accesskey_mod_content

Servizo para os usuarios

41 - Mercurio: Un portal multimedia para o desenvolvemento da televisión educativa

Vicente Parello Eslamiada
Consellería de Educación da Xunta de Estremadura

42 - Comunidade educativa en rede: Converxencia cara ás aplicacións da web social no ámbito educativo

Vicente Parello Eslamiada e Concha Giovanetti Fernández de Henestrosa
Consellería de Educación da Xunta de Estremadura

43 - Papás 2.0: Educación 2.0 en Castela-A Mancha en 2010

María do Bueyo Ruiz Lasanta
Consellería de Educación e Ciencia. Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha

44 - Observatorio para a mellora dos servizos públicos da Xunta de Andalucía, unha plataforma TIC para a xestión da participación e a calidade dos servizos

Esperanza Álvarez Molina
Consellería de Xustiza e Administración Pública da Xunta de Andalucía

45 - PANAKEIA: Un sistema inegrado de xestión, información e seguimento de ensaios clínicos con medicamentos en Andalucía

Antonio Velázquez Martinez
Consellería de Saúde - Xunta de Andalucía

46 - Novo criterio de proximidade na elección de centros baseado na geolocalización

Felipe Faci Lázar
Departamento de Educación, Cultura e Deporte. Goberno de Aragón

47 - A relación co cidadán integrada con todos os sistemas de información corporativos

Pilar Sanz Jimenez
Deputación Xeral de Aragón

48 - Deputación Dixital de Huesca

Cristina Da Hera Pascual
Deputación Provincial de Huesca

49 - SALUDINFORMA, un servizo para mellorar a accesibilidade dos usuarios aragoneses á atención sanitaria

Diana Serrano Peris
Dirección Xeral de Atención ao Usuario. Dpto Saúde e Consumo. Goberno de Aragón

50 - O Proxecto @VANZA- E-learning nos ensinos regulados de Estremadura

Antonio Xaén Gil
Dirección Xeral de Formación Profesional e Aprendizaxe Permanente. Xunta de Estremadura

51 - Sistema de tramitación electrónica baseado en Framework de aplicación web e sistema BPM con integración con ferramentas corporativas e servizos de administración electrónica da Xunta de Andalucía

Carlos López Molina
Empresa Pública de Chans de Andalucía

52 - IREKIA: Unha ezperiencia de open government en EUSKADI

Jokin Olaizola Azkarate
Eusko Jaurlaritza - Goberno Vasco

53 - Exposición dun caso de éxito: "Excelentísima Deputación de Zaragoza, proxecto de teleformación dirixido a cidadáns do medio rural"

José Luís Do Recuncho Ruiz, Felipe Faci Lázaro
Excelentísima Deputación de Zaragoza

54 - O novo portal integral da Generalitat

Amparo Moura Martí
Generalitat da Comunitat Valenciana

55 - Utilización da web semántica e as ontologías para a difusión, o traballo e a investigación sobre textos normativos: A experiencia do Estatuto de Autonomía de Aragón

Francisco Javier García Marco
Goberno de Aragón

56 - A biblioteca virtual de dereito aragonés, un proxecto tecnolóxico en marcha

Elena Sequí Miguel
Goberno de Aragón

57 - Proxecto de novo portal de servizos da administración da Comunicade Autónoma de Aragón

Joaquín Gimeno Pérez
Goberno de Aragón

58 - Os gandeiros e o uso da administración electrónica: Solicitude telemática das guías para o movemento do gando

Maximo Frade Escrich
Goberno da Rioxa

59 - MOdernizacion e Desenvolvemento Local (MODELO)

Margarita Badiola Vale
Goberno do Principado de Asturias

60 - Metodoloxía do proceso de probas do Goberno do Principado de Asturias - METESPA

María Sandra García Peláez
Goberno do Principado de Asturias. Dirección Xeral de Informática