accesskey_mod_content

Desplegada nova versió d'Arxive v1.2.5.5

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

07 març 2018

logo arxive

Esta versió permet donar resposta a sol·licituds d'accés a l'arxiu electrònic mitjançant paquets de difusió.

Arxive és una aplicació web d'arxiu definitiu, que disposa d'operacions per a treballar amb expedients i documents electrònics.

S'ha desplegat una nova versió (v1.2.5.5) que inclou una sèrie de noves funcionalitats i millores. En concret, cal destacar les següents novetats:

  • Redissenye de la interfície d'usuari. S'ha canviat per complet el disseny de la interfície, de manera que l'aplicació posseïx ara un disseny més atractiu i usable.
  • Gestió de paquets DIP (Dissemination Information Package). S'ha implementat una nova funcionalitat per a poder generar paquets de difusió. Amb esta nova funcionalitat es pretén donar resposta a les peticions d'accés a l'arxiu que reben els arxivers. Quan un arxiver reba una petició d'accés a certs expedients del seu arxiu electrònic, haurà de generar un nou paquet de difusió. Este paquet incorporarà els expedients que han de ser aportats al sol·licitant. Una vegada que l'arxiver ha inclòs tots els expedients en el paquet de difusió, haurà de tancar el paquet i generar unes credencials d'accés. Les credencials d'accés es generaran indicant el NIF de l'interessat i se li faran arribar per correu electrònic juntament amb la URL des de la qual podrà consultar el paquet de difusió. Una vegada el sol·licitant reba estes credencials, podria accedir a aquesta URL per a consultar o descarregar els expedients.
  • Altres correccions i millores.

Més informació en solució Arxive del CTT.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns