accesskey_mod_content

CRUE Universidades Españolas implanta o Cliente lixeiro SCSPv3 en cloud para o conxunto das súas universidades

09 febreiro 2018

Logo crue

CRUE Universidades Españolas, coa colaboración de RedIRIS e o MINHAFP, implanta o Cliente lixeiro SCSPv3 en cloud como servizo compartido para o conxunto das súas universidades, dando un novo paso no impulso da interoperabilidade universitaria.

CRUE Universidades pon en marcha unha nova liña de acción, no ámbito da interoperabilidade universitaria, co obxectivo de facilitar que as súas universidades públicas poidan acceder a datos doutros organismos públicos dispoñibles a través da Plataforma de Intermediación de datos do Ministerio de Facenda e Función Pública e reducir así a carga documental dos trámites universitarios, en adecuación á Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común.

Para iso despregou unha instancia do Cliente lixeiro SCSPv3 en cloud, como novo servizo compartido universitario, grazas á colaboración coa Rede académica e de investigación española (RedIRIS) , financiada polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade e xestionada pola entidade pública empresarial Rede.es, e coa Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). O servizo atópase dispoñible desde este mes de febreiro e xa se integraron nel a Universidade Complutense de Madrid e a Universidade de Zaragoza . Espérase que nas próximas semanas incorpórense novas universidades.

Entre os conxuntos de datos máis demandados polas Universidades atópanse os de Familia numerosa e discapacidade incorporados durante 2017 á plataforma.

Servizos Consumidos por Universidades Consultas
Consulta de Título de Familia Numerosa 64.732
Consulta de Datos de Discapacidade 53.409
Consulta de Datos de Identidade SCSPv3 50.069
Verificación dos Datos de Identidade SCSPv3 14.589
Consulta de inexistencia de delitos sexuais por datos de filiación 9.563
Consulta de inexistencia de delitos sexuais por documentación 7.207
Títulos Universitarios por Documentación 4.208
Títulos Universitarios por datos de filiación 4.101
Consulta de Datos Catastrais SCSPv3 807
Títulos NON Universitarios por Documentación 123
Estar ao corrente de pago coa Seguridade Social 112
ECOT Contratación co sector Público 71
Certificado de nacemento 9
Situación Laboral en Data Concreta 4
Consulta de Condición de Bolseiro 1
Total Xeral 209.005

Esta liña de acción, na que as universidades actúan como cesionarios, enmárcase dentro das iniciativas do Nodo de Interoperabilidade do Sistema Universitario Español (NISUE) , posto en marcha en 2017, e que tamén facilita o cumprimento do papel de cedentes, a partir da posta a disposición doutros organismos do sector público de datos académicos, inicialmente de matrícula matrícula universitaria , que serán complementados durante 2018 cos do expediente académico. Na actualidade existen 7 universidades que ceden datos de matrícula a través de NISUE e outras 8 finalizando as súas tarefas de integración.

Este novo servizo compartido, liderado polo Grupo de Traballo de Administración Electrónica, Seguridade e Auditoría da Comisión Sectorial de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións de CRUE (CRUE-TIC), enmárcase no convenio de colaboración entre MINHAFP e CRUE Universidades Españolas , para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica, e continua unha liña de impulso na prestación de servizos ao cidadán iniciada en 2010, que se considera esencial para a adecuación ao marco normativo vixente.

Máis información en Soluciónelas  SCSPNISUE do CTT.

  • Cooperación interadministrativa
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Interoperabilidade