Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Anota RCP

 • Resumen:
  Anota permite ás unidades de RRHH da Administración do Estado e das Universidades Públicas o envío de documentos electrónicos ao Rexistro Central de Persoal
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Política Territorial e Función Pública
  Secretaría de Estado de Función Pública
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede de infraestruturas
  Contacto:

  https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/RCPTIC

  Dirección: Ministerio de Política Territorial e Función Pública  --   Secretaría Xeral de Administración Dixital  C/ Manuel Cortina nº 2   28071 – MADRID

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de recursos humanos
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Organizativa
  Linguaxe de Programación:
  JAVA
  Sistema Operativo:
  Calquera

  Descrición

  O Rexistro Central de Persoal, regulado no artigo 71 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado, e reglamentado sucesivamente polo Real Decreto 1405/1986, de 6 de xuño e o Real Decreto 2073/1999, de 30 decembro, é o órgano da Administración do Estado no que se inscribe ao persoal ao seu servizo e anótanse, preceptivamente, todos os actos que afecten á súa vida administrativa.

  Para levar a cabo ditas inscricións e anotacións os órganos competentes en materia de persoal remiten ao RCP documentos rexistrais recollendo os distintos actos administrativos (tomas de posesión, cesamentos, recoñecementos de grao, etc...).

  A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece no seu artigo 26 a emisión dos documentos administrativos por escrito a través de medios electrónicos.

  Anota RCP permite ás unidades de RRHH da Administración do Estado e das Universidades Públicas o envío por medio electrónico dos devanditos documentos ao RCP, en liña coa Lei 39/2015.

  Deste xeito permítese que a inscrición e anotación dos actos relativos ao persoal tramítese de forma electrónica. O uso deste sistema supón unha mellora dos tempos de tramitación, elimina o papel e facilita a xestión documental, entre outras vantaxes.

  O Rexistro Central de Persoal estableceu o 15 de xullo de 2020 como data límite para a comunicación en papel de actos administrativos e de xestión de persoal.

  A partir desa data non será posible a firma manual dos documentos rexistrais nin o envío de ficheiros planos. A comunicación deberá ser electrónica vía BADARAL (unidades RRHH AGE), SIGP (unidades RRHH AGE) e outros sistemas de xestión de RRHH integrados con AnotaRCP.

  O obxectivo final é eliminar o envío de documentos en soporte papel. O sistema que ofrece o RCP está composto por varios servizos:

  • ANOT@RCP: permite o envío de documentos rexistrais ao RCP. Uso obrigatorio.
  • CONSULT@RCP: Consulta de documentos rexistrais.Uso opcional.
  • EDIT@RCP: Xeración de documentos rexistrais. Uso opcional.

  Recomendamos que se comece co desenvolvemento de Anot@rcp.  Na área de descargas está dispoñible un proxecto Proxecto SoapUI onde hai algunhas peticións de proba que inclúen un documento rexistral de exemplo.  Para as primeiras probas podedes utilizar este documento.

   

  Noticias

  28 May 2020

  A Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos enviará anotacións de cesamento en posto de traballo Despregar acordeon

  A Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos foi autorizada a enviar documentos de anotación de cesamento en posto de traballo.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  • Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos.
  28 May 2020

  SIGP -servizo común do Estado- enviará prórrogas, integración en corpo, cambio de convenio, e documentos DESER Despregar acordeon

  Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP), servizo común do Estado, ha sdo autorizado para enviar anotacións de prórroga, de integración en corpo, de cambio de convenio, e documentos DESER de anulación.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  • Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos.
  22 May 2020

  Nota importante sobre documentos rexistrais Despregar acordeon

  Para facilitar a gravación manual dos documentos rexistrais en formato papel, con carácter xeral desde que se constituíu o RCP, veuse incluíndo na parte superior dereita dos documentos o tipo de documento, DNI e data de referencia.

  Exemplo: F10R *12345678 *220520

  Estes datos xa non é necesario que se reflictan na parte superior dereita dos documentos, debido a que a tramitación vía AnotaRCP é electrónica e non require gravación manual. Se seguen enviando devanditos datos, hai que ter en conta que a data de referencia ten que corresponderse co campo do documento que vén reflectido na columna "Data de Referencia" no Excel de Anotacións e documentos rexistrais, publicado na sección de Descargas.

  Por exemplo, no caso dos documentos F4R debe coincidir coa data de cesamento.

  19 May 2020

  A Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos enviará anotacións de recoñecemento de grao persoal Despregar acordeon

  A Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos foi autorizada a enviar documentos de recoñecemento de grao persoal.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  12 May 2020

  Táboas de códigos de RCP Despregar acordeon

  Os documentos rexistrais que se anotan en RCP conteñen datos codificados definidos no Rexistro Central de Persoal.

  Publícanse as táboas de conceptos codificados na área de descarga, dispoñibles para usuarios dados de alta no PAe.

  É importante que os datos enviados a RCP estean vixentes nas táboas de códigos, por iso recoméndase a súa descarga, para asegurar que son compatibles cos datos dos sistemas de xestión de RRHH que se integran con Anota RCP.

  09 May 2020

  Aclaracións sobre as probas de integración Despregar acordeon

  Co fin de facilitar as probas aos Organismos que se están integrando con AnotaRCP publicouse unha nova versión da guía rápida de integración con Anota RCP. Está dispoñible na apartado 'Documentación Xeral', da 'Área de descargas'.

   Recoméndase ler a guía de integración, concretamente o apartado 3, que se ampliou detallando as fases das probas:

  1. Obtención do xogo de probas.

  2. Probas técnicas do departamento TI do organismo que se integra con AnotaRCP, co equipo TI de AnotaRCP.

  3. Probas funcionais do departamento de RRHH do organismo, coa Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal.

  Moitas grazas pola súa colaboración.

  08 May 2020

  Aviso sobre anotación de titulacións e cursos Despregar acordeon

  Os documentos rexistrais F10R e L7R de anotación de titulación ou curso de formación conteñen información sobre o organismo que expide o título ou imparte o curso. Esa información aparece dividida en dous campos, de enchemento alternativo: o código da unidade, se está codificada nas unidades orgánicas no RCP, ou texto libre, se é un organismo fose do ámbito do RCP (e.g. unha universidade privada). 

  Aínda que eses dous campos son de enchemento alternativo, o óptimo é que se informe o código da unidade sempre que sexa posible, porque iso garante maior calidade do sistema e fai máis fácil a explotación posterior da información.

  Por iso é imprescindible que se indique esa preferencia nos sistemas informáticos que xeran os documentos e envíanos a AnotaRCP, mediante, por exemplo, a incorporación dun aviso ou control, e que se difundan instrucións nese sentido aos centros xestores de RRHH.

  Nese sentido, pódese consultar as unidades orgánicas codificadas no RCP no Portal Funciona, ou solicitalas no formulario  https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/RCPTIC .

  Moitas grazas pola súa colaboración.

  05 May 2020

  O Ministerio de Educación enviará anotacións de Redución de Xornada Despregar acordeon

  O Ministerio de Educación foi autorizado a enviar documentos de redución de xornada para persoal funcionario.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  17 April 2020

  A Universidade de Las Palmas de Gran Canaria enviará anotacións de Cambio de Convenio Despregar acordeon

  A Universidade de Las Palmas de Gran Canaria foi autorizada a enviar documentos de Cambio de Convenio.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  19 March 2020

  Nova versión de Edita en produción Despregar acordeon

  Está dispoñible unha nova versión de Edita RCP en produción, que inclúe variacións nos documentos e o novo modelo M4R que se aprobarán cunha Resolución da D.X. de Función Pública, Lémbrase que está publicado na área de descargas unha nova versión do manual de integración con EditaRCP, que inclúe un apartado novo de consellos para o enchemento de documentos rexistrais.

  Recoméndase a lectura dese apartado.

  O uso de EditaRCP facilita a adaptación da xeración de documentos rexistrais cando se produzan resolucións da D.X. de Función Pública modificándoos.

  Está prevista a publicación dunha resolución da D.X. de Función Pública aprobando as modificacións nos documentos rexistrais.

   

  13 March 2020

  A Universidade de Las Palmas de Gran Canaria enviará integracións en corpo Despregar acordeon

  A Universidade de Las Palmas de Gran Canaria foi autorizada a enviar documentos de integración en corpo.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  administrar iniciativa
   
  13 March 2020

  Nova versión de EditaRCP en preprodución Despregar acordeon

  Está dispoñible unha nova versión de Edita RCP, que inclúe variacións nos documentos e o novo modelo M4R que se aprobarán cunha Resolución da D.X. de Función Pública, Lémbrase que está publicado na área de descargas unha nova versión do manual de integración con EditaRCP, que inclúe un apartado novo de consellos para o enchemento de documentos rexistrais.

  Recoméndase a lectura dese apartado.

  O uso de EditaRCP facilita a adaptación da xeración de documentos rexistrais cando se produzan resolucións da D.X. de Función Pública modificándoos.

  Está prevista a publicación dunha resolución proximamente.

  Doutra banda, lémbrase que se publicou unha nova versión do Manual de integración con AnotaRCP que introduce importantes novidades.

  Finalmente, recoméndase axilizar o ritmo de implantación da integración con AnotaRCP, dada a proximidade do 15 de xullo, data límite de envío de documentos en soporte papel e de anotacións en ficheiros de texto.

  04 March 2020

  Nova versión de manual de integración con EditaRCP Despregar acordeon

  Publícase na área de descargas unha nova versión do manual de integración con EditaRCP, que inclúe un apartado novo de consellos para o enchemento de documentos rexistrais.

  Recoméndase a lectura dese apartado.

  O uso de EditaRCP facilita a adaptación da xeración de documentos rexistrais cando se produzan resolucións da D.X. de Función Pública modificándoos.

  Está prevista a publicación dunha resolución proximamente.

  Doutra banda, lémbrase que se publicou unha nova versión do Manual de integración con AnotaRCP que introduce importantes novidades.

  Finalmente, recoméndase axilizar o ritmo de implantación da integración con AnotaRCP, dada a proximidade do 15 de xullo, data límite de envío de documentos en soporte papel e de anotacións en ficheiros de texto.

  04 March 2020

  Novas autorizacións en Anota RCP Despregar acordeon

  O Ministerio de Educación foi autorizado polo RCP para enviar cesamentos e prórrogas vía AnotaRCP.

  O Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP), que dá servizo aos ministerios e organismos da Administración Xeral do Estado, foi autorizado polo RCP para enviar anotacións de grao, trienios e cambios de situación vía AnotaRCP.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  25 February 2020

  Novidades en Anota RCP Despregar acordeon

  Publícanse os seguintes documentos na área de Descargas:

  Documentación Xeral:

  Nova versión da lista de anotacións e documentos rexistrais, incluíndo nunha nova columna a data de referencia de cada documento, que é a que figura no expediente administrativo que os empregados públicos poden consultar desde Cartafol Cidadán ou a Sede Funciona, e os xestores de RRHH desde RCP e os sistemas de información integrados con RCP.

  Nova versión das regras de xestión de documentos rexistrais, que reflicte un novo código de licenza.

  Documentos de integración:

  Formato CPG de anotación de compatibilidade.

  Novas versións de DID, PER, PMC, TCF e VDP, debido a que se inclúe un novo elemento que temporalmente será opcional, pero que nun futuro próximo será obrigatorio. Este elemento permite identificar os casos nos que un efectivo ten aberta máis dunha relación de servizos simultaneamente. Por exemplo, un funcionario do estado que ademais é profesor asociado dunha universidade. Recoméndase informar ese elemento.

  Doutra banda, lémbrase a dispoñibilidade de elementos para informar os datos de contacto da unidade de RRHH que remite as peticións e os documentos. Recoméndase informar eses datos para facilitar a xestión dos documentos ao RCP.

