accesskey_mod_content

A Universidade de Murcia intégrase en Anot@ RCP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

02 novembro 2017

A Universidade de Murcia comeza a enviar documentos rexistrais de recoñecemento de trienios ao Rexistro Central de Persoal vía Anot@, sendo a primeira universidade en dar ese paso.

Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web.

As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

A Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) é usuaria de Anot@ desde xaneiro de 2017, enviando xa a través dese sistema documentos rexistrais de licenzas e redución de xornada.

Tamén están a realizar tarefas de integración a Xerencia Informática da Seguridade Social, o Ministerio de Educación, o Sistema Integrado de Xestión de Persoal, e varias universidades. O obxectivo final é eliminar o envío de documentos ao RCP en soporte papel.

Máis información sobre a solución Anot@ no CTT.

  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE