accesskey_mod_content

Operativos a través da PID dous novos servizos de consulta para beneficiarios de dereitos por ser vítima do terrorismo

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 setembro 2018

Logo do SVD

O Ministerio do Interior, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición dos organismos públicos dous servizos de consulta acerca da condición de ser beneficiario de axudas por ser vítima do terrorismo.

Este servizo de consulta engloba dúas accións. En primeiro lugar, pódese consultar a condición de vítima de terrorismo  dunha persoa, ou familiar de vítima, para efectos de acreditar o seu dereito aos beneficios especiais que a normativa vixente recoñécelle, como, por exemplo, as exencións de pago de taxas académicas ou de dereitos de exame, dispénsaa de taxas xudiciais ou o beneficio de asistencia xurídica gratuíta, así como distintas bonificacións laborais e tarifas especiais para autónomos, bolsas de estudo e comedor, entre outras.

Por outra banda, a listaxe de exencións, axudas e bonificacións que o servizo confirma se se ten dereito ou non se pode consultar no Catálogo de servizos de Verificación e Consulta de Datos SCSPv3 e na documentación específica do servizo no Portal de Administración Electrónica.

Estes dous servizos, que devolven a mesma información, difiren en que un está pensado para a tramitación automatizada e outra para confirmación manual por parte do persoal do Ministerio do Interior, son os primeiros que desde o Ministerio do Interior como cedente incorpóranse á Plataforma de Intermediación de Datos, sen ter en conta os iniciais de consulta e verificación de datos de identidade que están desde o principio e que fornece a Dirección da Policía. Estes servizos veñen sumarse aos máis de cen servizos que xa ofrece a Plataforma de Intermediación de Datos co obxectivo de facilitar os trámites a cidadáns, que evitan achegar aqueles documentos dos que xa dispón a Administración, neste caso concreto o certificado da condición de vítima de terrorismo, ou familiar relacionado.

Máis sobre Servizo de Verificación e Consulta de Datos (SVD) no PAe

Máis sobre a Substitución de Certificados en papel (SCSP) no PAe

  • Cidadán
  • Servizos electrónicos