accesskey_mod_content

Máis do 80% das universidades públicas intégranse con AnotaRCP

12 maio 2021

40 universidades públicas de 49 xa envían electronicamente os documentos rexistrais ao Rexistro Central de Persoal mediante o servizo AnotaRCP ofrecido pola Secretaría Xeral de Administración Dixital.

Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal ( RCP ) polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 
Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos este documentos.
 
As unidades xestoras de poden, RRHH mediante as aplicacións de que RRHH se integran con , Anota RCP enviar aos RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados pola oficina delegada do RCP , que os anota, firma e almacena no Rexistro Central de Persoal.
 
Todos os ministerios xa envían documentos electrónicos desde os seus sistemas de información da RRHH o Rexistro Central de Persoal vía AnotaRCP.
 
No caso das universidades, 40 universidades públicas dun total de 49, máis do 80%, están integradas con AnotaRCP. O resto de universidades están en fase de implantación.
 
Pode consultar a listaxe de universidades xa integradas en https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota/mais  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota/mais 
 

Máis información na solución Anota RCP do CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía