accesskey_mod_content

Avances no marco xurídico para a integración con Notific@

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 maio 2016

logo notifica

Asínase o primeiro convenio para a integración con Notific@ e os seus Axentes Colaboradores.

O pasado 17 de maio de 2016 asinouse o convenio de colaboración entre a Dirección de Tecnoloxías da Información das Comunicacións, a Secretaría de Estado de Facenda e a Axencia Estatal da Administración Tributaria para a produción de notificacións e comunicacións postais do Tribunal Económico  Administrativo Central (TEAC) e a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo,  a través do Centro de Impresión e Ensobrado (CIE), da Axencia Tributaria mediante a plataforma electrónica Notific@ que dá soporte ao servizo compartido de xestión de notificacións que se inclúe no Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado.

O detalle das condicións técnicas e económicas pode consultarse en:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/notifica/descargas

Máis información na solución Notific@ do CTT.

  • Cooperación interadministrativa
  • Infraestruturas e servizos comúns