accesskey_mod_content

O servizo de remisión a Xustiza de Inside case alcanza os 123.000 expedientes

04 outubro 2021

Inside, como servizo de xestión de documentos e expedientes electrónicos en consonancia co recolleito no ENI , permite entre os seus servizos a remisión de expedientes a Xustiza.

De acordo ao detallado nos principios xerais da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, recóllese a interoperabilidade entre os principios de actuación das Administracións Públicas, de forma que estas relacionaranse entre si a través de medios electrónicos. Este principio é desenvolvido no Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro(Abre en nova xanela) onde se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade. 
Así mesmo na lei 18/2011, do 5 de xullo(Abre en nova xanela) , reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza, recóllense os expedientes xudiciais electrónicos e a súa remisión telemática. 
 
Inside é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o ENI , esquema que establece as normas básicas para o intercambio e almacenamento de documentos e expedientes electrónicos e integra servizos de Interconexión coa Administración de Xustiza e en xeral, con outras administracións.
 
Neste contexto desde o servizo Inside de ofrécese o servizo de remisión de expedientes a xustiza, o cal acumulou na actualidade as 122.770 remisións. Móstrase a seguir un detalle de con os destinos das remisións máis recentes.
 
 
Máis información na solución Inside do CTT
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns