accesskey_mod_content

As tecnoloxías da información e as comunicacións aplicadas aos procesos electorais

Logo de Tecnimap 2010

A introdución do TIC nos procesos electorais dota a estes de axilidade e eficiencia. No entanto, dada a importancia democrática das citas electorais, é necesario que dita introdución realícese coas pertinentes salvagardas de seguridade, confianza e transparencia

Liña 4: Iniciativas legais e técnicas

Xoves, 8 de abril - Sesión 9 - 12:30 - 14:30 - Sala B

A introdución do TIC nos procesos electorais dota a estes de axilidade e eficiencia. No entanto, dada a importancia democrática das citas electorais, é necesario que dita introdución realícese coas pertinentes salvagardas de seguridade, confianza e transparencia. O correcto exercicio do dereito de sufraxio é a esencia da democracia, de aí a necesidade de extremar as cautelas para asegurar, de forma indubitada, a limpeza do proceso sen diminución dos seus evidentes e enormes vantaxes. O Ministerio do Interior como Departamento competente por razón da materia lidera as iniciativas neste campo. É preciso incorporar as melloras técnicas e avances que garantan a transparencia, seguridade, fiabilidade e auditabilidad de todos os elementos, procesos e resultados e que calquera novidade neste ámbito sexa coñecida amplamente polos cidadáns e as administracións públicas. Ver máis 

Moderador:

D. Xusto Zambrana Pineda. Subsecretario, Ministerio do Interior

Relatores:

  • D. Anxo Ros Domingo. Alcalde de Lleida e Presidente da Comisión de Sociedade da Información e Novas Tecnoloxías da FEMP, Concello de Lleida
  • D. Adolfo Hernández Lafuente. Director Xeral de Política Interior, Ministerio do Interior
  • D. Luís Roldán Alegre. Director Xeral de Organización, Inspección e Servizos Goberno de Aragón
  • D. Jose Luís Viedma Lozano. Subdirector Xeral da Oficina do Censo Electoral, Instituto Nacional de Estatística, Ministerio de Economía e Facenda


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)