accesskey_mod_content

Segundo ano de crecemento notable de uso do servizo AUTENTICA

21 febreiro 2020

Logo AUTENTICA

Durante 2019, o uso do servizo AUTENTICA como sistema de autenticación aumentou en máis dun 150%, pasando de 2 millóns de autenticacións en 2018, a máis de 5 millóns de autenticacións en 2019.

AUTENTICA é un servizo de autenticación, Single Sign On e autorización de empregados públicos, altos cargos e persoal relacionado, para aplicacións internas das AA.PP. Dispón dun repositorio horizontal de usuarios provenientes de fontes primarias. AUTENTICA prové atributos dos usuarios, como a unidade e o posto.

Durante 2019, o uso do servizo AUTENTICA como sistema de autenticación aumentou en máis dun 150%, pasando de 2 millóns de autenticacións en 2018, a máis de 5 millóns de autenticacións en 2019.

Este é o segundo ano de crecemento notable de uso do servizo, pois en 2018 tamén se rexistrou un forte crecemento, de case un 800%, desde 240 mil autenticacións xestionadas en 2017. Este forte crecemento débese á incorporación en AUTENTICA de aplicacións e servizos da SGAD que son moi demandadas polos usuarios, como son o Portal Funciona, a nova Sede Funciona, o Servizo Integrado de Xestión de Persoal, TRAMA e Geiser.

Adicionalmente, o número de aplicacións integradas con AUTENTICA aumentou tamén notablemente, alcanzando a cifra de 57 aplicacións, fronte a 35 aplicacións usuarias en 2018. Ademais de dar servizo á SGAD, AUTENTICA tamén conta con aplicacións integradas doutros Ministerios, como o Ministerio do Interior e o Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática, así como doutros organismos como o Parque Móbil do Estado, o IGAE, o BOE.

Máis información na Solución AUTENTICA do CTT

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral