accesskey_mod_content

Eficiencia e sustentabilidade

61 - Mellora da calidade dos servizos da administración electrónica e a súa adecuación ao LAECSP

Ignacio Caño Lúa
Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación

62 - Foro de Intercambio de Experiencias en Migración a Fontes Abertas para Administracioes Públicas

Manuel Velardo Pacheco
Ministerio de Industria Turismo e Comercio. CENATIC

63 - PITEO - Remisión de plans de inspección técnica, económica e organizativa do CNE ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

Javier Lucas Rodríguez
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

64 - Rexistro de instalacións de raios X

José María Rodríguez-Valdés Carrillo
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

65 - REPRO - Rexistro Administrativo de Instalacións de Produción de Enerxía en Réxime Ordinario

Daniel Bris García
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

66 - Trámites relativos a instalacións nucleares e radioactivas

Jose María Rodríguez-Valdés Carrillo
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

67 - Procedemento de caracterización de área Eólica (Eólica Madriña)

Daniel Bris García
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

68 - RIPRE - Rexistro de instalacións de produción de enerxía eléctrica en réxime especial

Javier Lucas Rodríguez
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

69 - Arquivo electrónico en fontes abertas segundo LAECSP con i-Arxiu

Manuel Velardo Pacheco, CENATIC
Raimon Nualart, CatCERT
Luís Peláez (ATOS Origin)

70 - Esquema xudicial de interoperabilidade e seguridade (EJIS)

Eva Mª Ortiz Tovar
Ministerio de Xustiza, Consello Xeral do Poder Xudicial, Fiscalia Xeral do Estado, CC.AA.

71 - Sistema de información sobre a situación da administración electrónica en España e base de datos de estudos

Mª Angeles Veiga Rueda
Ministerio da Presidencia

72 - Centro de Transferencia de Tecnoloxía - CTT

Mª Elena Muñoz Salinero
Ministerio da Presidencia

73 - ARCADIA: Xestión do Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local

Aitor Cubo Contreras
Ministerio de Política Territorial

74 - Optimización do custo de impresión na Seguridade Social

Fernando Martin Arbeloa
Ministerio de Traballo e Inmigración

75 - Sistema de informacion urbana

Emilio López Romeu
Ministerio de Vivenda

76 - EITV (Aplicación de consulta de cartóns ITV)

Prado Neto Barrantes
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

77 - Enchemento telemático e elaboración de estatísticas do sector mineiro en España (ESMIRNA)

Pablo Burgos Casado
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

78 - Adaptación de procedementos á Lei 11/2007 co Xestor de Expedientes Normalizado (XENE) no MITYC

Pablo Burgos Casado
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

79 - Catastro mineiro

Pablo Burgos Casado
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

80 - A calidade na xestión dun servizo. Os procedementos corporativos nas organizacións TIC

Catalina Álvarez González
Principado de Asturias