accesskey_mod_content

Modificación nos procedementos de alta de usuarios en cl@ve

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 abril 2020

Habilítase o cambio de teléfono asociado a un usuario mediante un procedemento específico con videoconferencia.

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal), sen ter que lembrar claves diferentes para acceder aos distintos servizos. Cl@ve complementa os actuais sistemas de acceso mediante DNI-e e certificado electrónico,mediante claves concertadas, e ofrece diferentes niveis de seguridade en canto á calidade de identificación, dependendo do tipo de rexistro que se realice.

Neste contexto a AEAT(Abre en nova xanela) incorporou un novo trámite na xestión das credenciais de , Cl@ve polo que é posible modificar o número de teléfono asociado ao usuario achegando vídeo e información relacionada. Está accesible aquí(Abre en nova xanela) .

Doutra banda, continúa plenamente operativa a opción de rexistro en por Cl@ve Internet, cando non se dispoña de certificado electrónico, solicitando a carta de invitación, que será enviada por correo postal ao domicilio fiscal do interesado, e completando o rexistro co Código Seguro de Verificación ( CSV ) que consta na carta. Este método de rexistro achegará un nivel de seguridade Básico.

Máis información na solución Cl@ve do CTT .

  • Identidade e Firma electrónica
  • Cidadán