accesskey_mod_content

Iniciatives legals i tecnològiques

41 - Implantació d'un sistema d'informació municipal per a la presa de decisions en salut pública (SIMSAP)

David Ferrando, Francesc Xavier Berjano
DIPSALUT, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

42 - L'administració electrònica en l'àmbit de la Diputació de Cadis

Antonio García Vázquez
Diputació de Cadis

43 - Projecte d'implantació d'un Sistema Integrat de Recursos Humans per al Govern d'Aragó (SIRHGA)

Javier Martínez Pola
Diputació General d'Aragó

44 - Pla d'Administració Electrònica del Govern d'Aragó

Luis Roldán Alegra, José Luis Fandos Muñoz, Ricardo Cantabrana González
Diputació General d'Aragó

45 - Saragossa Administració Electrònica Provincial

Jesús Royo Gracia
Diputació Provincial de Saragossa

46 - Registre Electrònic d'Apoderaments de Tráfico

Fernando Peñín Ramíre
Direcció general de trànsit

47 - Tauló Edictal de Sancions de Tráfico (TESTRA)

Julio Estela Gutiérrez
Direcció general de trànsit

48 - Projecte Rural INCLUSION: Fomentant els serveis innovadors en les administracions públiques destinats a reduir la càrrega administrativa dels negocis rurals

Manuel Peiró Somalo - Servei De La Rioja d'Ocupació
Susana Palomares Fernández - Atos Research & Innovation

49 - JUSTIZIASIP: Servei d'Informació als Professionals

Mirin Gotzone Martinez Unanue
Eusko Jaurlaritza - Governo Basc: Administració de Justícia

50 - Programa d'Anàlisi i Seguretat de la Informació (PASI)

Fernando Marín Gurrea
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

51 - Estratègia per al desenvolupament de serveis electrònics en l'Admiistración de la Comunitat Autònoma d'Aragó

Santiago Puyoles Hernández
Govern d'Aragó

52 - Gestió integral de VPA- Toc Toc Moderniz@

Julio Teixidor Bielsa
Govern d'Aragó

53 - Registre i Notificacions per mitjans electrònics al Govern d'Aragó

Eva de Miguel Morales
Govern d'Aragó

54 - Model de seguretat gestionada basada en esdeveniments del Govern d'Aragó

Andoni Valverde Villar
Govern d'Aragó

55 - Informatització dels Serveis d'Edició i Difusió del Butlletí Oficial d'Aragó

Ramón Salanova Alcalde
Govern d'Aragó

56 - Entorn de Tramitació Telemàtica

Francisco Mir Camps
Govern d'Aragó – Departament de Presidència i Relacions Institucionals

57 - PLATÍ: Plataforma d'Interoperabilitat del Govern de Canàries

Angeles Navasa Martínez
Govern de Canàries

58 - Auntamientos De La Rioja 2.0

Antonio Ruiz Lasanta
Govern de La Rioja

59 - Pros i contres de l'ús obligatori i exclusiu dels procediments administratius electrònics emparats per la Llei 11/2007

Màxim Frare Escrich
Govern de La Rioja

60 - Nous certificats digitals: Seu electrònica amb EV, segell electrònic i empleat públic

Raquel Garay Ruiz d'Azua
Govern Basc i Diputacions Forals