accesskey_mod_content

Secretaría Xeral de Administración Dixital - SGAD

A SGAD, con rango de Subsecretaría, e dependente do Ministerio de Política Territorial e Función Pública é o órgano encargado de impulsar o proceso de racionalización das tecnoloxías da información e das comunicacións no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos nos termos establecidos no Real Decreto 595/2018, de 22 de xuño, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais(Abre en nova xanela) , Real Decreto 863/2018, de 22 de xuño, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública(Abre en nova xanela) e en o  Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE(Abre en nova xanela) .

O Secretario Xeral de Administración Dixital é:

  • O Secretario do Pleno da Comisión de Estratexia TIC.
  • O Presidente do Comité Executivo da Comisión de Estratexia TIC.
  • O director do Comité de Dirección das Tecnoloxías de Información e Comunicacións.
  • O Presidente da Comisión Sectorial de Administración Electrónica.

A SGAD presta apoio técnico a todos estes órganos.

En cooperación internacional desenvolve unha extensa actividade:

  • No ámbito da Unión Europea: Comités, Grupos de traballo e foros da Comisión Europea (Plan de Acción 2011-2015, Programa ISA, Directiva de Servizos e Mercado Interior, Proxectos CIP-LSP como STORK2, XENE6 e E-SENS) e do Consello da UE (Grupo de traballo de telecomunicacións e Sociedade da Información)
  • No ámbito non Unión Europea: OCDE, Iberoamérica (RIMPE, CLAD, CEPAL), Arranxo de recoñecemento mutuo de certificados de seguridade das tecnoloxías da información, normalización internacional, etc.