accesskey_mod_content

Nova nota tècnica de l'OBSAE. Interconnexió de Registres entre Administracions Públiques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

24 setembre 2015

OBSAE

Cap a una Administració sense papers.

La complexitat administrativa d'Espanya fa que el ciutadà tinga la necessitat de relacionar-se amb diferents Administracions Públiques en funció de la competència que tinguen. És indubtable que, en general, l'Administració més pròxima a la ciutadania són les més de 8.000 Entitats Locals. Juntament amb Comunitats Autònomes i Administració General de l'Estat, es calcula que hi ha més de 20.000 oficines de registre de les diverses Administracions Públiques.

Per a les Administracions, la remissió de la documentació presentada pel ciutadà en les seues oficines de registre a altres administracions públiques genera uns costos directes quan s'utilitzen els mecanismes tradicionals (missatgeria, correu, motorista, etc.).

Mitjançant la creació de l'adequat escenari jurídic i tecnològic, s'ha articulat la interconnexió electrònica de registres públics entre les oficines de les diferents administracions públiques. D'esta manera s'eliminen les barreres derivades de l'organització territorial i la divisió de competències, es millora el servici al ciutadà i s'aconseguixen estalvis econòmics i temporals que beneficien a tots els actors involucrats.

Per a més informació pot consultar la nova nota tècnica de l'OBSAE: Interconnexió de registres entre les administracions: cap a l'administració sense papers..

Més informació en les solucions del CTT: Plataforma d'interconnexió de Registres (SIR) , GEISER (Gestió integral de Registre) , ORVE (Oficina Virtual de Registre) i SICRES 3.0    

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i servicis comuns