accesskey_mod_content

Elements comuns

Són aquells components horitzontals, posats a la disposició de totes les Administracions Públiques, que poden ser integrats en diferents aplicacions per construir un servei d'administració electrònica.
 • Signatura electrònica

  Logotip suite @signa

  Suite de productes relacionats amb la signatura electrònica per impulsar i facilitar la implantació de sistemes de signatura i autenticació en l'Administració Pública.

 • Intermediació de dades

  Logotip Intermediació de dades

  Suite de productes relacionats amb l'intercanvi de dades entre AAPP per facilitar la interoperabilitat en les Administracions Públiques

 • Registres de l'Administració

  Logotip ORVE -SIR

  Suite de productes que permeten avançar en la implantació dels registres electrònics en tots els àmbits administratius i afavorir l'intercanvi de seients registrals.

 • Notificacions en l'Administració

  Logotips Notifica i DEHú

  Suite de productes que faciliten la pràctica de les notificacions i les comunicacions en tots els àmbits administratius i afavoreixen l'accés i la compareixença dels interessats.

 • Autentica

  Logotip AUTENTICA

  Servei d'autenticació, Single Sign On i autorització d'empleats públics per a aplicacions internes de les AA.PP.

 • Passarel·la de Pagaments

  Imatge Passarel·la de Pagaments

  Aquesta plataforma facilita la implantació del pagament telemàtic en les aplicacions que gestionen tràmits que comportin el pagament de taxes, en els Organismes de l'Administració General de l'Estat.

 • CORINTO - Correspondència interadministrativa

  Imatge correspondència interadministrativa

  Proporciona un servei de correspondència entre unitats existents en el Directori Comú DIR3, que permet a les mateixes l'intercanvi de documentació amb plenes garanties registrals, gràcies al Registre Electrònic General de l'AGE, i de recepció i no repudi, gràcies als sistemes de signatura electrònica.

 • Plataformes integrades per a Entitats Locals i Comunitats Autònomes

  Imatge Entitats Locals i Comunitats Autònomes

  Permeten oferir serveis a EELL i CCAA des d'un punt centralitzat compartint la gestió dels usuaris i perfils d'accés.

 • Logotip suite @signa
  Signatura electrònica

  Suite de productes relacionats amb la signatura electrònica per impulsar i facilitar la implantació de sistemes de signatura i autenticació en l'Administració Pública.

 • Logotip Intermediació de dades
  Intermediació de dades

  Suite de productes relacionats amb l'intercanvi de dades entre AAPP per facilitar la interoperabilitat en les Administracions Públiques

 • Logotip ORVE -SIR
  Registres de l'Administració

  Suite de productes que permeten avançar en la implantació dels registres electrònics en tots els àmbits administratius i afavorir l'intercanvi de seients registrals.

 • Logotips Notifica i DEHú
  Notificacions en l'Administració

  Suite de productes que faciliten la pràctica de les notificacions i les comunicacions en tots els àmbits administratius i afavoreixen l'accés i la compareixença dels interessats.

 • Logotip AUTENTICA
  Autentica

  Servei d'autenticació, Single Sign On i autorització d'empleats públics per a aplicacions internes de les AA.PP.

 • Imatge Passarel·la de Pagaments
  Passarel·la de Pagaments

  Aquesta plataforma facilita la implantació del pagament telemàtic en les aplicacions que gestionen tràmits que comportin el pagament de taxes, en els Organismes de l'Administració General de l'Estat.

 • Imatge correspondència interadministrativa
  CORINTO - Correspondència interadministrativa

  Proporciona un servei de correspondència entre unitats existents en el Directori Comú DIR3, que permet a les mateixes l'intercanvi de documentació amb plenes garanties registrals, gràcies al Registre Electrònic General de l'AGE, i de recepció i no repudi, gràcies als sistemes de signatura electrònica.

 • Imatge Entitats Locals i Comunitats Autònomes
  Plataformes integrades per a Entitats Locals i Comunitats Autònomes

  Permeten oferir serveis a EELL i CCAA des d'un punt centralitzat compartint la gestió dels usuaris i perfils d'accés.

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats

Destacats