accesskey_mod_content

Despregada nova versión de Arquive v1.2.5.5

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 marzo 2018

logo arquive

Esta versión permite dar resposta a solicitudes de acceso ao arquivo electrónico mediante paquetes de difusión.

Arquive é unha aplicación web de arquivo definitivo, que dispón de operacións para traballar con expedientes e documentos electrónicos.

Despregouse unha nova versión (v1.2.5.5) que inclúe unha serie de novas funcionalidades e melloras. En concreto, cabe destacar as seguintes novidades:

  • Redeseño da interface de usuario. Cambiouse por completo o deseño da interface, de maneira que a aplicación posúe agora un deseño máis atractivo e usable.
  • Xestión de paquetes DIP (Dissemination Information Package). Implementouse unha nova funcionalidade para poder xerar paquetes de difusión. Con esta nova funcionalidade preténdese dar resposta aos pedimentos de acceso ao arquivo que reciben os arquiveiros. Cando un arquiveiro reciba un pedimento de acceso a certos expedientes do seu arquivo electrónico, deberá xerar un novo paquete de difusión. Este paquete incorporará os expedientes que deben ser achegados ao solicitante. Unha vez que o arquiveiro incluíu todos os expedientes no paquete de difusión, deberá pechar o paquete e xerar unhas credenciais de acceso. As credenciais de acceso xeraranse indicando o NIF do interesado e faránselle chegar por correo electrónico xunto co URL desde a que poderá consultar o paquete de difusión. Unha vez o solicitante reciba estas credenciais, podería acceder ao dita URL para consultar ou descargar os expedientes.
  • Outras correccións e melloras.

Máis información na solución Arquive do CTT.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns