accesskey_mod_content

Avanços en el marc jurídic per a la integració amb Notific@

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 maig 2016

logo notifica

Es firma el primer conveni per a la integració amb Notific@ i els seus Agents Col·laboradors.

El passat 17 de maig de 2016 s'ha firmat el conveni de col·laboració entre la Direcció de Tecnologies de la Informació de les Comunicacions, la Secretaria d'Estat d'Hisenda i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per a la producció de notificacions i comunicacions postals del Tribunal Econòmic  Administratiu Central (TEAC) i la Direcció general d'Ordenació del Joc,  a través del Centre d'Impressió i Ensobrat (CIE), de l'Agència Tributària mitjançant la plataforma electrònica Notific@ que dona suport al servici compartit de gestió de notificacions que s'inclou en el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat.

El detall de les condicions tècniques i econòmiques pot consultar-se en:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/notifica/descargas

Més informació en solució Notific@ del CTT.

  • Cooperació interadministrativa
  • Infraestructures i servicis comuns