accesskey_mod_content

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) s'integra plenament en el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) per a l'intercanvi registral entre administracions

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

15 abril 2016

logo SIR

L'Agència Estatal d'Administració Tributària ha començat el 14 d'abril a enviar seients registrals electrònics a altres administracions. Amb la incorporació de l'AEAT es va completant el mapa d'organismes de l'Administració de l'Estat que poden intercanviar ( enviament i recepció) a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR).

Gràcies a la seua plena integració en la plataforma SIR, l'AEAT enviarà els seus seients registrals amb destinació a altres administracions integrades en SIR en suport electrònic, millorant l'eficàcia en les tramitacions associades als seients registrals per la reducció del temps dels enviaments. L'eliminació de paper en els enviaments és com a mínim del 80%, la qual cosa implica un important estalvi de costos.

Actualment els Ministeris que poden enviar i rebre seients registrals amb la seua documentació associada en format electrònic són: Agricultura, Alimentació i Medi ambient; Educació, Cultura i Esport; Ocupació i Seguretat Social; Foment; Hisenda i Administracions Públiques; Indústria, Energia i Turisme; Interior; Presidència; Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.

En les pròximes setmanes també està prevista la integració dels Ministeris de Justícia i d'Assumptes estrangers i Cooperació.

Per a major informació sobre la plataforma SIR i per a conéixer els organismes integrats de l'Administració de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals .

Els organismes de l'Administració de l'Estat poden integrar-se en SIR mitjançant el servici compartit de registre GEISER .

  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Cooperació interadministrativa