accesskey_mod_content

Notable aumento das transmisións a través da Plataforma de Intermediación

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

01 xuño 2018

PID-SVD

Case 17 millóns de transmisións realizáronse só no primeiro trimestre de 2018

O número total de transmisións de datos SVD realizadas a través da plataforma de intermediación continuou aumentando durante o primeiro trimestre de 2018, cun repunte espectacular, como se pode apreciar, no mes de marzo. Descontando o efecto puntual do ano pasado obsérvase que a tendencia sostida de crecemento é imparable.

Figura 1. Comparativa de transmisións de datos totais PID últimos 5 anosFigura 1. Comparativa de transmisións de datos totais PID últimos 5 anos

Este notable incremento é atribuíble en gran medida ao incremento experimentado á súa vez polas transmisións de datos efectuadas aos servizos da Dirección Xeral do Catastro onde se aprecia un gran aumento sobre a media que viña realizándose durante o ano anterior, de máis de 150.000 mensuais, e que no mes de marzo aumentou ata case o medio millón de consultas tramitadas, como se mostra no seguinte gráfico.

Figura 2. Record de transmisións da Dirección Xeral do Catastro en marzoFigura 2. Record de transmisións da Dirección Xeral do Catastro en marzo

Disparáronse así mesmo o número de datos intermediados a través doutros dous organismos como son a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e o Ministerio de Xustiza. Neste último caso multiplicouse por máis de dous a cifra do mes anterior chegando a superar o millón de transmisións só no mes de marzo.

Figura 3. Transmisións da TGSS e comparativa con anos precedentesFigura 3. Transmisións da TGSS e comparativa con anos precedentes

O incremento de servizos electrónicos dispoñibles no primeiro trimestre de 2018, así como o notable aumento do número de transmisións intermediadas, seguen pondo de manifesto o esforzo e a capacidade da Administración Pública para prestar un servizo cada vez mellor á cidadanía.

Para máis información de uso ten dispoñible os indicadores da Plataforma en DATAOBSAE e da Solución PID -SVD  do CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Leis 39 e 40