observatorio de Accesibilidade Web.

  Este servizo atópase unicamente dispoñible para os membros da Comunidade Accesibilidade pero teñan en conta que calquera Administración Pública pode solicitar formar parte da Comunidade e por tanto facer uso do servizo.

  Cos cambios agora introducidos o servizo de diagnóstico en liña poderá usarse tamén indicando o código fonte da páxina a analizar. Esta opción permite por tanto:

  * Analizar páxinas nas que se requira unha autenticación previa como pode ser o caso dos servizos das sedes electrónicas.
  * Analizar páxinas que unicamente estean dispoñibles a través de intranet.
  * Analizar páxinas que aínda non estean postas en produción.
  * Probar cambios en código fonte antes de introducir ou implementar este cambios no xestor de contidos.

  Deste xeito amplíanse as opcións de análises e verificación da accesibilidade nos portais web da administración posibilitando que practicamente calquera tipo de páxina poida ser analizada.

  Esperamos que lles sexa de gran utilidade.

  16 February 2011

  Guía de accesibilidade en Sedes Electronicas

  Despregar acordeon

  Como xa sabedes, un dos aspectos que non podemos analizar no observatorio de accesibilidade web é o estado dos formularios electrónicos cuxo uso requira un proceso de autenticación. Con todo, a accesibilidade nestes formularios electrónicos, presentes na súa gran maioría nas sedes electrónicas, é un dos aspectos crave para conseguir unha administración electrónica na que poidan participar todos os cidadáns.

  Desde o observatorio de accesibilidade preparamos unha nova guía práctica: "Guía de accesibilidade en sedes electrónicas" na que tratamos as cuestións máis específicas das sedes electrónicas como a firma electrónica e os formularios electrónicos.

  É importante destacar que o uso de certificados electrónicos ou firma electrónica nunha sede NON IMPLICA que esa sede non sexa accesible. É unha das excepcións previstas na lei: non existe unha alternativa tecnolóxica que posibilite a utilización de firma sen elementos de programación en cliente. Iso si, a sede debe cumprir o resto de requisitos de accesibilidade esixidos a un portal.

  Os desenvolvedores deben prestar un especial interese á accesibilidade dos formularios electrónicos. É o elemento de interacción co usuario final (cidadán, empresa, etc.) e se este non pode operar co formulario impídeselle por completo o uso da adminsitración electrónica.

  Se adxunta coa guía un exemplo de formulario accesible en formato XHTML+CSS para o seu posible uso como modelo de referencia.

  Por último, como na maioría dos casos estes formularios esixen unha autenticación do usuario non se poden utilizar as ferramentas habituais de validación da accesibilidade. Nestes casos é necesario o uso de ferramentas máis específicas, orientadas en moitos casos á revisión manual. Na guía poderedes atopar unha selección de ferramentas útiles para a verificación da accesibilidade na parte autenticada das sedes electrónicas.

  Esperamos que esta guía vos poida resultar de enorme utilidade tanto aos que xa despregastes as vosas sedes electrónicas como aos que estades no proceso de realizalo.

  As guías poden atoparse na apartado "Documentación" da Comunidade. Tamén poden atoparse na sección "Administración Electrónica Inclusiva" do novo Portal de Administración Electrónica.

  14 October 2010

  Accesibilidade en PDFs

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade, continuando cos labores de xeración de materiais que poidan ser de axuda para mellorar a accesibilidade dos portais web, preparou unha Guía para a xeración de PDFs accesibles coa versión de Acrobat 9.

  Dita guía, ademais de considerar a nova versión de Acrobat, mellora a explicación dos aspectos prácticos a ter en conta. Para iso facilita uns exemplos prácticos en diferentes formatos para poder analizalos e comprender mellor a forma na que hai que actuar.

  A guía atópase dispoñible desde a sección "Documentación" da Comunidade Accesibilidade.

  Esperamos que vos sexa de utilidade

  04 October 2010

  Formación en Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Incorporouse á sección "Documentación" un novo apartado específico de "Formación en Accesibilidade" no cal se recollen diferentes seminarios, cursos e másteres na área de Accesibilidade.

  30 July 2010

  Xestión da Accesibilidade en Xestores de Contido

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade xerou guíaa “Xestión da Accesibilidade en Xestores de Contido”. Trátase dunha guía para os responsables técnicos de sitios web na que se recollen as cuestións que se deben ter en conta e que se deben coidar e implementar nas implantacións de portais mediante xestores de contidos.


  Especialmente será de utilidade para responsables técnicos que estean a iniciar a súa andaina na utilización de Xestores de Contido para a explotación dos seus portais.


  A guía atópase dispoñible para calquera usuario desde a sección "Documentación" da Comunidade.

  23 July 2010

  Publicación de Guía para editores finais de contidos

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade xerou unha Guía práctica para os editores finais de contidos que recolle as cuestións de accesibilidade que deben atender os editores finais de contidos, na súa maioría non técnicos, na edición e xeración diaria de contidos.

  Os editores finais de contido xogan un papel crítico no mantemento da accesibilidade dos portais web. Aínda que os xestores de contidos implementasen as medidas que permiten a accesibilidade dos seus contidos,hai aspectos que teñen que ser xestionados e introducidos polos editores. Só se os editores finais de contidos están correctamente formados para ter en consideración a accesibilidade poderanse xerar contidos accesibles e por tanto pór a disposición dos cidadáns portais accesibles conformes ás normativas legais existentes.

  Esta guía pode ser un elemento de apoio moi importante na formación aos editores finais de contidos.A guía distribúese con licenza Creative Commons. Isto permite que os responsables de cada sitio poidan modificar o seu contido adaptándoo ás particularidades de edición en cada un das súas contornas.

  A guía atópase dispoñible para calquera usuario desde a sección "Documentación" da Comunidade. Se desexan a versión editable do documento pónganse en contacto con observ_accesibilidad@mpr.es

  31 May 2010

  INTECO - Formación en PDFs accesibles

  Despregar acordeon

  INTECO acaba de pór en marcha un pequeno curso de formación en liña para a creación de PDFs accesibles.

  O modelo de aprendizaxe é telemático e séguese un fluxo completamente automático:

  1. O alumno inscríbese e inmediatamente obtén acceso ao curso.
  2. A avaliación do curso leva a cabo a través de tests.
  3. Unha vez finalizado o curso infórmase o usuario e envíase o diploma por correo electrónico.

  A ligazón para acceder ao curso é o seguinte: https://formacion-en liña.inteco.es/inscripcion/index.php?ide_curso=29&op=inicio de sesión

  20 May 2010

  Participación en foros

  Despregar acordeon

  Animámosvos a que participedes nos foros expondo as vosas dúbidas e problemáticas de accesibilidade.

  Podemos axudarnos entre todos!!

  Podes manterche informado por correo electrónico do que sucede nos foros da Comunidade activando as opcións de monitorización.

  Entra no foro no que esteas interesado e pica en "Monitorar foro".

  04 May 2010

  Servizo de Diagnóstico en liña da Accesibilidade

  Despregar acordeon

  O Ministerio da Presidencia, dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade, puxo en produción un Servizo de Diagnóstico en liña da Accesibilidade.

  Este servizo préstase coas seguintes características:

  - Permite analizar un portal mediante selección automática de páxinas (ata 17) ou unha páxina en concreto.
  - O informe remítese en diferido en formato PDF por correo electrónico .
  - Pódese seleccionar o tipo de informe que se desexa: o informe "UNE" que analiza en profundidade todos os requisitos especificados na norma UNE 139803 ou o informe "Observatorio" que xera un informe tal e como o realiza o Observatorio da Accesibilidade co detalle de todos os erros producidos

  Para acceder ao servizo é necesario ser membro da Comunidade Accesibilidade. Para iso é necesario ser un usuario rexistrado do CTT e encher a "solicitude de admisión" á comunidade.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionadas coa comunidade.

  Formulario de subscricións
  Introduza o e-mail no que desexa recibir as subscricións da comunidade.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.