  24 February 2020

  A Universidade de Zaragoza comezará a enviar tomas de posesión Despregar acordeon

  A Universidade de Zaragoza foi autorizada polo RCP para enviar tomas de posesión vía AnotaRCP.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  18 February 2020

  Disponiblidad de Portafirmas para firma de documentos Despregar acordeon

  Os documentos rexistrais que reflicten actos administrativos sobre empregados públicos, e envíanse ao RCP a través de AnotaRCP, e poden xerarse con EditaRCP, deben estar asinados electronicamente pola autoridade competente de ministerio, universidade ou organismo no que está a desempeñar as súas funcións o empregado público.

  O instrumento para a firma debe xerar firmas conforme ao formato publicado no manual de integración de AnotaRCP, e válidas para a plataforma @asina da Administración Xeral do Estado. É o único requisito imprescindible. No entanto, existen dous portafirmas que están a disposición das unidades de RRHH, se non dispoñen dun propio. 

  O uso do portafirmas xa existentes permite liberar recursos de desenvolvemento e mantemento para poder dedicalos a outros temas necesarios para a organización que envía os documentos.

  As universidades públicas poden utilizar o Portafirmas SARA ofrecido pola Secretaría Xeral de Administración Dixital a todas as administracións públicas.

  Doutra banda, os ministerios e organismos da Administración Xeral do Estado poden utilizar o Portafirmas AGE 

  Ambos os portafirmas poden usarse na nube ou instalarse. Se o uso do portafirmas vai ser masivo, a recomendación é a instalación do produto en lugar do uso na nube.

  Para máis información poden consultar a seguinte ligazón:  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/portafirmas .

  14 February 2020

  Novas autorizacións en Anota RCP e Edita RCP Despregar acordeon

  As seguintes universidades foron autorizadas para enviar estas anotacións vía Anota RCP:

  Las Palmas de Gran Canaria: Inscrición de persoal funcionario e de persoal laboral. Recoñecemento de tempo de servizos a efectos de trienios.

  Universidade de Zaragoza: Inscrición de persoal funcionario.

  Doutra banda, a Universidade de Cantabria foi autorizada a utilizar Edita RCP.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  • Universidade de León.
  14 February 2020

  A Universidade de León intégrase en Anot@ RCP Despregar acordeon

  A Universidade de León foi autorizada para presentar anotacións de titulacións e cursos de formación.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  07 February 2020

  Nova versión de Anota RCP e Edita RCP en produción Despregar acordeon

  Xa está dispoñible unha nova versión de AnotaRCP e EditaRCP que inclúe, entre outras novidades:

  Incorporación de novos métodos para enviar os tipos de documentos que non están asociados a anotacións.

  Incorporación de novos métodos para o envío de documentos de anulación DESER.

  Posibilidade de engadir información de contacto da unidade de RRHH remitente do documento, a efectos de que o RCP poida consultar calquera tema respecto da petición.

  Listaxe de erros que devolve Anota RCP.

  Xestión de peticións duplicadas.

  Adaptación ao IV Convenio único de persoal laboral do Estado, que inclúe a clasificación profesional baseada en especialidades e familias profesionais.

  05 February 2020

  A Universidade Miguel Hernández de Elxe enviará permisos e licenzas Despregar acordeon

  A Universidade Miguel Hernández de Elxe foi autorizada para presentar licenzas e permisos vía Anota RCP.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 15 de xullo de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  28 January 2020

  Nova versión de Anota RCP e Edita RCP en preprodución Despregar acordeon

  Xa está dispoñible unha nova versión de AnotaRCP e EditaRCP que inclúe, entre outras novidades:

  Incorporación de novos métodos para enviar os tipos de documentos que non están asociados a anotacións.

  Incorporación de novos métodos para o envío de documentos de anulación DESER.

  Posibilidade de engadir información de contacto da unidade de RRHH remitente do documento, a efectos de que o RCP poida consultar calquera tema respecto da petición.

  Listaxe de erros que devolve Anota RCP.

  Xestión de peticións duplicadas.

  Adaptación ao IV Convenio único de persoal laboral do Estado, que inclúe a clasificación profesional baseada en especialidades e familias profesionais.

  23 January 2020

  Nova versión de Anota RCP Despregar acordeon

  Publícase unha nova versión do Manual de Integración con AnotaRCP que inclúe, entre outras novidades:

  Incorporación de novos métodos para enviar os tipos de documentos que non están asociados a anotacións.

  Incorporación de novos métodos para o envío de documentos de anulación DESER.

  Posibilidade de engadir información de contacto da unidade de RRHH remitente do documento, a efectos de que o RCP poida consultar calquera tema respecto da petición.

  Listaxe de erros que devolve Anota RCP.

  Xestión de peticións duplicadas.

   

  07 January 2020

  Fin da comunicación en papel ao RCP: ampliación do prazo ata o 15/07/2020 Despregar acordeon

  Comunícase que se amplía ata o 15 de xullo de 2020 a comunicación en papel de actos administrativos e de xestión de persoal ao Rexistro Central de Persoal (RCP). A partir desa data, a relación co Rexistro Central de Persoal será exclusivamente electrónica.

  A partir desa data, 15 de xullo de 2020, por tanto,

  -    Non será posible a firma manual dos documentos rexistrais, nin pola autoridade competente nin pola oficina delegada, nin a remisión dos mesmos en papel.

  -    Non será posible o envío de ficheiros planos (.txt) a través de SIRES, o sistema de intercambio de ficheiros do RCP.

  -    A comunicación co RCP deberá ser electrónica, utilizando para iso as canles establecidas para o efecto: SIGP ou outros sistemas integrados co servizo común “Anota RCP”. A información de Anota RCP pódese consultar no Portal de Administración Electrónica: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota#.WuGjv4jFLcs

  Rógase difusión desta mensaxe entre os organismos dependentes ou vinculados a ese ministerio.

  -- Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal Dirección Xeral da Función Pública MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  27 December 2019

  O Ministerio de Educación e Formación profesional comeza a enviar inscricións de funcionarios interinos Despregar acordeon

  O Ministerio de Educación e Función Pública foi autorizado para presentar inscricións de persoal funcionario interino vía Anota RCP.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  11 December 2019

  Novas autorizacións en Anota RCP e Edita RCP Despregar acordeon

  Os seguintes organismos foron autorizados a presentar as seguintes anotacións:

  Ministerio de Educación e Función Pública: Tomas de posesión.

  Universidade Miguel Hernández de Elxe: Nomeamentos.

  Doutra banda, os seguintes organismos foron autorizados a usar Edita RCP:

  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Politécnica de Cartaxena.
  • Universidade de Zaragoza.

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Edita RCP permite a xeración de documentos rexistrais en formato PDF. É de uso opcional pero recomendable, xa que permite illarse dos cambios futuros no formato dos devanditos documentos.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  30 November 2019

  Guía rápida para a integración con Anota RCP Despregar acordeon

  Dada a proximidade da data límite establecida polo RCP para a comunicación electrónica dos documentos rexistrais (1 de febreiro de 2020), publicouse unha guía que inclúe unha serie de recomendacións para a integración dos sistemas de xestión de RRHH dos organismos coa suite de servizos Anota RCP; para o envío electrónico de documentos rexistrais ao Rexistro Central de Persoal.

  A guía rápida está dispoñible na área de descargas.

  29 November 2019

  Novas autorizacións en Anota RCP Despregar acordeon

  Os seguintes organismos foron autorizados a presentar as seguintes anotacións:

  Ministerio de Educación e Función Pública: Licenzas.

  Axencia Estatal de Administración Tributaria: Tomas de posesión e cesamentos.

  Universidade Miguel Hernández de Elxe: Cesamentos.

  Universidade de Las Palmas de Gran Canaria: Tomas de posesión, cesamentos, graos e prórrogas.

  Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  • Universidade de Zaragoza.
  28 November 2019

  A Universidade de Zaragoza intégrase en Anota RCP Despregar acordeon

  A Universidade de Zaragoza foi autorizada para enviar recoñecementos de trienios.

  Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  22 November 2019

  O Ministerio de Educación e Formación Profesional comeza a enviar trienios e sexenios vía AnotaRCP Despregar acordeon

  O Ministerio de Educación e Formación Profesional, que xa envía algúns tipos de anotación vía Anot@, foi autorizado para enviar recoñecementos de trienios e sexenios.

  Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Universidade Jaume I de Castelló.
  15 November 2019

  A Universidade Miguel Hernández de Elxe enviará recoñecementos de servizos previos e tomas de posesión Despregar acordeon

  A Universidade Miguel Hernández de Elxe, que xa envía algúns tipos de anotación vía Anot@, foi autorizada para enviar recoñecementos de servizos previos e tomas de posesión.

  Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  15 November 2019

  A Universidade Jaume I de Castelló intégrase en Anota RCP Despregar acordeon

  A Universidade Jaume I de Castelló comezou a enviar recoñecementos de trienios ao Rexistro Central de Persoal (RCP) vía Anota RCP

  Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anota RCP, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anota RCP:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  11 November 2019

  A Axencia Estatal de Administración Tributaria comeza a enviar trienios vía AnotaRCP Despregar acordeon

  A Axencia Estatal de Administración Tributaria, que xa envía algúns tipos de anotación vía Anot@, comezou a enviar recoñecementos de trienios.

  Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  08 November 2019

  O Ministerio de Educación e Formación Profesional comeza a enviar ceses vía AnotaRCP Despregar acordeon

  O Ministerio de Educación e Formación Profesional, que xa enviaba algúns tipos de anotación vía Anot@, comezou a enviar cesamentos en posto de traballo.

  Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria.
  18 October 2019

  A Universidade de Las Palmas de Gran Canaria intégrase en Anot@ RCP Despregar acordeon

  A Universidade de Las Palmas de Gran Canaria comezou a enviar algúns modelos de documentos rexistrais ao Rexistro Central de Persoal (RCP) vía Anot@.

  Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

  Xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@:

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
  • Universidade de Murcia
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE).
  • Ministerio de Educación e Formación Profesional.
  • Universidade Miguel Hernández de Elxe.
  11 October 2019

  O Ministerio de Educación e Formación Profesional, e a Universidade Miguel Hernández de Elxe intégranse en Anot@ RCP Despregar acordeon

  O Ministerio de Educación e Formación Profesional, e a Universidade Miguel Hernández de Elxe comezaron a enviar algúns modelos de documentos rexistrais ao Rexistro Central de Persoal (RCP) vía Anot@.


  Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@, e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.


  As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.


  A Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) , a Universidade de Murcia e o Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP, - servizo común da AGE), son os outros sistemas que xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@.

  06 May 2019

  Prevista nova versión EditaRCP Despregar acordeon

  Está prevista unha nova versión de EditaRCP que implica cambios substanciais na interface do servizo. Recoméndase non iniciar traballos de integración con edit@rcp ata a liberación da nova versión.

  Recomendamos que comecedes co desenvolvemento de Anot@rcp.  Podedes consultar toda a información en:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota/descargas#.XMgvvqJH7Vg

  Podedes descargarvos o proxecto Proxecto SoapUI graos e cursos/títulos onde hai algunhas peticións de proba que inclúen un documento rexistral de exemplo.  Para as primeiras probas podedes utilizar este documento. 

  No Manual Anota RCP v8 (1471  KB · PDF) en Documentos de Integración podedes ver as instrucións para solicitar o alta no servizo.

  Calquera dúbida, por favor, dirijanse a nós por esa vía. Desculpen as molestias.

  21 February 2018

  Nova versión do manual de integración de Anota RCP Despregar acordeon

  Anota RCP permite ás unidades de RRHH da Administración do Estado e das Universidades Públicas o envío de documentos electrónicos ao Rexistro Central de Persoal.Xa está dispoñible na área de descargas:

  Unha nova versión do manual de integración.

  Os anexos de formato das anotacións de grao, títulos e cursos.

  Os ficheiros WSDL e XSD do servizo web.

  Un exemplo de proxecto SoapUI.

  Publicaranse todos os anexos de anotacións gradualmente, e actualizarase o exemplo de proxecto SoapUI incluíndo máis tipos de petición.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral