accesskey_mod_content


L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat establix la sèrie de Normes Tècniques d'Interoperabilitat que són de compliment obligat per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat entre les AA.PP. i amb els ciutadans. Es tracta de les normes que seguixen juntament amb les seues guies d'aplicació i altres documents de suport:

Catàleg d'estàndards

   Catalogue of Standards NIF Spain (versió PDF)(Obri en nova finestra)

Document electrònic

  Electronic Document Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obri en nova finestra)

Digitalització de documents

Resolució de 19 de juliol de 2011 (Obri en nova finestra) (BOE de 30 de juliol), de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents

   Digitisation of Documents Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obri en nova finestra)

Expedient electrònic

   Electronic File Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)

Política de firma electrònica i de certificats de l'Administració

   eSignature Policy Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obri en nova finestra)

Relació de models de dades

  Data Models Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF) (Obri en nova finestra)

Política de gestió de documents electrònics

 

Requisits de connexió a la Xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles

   Requirements for connection to Network Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)

Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics, així com des de paper o altres mitjans físics a formats electrònics

   Authentic Copies And Conversion Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obri en nova finestra)

Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les Entitats Registrals

Reutilització de recursos d'informació

  Reuse of information resources Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF) (Obri en nova finestra)

Reutilització i transferència de tecnologia

S'estan elaborant amb la participació de totes les Administracions públiques, Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Corporacions Locals a través de la FEMP i Universitats Públiques a través de la CRUE.

1 Comentaris

  • pcayetano 06/09/2013 a les 09:24

    L'enllaç a la NTI de Digitalització de documents en el BOE és erroni, apunta a la NTI de Document Electrònic.Com a suggeriment, podrien agrupar ací els documents relatius a l'adecuacióna a l'ENI: Guia d'Adequació i Recursos