accesskey_mod_content


O Esquema Nacional de Interoperabilidade establece a serie de Normas Técnicas de Interoperabilidade que son de obrigado cumprimento polas AA.PP. e que desenvolven aspectos concretos da interoperabilidade entre as AA.PP. e cos cidadáns. Trátase das normas que seguen xunto cos seus guías de aplicación e outros documentos de apoio:

Catálogo de estándares

   Catalogue of Standards NIF Spain (versión PDF)(Abre en nova xanela)

Documento electrónico

  Electronic Document Interoperability Standard NIF Spain (versión PDF)(Abre en nova xanela)

Dixitalización de documentos

Resolución do 19 de xullo de 2011 (Abre en nova xanela) (BOE do 30 de xullo), da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Dixitalización de Documentos

   Digitisation of Documents Interoperability Standard NIF Spain (versión PDF)(Abre en nova xanela)

Expediente electrónico

   Electronic File Interoperability Standard NIF Spain (versión PDF)

Política de firma electrónica e de certificados da Administración

   eSignature Policy Interoperability Standard NIF Spain (versión PDF)(Abre en nova xanela)

Relación de modelos de datos

  Data Models Interoperability Standard NIF Spain (versión PDF) (Abre en nova xanela)

Política de xestión de documentos electrónicos

 

Requisitos de conexión á Rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas

   Requirements for connection to Network Interoperability Standard NIF Spain (versión PDF)

Procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel ou outros medios físicos a formatos electrónicos

   Authentic Copies And Conversion Interoperability Standard NIF Spain (versión PDF)(Abre en nova xanela)

Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as Entidades Rexistrais

Reutilización de recursos de información

  Reuse of information resources Interoperability Standard NIF Spain (versión PDF) (Abre en nova xanela)

Reutilización e transferencia de tecnoloxía

Están a elaborarse coa participación de todas as Administracións públicas, Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas, Corporacións Locais a través da FEMP e Universidades Públicas a través da CRUE.

1 Comentarios

  • pcayetano 06/09/2013 ás 09:24

    A ligazón ao NTI de Dixitalización de documentos no BOE é erróneo, apunta ao NTI de Documento Electrónico.Como suxestión, poderían agrupar aquí os documentos relativos á adecuacióna ao ENI: Guía de Adecuación e Recursos