accesskey_mod_content

Portais de prestación de servizos: da información á xestión

LOCALTIC: Rede de portais para as AAPP

Autor: Jorge Dumont Sañudos. Entidade: Telefónica España
LocalTIC é un servizo en rede enfocado ao desenvolvemento da e-Administración no ámbito local. O obxectivo é facilitar que os concellos poidan dar servizos públicos electrónicos, homoxéneos, evitando a fenda dixital nun territorio, ao estar representados por un órgano supramunicipal que lidera a implantación e sustentabilidade do desenvolvemento da e-Administración.

O Portal de Emprendedores da Comunidade de Madrid incrementa a súa oferta de servizos

Autor: Daniel Cabrero Suárez. Entidade: Axencia Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid
Iniciativa do Portal do Emprendedor, conxunto de aplicacións web que centralizan e permiten a xestión telemática de todos os servizos a emprendedores, desde a idea inicial ata a creación da empresa, baixo as premisas de eficacia e eficiencia administrativa e o mellor servizo público á cidadanía, utilizando múltiples canles (Internet, teléfono, SMS, e-mail,...).

Sistema de Georeferenciación de gasolineiras do Mº de Industria, Turismo e Comercio: Geoportal para a consulta de prezos de gasolineiras e pasarela con Google Earth.

Autor: Pablo Burgos Casado. Entidade: Ministerio de industria, Turimo e Comercio
O MITYC decidiu implantar un Geoportal onde se poderán visualizar as estacións de servizo como obxectos georeferenciados, consultar os atributos de calquera delas, buscar cada un deles por nome e sobrepor toda a información cartográfica dispoñible en Internet dentro do movemento IDE, todo iso baseándose nos estándares abertos do OGC (Open Geospatial Consortium).

O Portal de Emprego da Comunidade Autónoma de Galicia

Autor: Afastando Casas. Entidade: Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Traballo. Xunta de Galicia
A Comunidade Autónoma de Galicia leva traballando moito tempo en utilizar as T.I. para interactuar cos seus usuarios. O presente traballo é un resumo de todas as actuacións realizadas e do seu impacto na sociedade. Tambien presente as funcionalidades do seu portal de emprego cara ao cidadán e ao empresario.

Portal temático de saúde da Comunidade de Madrid - Consultas e xestións sanitarias

Autor: Yolanda Chamas Nistal. Entidade: Consellería de Sanidade da Comunidade de Madrid
Portal temático de saúde personalizado en tres audiencias: cidadán, profesional e empresa pública ou privada.A horizontalidad dos contidos e flexibilización de menús permitiulle estruturar a información en áreas de interese para cada unha das audiencias onde se prima a linguaxe e a comprensión dos temas de saúde e asistencia sanitaria.

MPI: O meu perfil investigador. Grupo SCImago. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, FECYT

Autor: Carlos Olmeda Gómez. Entidade: Grupo SCImago. Departamento de Biblioteconomía e Documentación.Universidade Carlos III de Madrid
MPI (O meu Perfil de Investigador) é unha ferramenta desenvolvida polo grupo de investigación SCImago, da Universidade de Granada, dentro do proxecto Atlas da Ciencia. A ferramenta elabora un informe bibliométrico que mostra a información correspondente á produción científica dun autor ou grupo de autores a partir de bases de datos Thomson Scientific.

MPI: O meu perfil investigador. Grupo SCImago. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, FECYT. 2ª versión (anula o envío 170/2007SA).

Autor: Carlos Olmeda Gomez. Entidade: Grupo Scimago. Departamento de Biblioteconomía e Documentación. Universidade Carlos III
Nesta comunicación proponse un conxunto de liñas de innovación, baseadas nas iniciativas de desenvolvemento emprendidas no Geoportal IDE do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, como é o desenvolvemento e implantación de servizos WMS (Web Map Services), a utilización do freeware como estímulo e motor de innovación.

WWW.AVILES .es, un portal de servizos.

Autor: Víctor Manuel Solla Barcena. Entidade: Concello de Avilés
O Concello de Avilés , construíu un portal Web orientado aos servizos aos cidadáns que facilitase a relación entre eles e Administración , nunha contorna C2A e A2C.

Portal do Sistema Nacional de Emprego "Un punto de encontro"

Autor: Javier Rodriguez Arroio. Entidade: Servizo Público de Emprego Estatal - Instituto de Emprego (INEM)
Descrición do recentemente creado Portal do SNE. Trátase dun sitio web cuxa actividade principal é a xestión da intermediación no mercado laboral.

A Intranet do Senado

Autor: José Angel Alonso López.. Entidade: Senado
Esta comunicación pretende mostrar a situación da Intranet do Senado, que foi desenvolvida durante o últimos seis meses e que se está despregando nestes momentos.es continuación da comunicación que se expuxo en Sevilla, no Tecnimap 2006, e na que se anunciaban as liñas mestras do proxecto que é agora unha realidade.

Alisios. A web ao servizo da comunidade educativa

Autor: Antonio Juan López Rodriguez. Entidade: Consellería de Educación, Universidades, Cultura e Deportes do Goberno de Canarias
Alisios é unha plataforma común de comunicación vía WEB cuxo obxectivo é lograr a integración de toda a comunidade educativa no uso das novas tecnoloxías, facilitando para iso, un acceso personalizado de cada usuario aos servizos electrónicos que presta a Consellería de Educación, Universidades, Cultura e Deportes.

Mapa Cidade: Desenvolvemento dunha guía de rúas interactiva para a cidade de Castelló

Autor: Maria José Gomez López. Entidade: Concello de Castelló
Deseñouse unha gran base de datos corporativa que se alimenta das achegas das familias, os centros docentes, os servizos centrais e os propios docentes, e que dan por resultado os persoais docentes e os nomeamentos dos mestres e profesores.

Instrumentos de soporte para a modernización dos servizos públicos: portal mellora os servizos públicos e observatorio para a mellora dos servizos públicos

Autor: Esperanza Alvarez Molina. Entidade: Consellería de Xustiza e Administración Pública
O portal mellora os servizos públicos é un espazo de encontro creado para que a cidadanía e os/as profesionais poidan expresar as súas opinións, necesidades e expectativas. este espazo concrétase nunha aplicación web que posibilita a participación en liña da cidadanía ao redor da mellora dos servizos públicos mediante foros, cuestionarios e grupos de análises.

Interoperabilidade con notarios no Portal Tributario da Rexión de Murcia

Autor: Pedro Oliveirais Sanchez. Entidade: Dirección Xeral de Informática da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia
Desenvolvemento dunha plataforma virtual chamada Opinar.es saudable, cuxos obxectivos son: promover a participación cidadá a través dunha contorna tecnolóxica; avanzar no estudo, análise e incorporación das expectativas cidadás en saúde; e xerar información útil e actualizada para xestores e responsables de sanidade para guiar e facilitar a toma de decisións.

Novo Portal do Cidadán do Concello de Pozuelo de Alarcón. Evolución dun proxecto

Autor: Carlos Artal deLara. Entidade: Grupo Intermark
Nesta comunicación preséntase a evolución do proxecto realizado polo concello de Pozuelo de Alarcón e Grupo Intermark para o desenvolvemento do novo portal do cidadán de Pozuelo, situación que provocou o cambio, enfoque do proxecto e resultado final.

A Cienciatk do CSIC. Un portal multimedia con tecnoloxía j2ee para a difusión da cultura científica en internet.

Autor: Clara Cala Rivero. Entidade: Consello Superior de Investigacións Científicas. Ministerio de Educación e Ciencia
ienciatk é un proxecto do CSIC para o fomento e difusión da cultura científica, que entrará en produción a finais de 2.007. Facilita a través de Internet e mediante un portal Web o acceso a case 40.000 documentos multimedia de carácter multidisciplinar (vídeos, imaxes e sons) dos fondos da Mediateca do CSIC.

Portais de prestación de servizos no INE: da información á xestión do coñecemento.O Proxecto SIGIAS (Sistema Integrado de Xestión de Incidencias de Aplicacións e Servizos)

Autor: Jose Antonio Perea Yustres. Entidade: Instituto Nacional de Estatística
SIGIAS compón unha base de datos da prestación do servizo, que permite aos analistas obter unha visión de negocio instantánea ou histórica, analizar o desempeño de procesos, e identificar aqueles puntos de necesaria mellora, ou cuxa mellora achegar vantaxes substanciais nos procesos O INE mantén un I+D+i dentro do ámbito da Xestión do Coñecemento.