accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE. Interconexión de Rexistros entre Administracións Públicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 setembro 2015

OBSAE

Cara a unha Administración sen papeis.

A complexidade administrativa de España fai que o cidadán teña a necesidade de relacionarse con distintas Administracións Públicas en función da competencia que teñan. É indubidable que, en xeral, a Administración máis próxima á cidadanía son as máis de 8.000 Entidades locais. Xunto con Comunidades Autónomas e Administración Xeral do Estado, calcúlase que hai máis de 20.000 oficinas de rexistro das diversas Administracións Públicas.

Para as Administracións, a remisión da documentación presentada polo cidadán nas súas oficinas de rexistro a outras administracións públicas xera uns custos directos cando se utilizan os mecanismos tradicionais (mensaxería, correo, motorista, etc.).

Mediante a creación do adecuado escenario xurídico e tecnolóxico, articulouse a interconexión electrónica de rexistros públicos entre as oficinas das diferentes administracións públicas. Deste xeito elimínanse as barreiras derivadas da organización territorial e a división de competencias, mellórase o servizo ao cidadán e conséguense aforros económicos e temporais que benefician a todos os actores involucrados.

Para máis información pode consultar a nova nota técnica do OBSAE: Interconexión de rexistros entre as administracións: cara á administración sen papeis..

Máis información nas solucións do CTT: Plataforma de interconexión de Rexistros (SIR) , GEISER (Xestión integral de Rexistro) , ORVE (Oficina Virtual de Rexistro) e SICRES 3.0    

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns