accesskey_mod_content


O Esquema Nacional de Interoperabilidade establece a serie de Normas T?cnicas de Interoperabilidade que son de obrigado cumprimento polas AA.PP. e que desenvolven aspectos concretos da interoperabilidade entre as AA.PP. e cos cidad?ns. Tr?tase das normas que seguen xunto coas s?as gu?as de aplicaci?n e outros documentos de apoio:

Cat?logo de est?ndares

?? Catalogue of Standards NIF Spain (versi?n PDF)(Abre en nova xanela)

Documento electr?nico

?Electronic Document Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Abre en nova xanela)

Digitalizaci?n de documentos

Resoluci?n de 19 de xullo de 2011 (Abre en nova xanela) (BOE de 30 de xullo), da Secretar?a de Estado para a Funci?n P?blica, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Digitalizaci?n de Documentos

?? Digitisation of Documents Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Abre en nova xanela)

Expediente electr?nico

?? Electronic File Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)

Pol?tica de firma electr?nica e de certificados da Administraci?n

?? eSignature Policy Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Abre en nova xanela)

Relaci?n de modelos de datos

? Data Models Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF) (Abre en nova xanela)

Pol?tica de gesti?n de documentos electr?nicos

?

Requisitos de conexi?n ? Rede de comunicaci?ns das Administraci?ns P?blicas espa?ondas

?? Requirements for connection to Network Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)

Procedementos de copiado aut?ntico e conversi?n entre documentos electr?nicos, as? como desde papel ou outros medios f?sicos a formatos electr?nicos

?? Authentic Copies And Conversion Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Abre en nova xanela)

Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as Entidades Rexistrais

Reutilizaci?n de recursos de informaci?n

? Reuse of information resources Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)?(Abre en nova xanela)

Reutilizaci?n e transferencia de tecnolog?a

Se est?n elaborando coa participaci?n de todas as Administraci?ns p?blicas, Administraci?n Xeral do Estado, Comunidades Aut?nomas, Corporaci?ns Locais a trav?s da FEMP e Universidades P?blicas a trav?s da CRUE.

1?Comentarios

  • pcayetano 06/09/2013 ?s 09:24

    A ligaz?n ao NTI de Digitalizaci?n de documentos no BOE ? err?neo, apunta ao NTI de Documento Electr?nico.Como suxesti?n, podr?an agrupar aqu? os documentos relativos ? adecuaci?na ao ENI: Gu?a de Adecuaci?n e Recursos

?
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral