accesskey_mod_content

Iniciativas legais e tecnolóxicas

21 - Organización e xestión do cambio nas unidades directivas da Comunidade de Madrid para o cumprimento da Lei 11/2007

Pepa Marín Cruz
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

22 - Redeseño e adaptación dos servizos da Comunidade de Madrid como garantía dos dereitos dos cidadáns

Fernando Humanes Pereira
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

23 - Do "Volva vostede mañá" a "Como vai o meu?" (en liña)

Nicolás López Manzanares
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

24 - Aula de innovación tecnolóxica

José Quirino Vargas Ibáñez
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

25 - SIVA: Sistema Integral de Valoracións Automatizadas

Ignacio García Rodríguez
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

26 - Espazo de coñecemento como motor do cambio na adminstración electrónica da Comunidade de Madrid

Mercedes Sainz Beivide
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

27 - EVALUA: Ferramenta de autoevaluación do grao de cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos

Ana Vázquez Ruiz
Axencia Española de Protección de Datos

28 - Avaliación da calidade e seguridade en produtos software

Daniel Mellado Fernández
Axencia Estatal de Administración Tributaria

29 - Administración electrónica e modernización: A "Folla de ruta" do Concello de Gandía

Lorenzo Pérez Sarrión - Concello de Gandía
Domingo Laborda Carrión - Autoritas

30 - VideoActa: Sistema de elaboración de actas de plenos municipais

José Manuel Hinojosa Pena
Concello de Valdepeñas

31 - Despregamento de software libre en comunicacións e seguridade

Jorge Gil Guerra
Biblioteca Nacional de España

32 - Estratexia de seguridade da Dirección Xeral de Informática e Comunicacións

Manuel Escudeiro Sánchez
Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

33 - Evolución tecnolóxica do sistema de xestión de recursos humanos da Comunidade Autónomqa da Rexión de Murcia

Manuel Escudeiro Sánchez
Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

34 - Protección de Datos e e-Administración

Emilio Aced Félez
Axencia de Protección de Datos da Comunidade de Madrid

35 - Plataforma de Xestión de Portais Web da Consellería de Cultura. Xunta de Andalucía

Manuel de Lózar López
Consellería de Innovación Ciencia e Empresa - Xunta de Andalucía

36 - A xestión unificada de identidades de Andalucía (GUIA)

Juan Sebastián Ojeda Pérez
Consellería de Innovación Ciencia e Empresa. Xunta de Andalucía

37 - NEREA: A última milla na Administración Electrónica de Andalucía

Daniel Santos Higueras
Consellería de Innovación, Ciencia e Empresa, Xunta de Andalucía

38 - A implantación en Catalunya de solucións comúns de administración electróncia

Ignasi Albors Rei
Consorci AOC

39 - Plataforma de interoperabilidade no ámbito da xestión académica e a formación virtual nas universidades españolas

Antonio Soa Venteo
CRUE-TIC / Universidade das Illas Baleares

40 - Centralización de sistemas físicos e lóxicos no Sistema de Información Castastral

Carlos Alonso Pena
DX Catastro. Ministerio de Economía e Facenda