Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Un Pas Avanci en la Transformació Digital

 • Descripció Funcional

  • Realització de simulacions i tramitació d'autoliquidacions
  • Passarel·la de pagaments
  • Serveis de valor afegit per a gestories
  • Notificació telemàtica
  • Incorporació de la Plataforma de validació de signatura @signa
  • El Portal del proveïdor
  • Sistema de Gestió documental sota el concepte de repositori únic i segur de documents que de servei als aplicatius de Registre d'I/S, gestió d'expedients i signatura
  • Establir els procediments per a la digitalització de la documentació entrada a l'Ajuntament.
  • Implantar la signatura electrònica en processos interns de l'Ajuntament. Es vol dotar a l'Ajuntament de, una sèrie de serveis que permetin la signatura electrònica de documents en entorns heterogenis.
  • Implantar una solució que ens gestioni les queixes i suggeriments i que ens permeti la seva gestió considerant tant l'accés (mitjans i canals) com el procés (la seva gestió a les diferents Àrees municipals). Això implica tant la interacció amb la Carpeta ciutadana com amb el Sistema de gestió facilitant una gestió integrada de les mateixes.
  • Implementar una Solució per a la gestió de les subvencions. L'activitat subvencionadora de l'Administració pública està regulada per Llei i les Administracions públiques hem d'establir i garantir el principi d'equitat a l'hora d'establir les prioritats en la gestió de les nostres subvencions. Això implica comptar amb solucions que identifiquin i classifiquin els criteris i ens facilitin aquest càlcul per poder fer una gestió més eficaç i eficient.
  • Millora en la presa de decisions actuant en la fase final de la gestió que és l'elaboració dels Acords i la formalització dels Decrets de resolució.
  • Aclarir la forma de funcionament de l'Oficina d'Atenció identificant els serveis a realitzar i la forma i dinàmica per realitzar-los.
  • Determinar la millor estructura per a la prestació dels serveis de l'Oficina identificant els requisits organitzatius i de formació necessàries per gestionar els serveis de la mateixa.
  • Implementar les eines o sistemes necessaris perquè el personal de les Oficines puguin exercir les seves funcions de la millor forma possible.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Arquitectura tres capes en nous desenvolupaments.

  En els desenvolupaments nous que no requereixin integració directa amb aplicacions C/S existents s'utilitza una arquitectura tres capes amb presentació basada en navegador.

  L'ús de navegador com a punt d'entrada de les aplicacions permet un fàcil desplegament en els llocs de l'Ajuntament. A més es pot aconseguir un interface més intuïtiu.

  Això implica disposar d'un servidor Web i d'Aplicacions, que permeti als usuaris interns i externs connectar-se al mateix mitjançant algun dels navegadors HTML més populars.

  El sistema aquesta pensat de manera que sigui escalable al total d'actors afectats al final del mateix, que pot estimar-se com la gran majoria d'empleats públics de l'Ajuntament (usuaris interns) i tots els ciutadans del mateix (com a usuaris externs)

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades